ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfitness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfitness-, *unfitness*, unfitnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfitness, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Unfit to stand trial. ""ไม่เหมาะจะทนการพิสูจน์" Basic Instinct (1992)
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
I always said they were unfit to take charge of her.ฉันพูดเสมอว่าครอบครัวนั้น ไม่เหมาะสมที่จะดูแลหล่อน Pride & Prejudice (2005)
Going to a spa when your son has a fever of 104 and not answering emergency calls, that officially makes you an unfit mother.ไปเข้าสปาตอนลูกคุณมีไข้สูงตั้ง 104 แถมยังไม่รับสายฉุกเฉินอีก นั่นมันทำให้คุณไม่เหมาะกับการเป็นแม่เลย The Nanny Diaries (2007)
You have lived in another man's house so you are unfit to be my wife.เจ้าได้มาอยู่ในบ้านของชายอื่น เจ้าไม่เหมาะจะเป็นมเหสีของข้าอีกต่อไป Sita Sings the Blues (2008)
he was charged with manslaughter, but was deemed mentally unfit to stand trial.เขาถูกจับด้วยข้อหาฆ่าคนตาย แต่ไม่ต้องขึ้นศาล เพราะสภาพจิตไม่ปกติ Pilot (2008)
When my doctor declared me unfit to give testimony in the Watergate trial, everybody thought I'd be relieved.ตอนที่หมอบอกว่าผมไม่แข็งแรง พอจะไปให้ปากคำ\ ในคดีวอร์เตอร์เกท ทุกคนคิดว่าคงล่าถอยไปแล้ว Frost/Nixon (2008)
Walter Bishop, who was sent to St. Claire's because he was deemed unfit to stand trial for manslaughter, วอลเตอร์ บิสซอป คนทีถูกส่งไป เซนต์แคลร์ เพราะถูกลงความเห็นว่ามีสภาพจิต ไม่เหมาะสมจะขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายได้ Bound (2009)
We conclude they are unfit parents.เราสรุปว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี Everybody Ought to Have a Maid (2009)
And custody of his daughter When the courts deemed him unfit. He's still contesting the case.แย่สองต่อ งานทำให้เขาไม่อยู่เป็นอาทิตย์ตอนนั้น Solitary Man (2010)
Cristina, a psychiatrist, given several opportunities, has deemed unfit to do my job.คริสติน่า จิตแพทย์มีโอกาส With You I'm Born Again (2010)
I am unfit to socialize with your classy gay boyfriend.ผมเข้ากับเพื่อนเกย์ของคุณไม่ได้จริงๆ A Humiliating Business (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfitnessShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
unfitnessSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.

WordNet (3.0)
unfitness(n) poor physical condition; being out of shape or out of condition (as from a life of ease and luxury), Syn. softness, Ant. fitness
unfitness(n) the quality of not being suitable, Ant. fitness
inability(n) lacking the power to perform, Syn. unfitness, Ant. ability

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsunfähigkeit { f } (wegen Krankheit)unfitness for work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適[ふてき, futeki] (adj-na, n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na, n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na, n) unfitness; incompetency [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top