ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first

F ER1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first-, *first*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first(adj) ที่หนึ่ง, See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง, Syn. initial, earliest, Ant. last
first(adv) อย่างแรก, See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก, Syn. at the beginning, firstly, Ant. lastly
first(n) คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง, Ant. last
firstly(adv) เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly
first aid(n) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
first off(idm) สิ่งแรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแรก
firstborn(n) ลูกคนหัวปี, See also: ลูกคนโต, Syn. first child, Ant. youngest child
firstling(n) สิ่งที่มาเป็นอันดับแรก, See also: สิ่งที่มาก่อนสิ่งอื่น
first base(sl) ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
first-born(adj) เกี่ยวกับคนหัวปี, See also: เกี่ยวกับคนโต, Syn. eldest, Ant. youngest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก, ที่หนึ่ง, adv. ก่อน, เป็นครั้งแรก, เป็นอันดับแรก, ข้อที่ 1, สมัครใจ.
first aidn. การปฐมพยาบาล., See also: first-aid adj.
first classชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง, โดยสารชั้นหนึ่ง
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
first dayn. วันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
first in, first outเข้าก่อนออกก่อนใช้ตัวย่อว่า FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู last in, first out ประกอบ
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด
first-lineadj.ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที, สำคัญที่สุด, ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
first(adj) เริ่ม, แรก, ก่อน, สำคัญที่สุด, ที่หนึ่ง, เอก, ต้น
first(adv) เป็นครั้งแรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นอันดับแรก, แรกเริ่ม
first(n) ตอนแรก, ชั้นหนึ่ง, วันที่หนึ่ง, ประการแรก, อันดับหนึ่ง
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล, การพยาบาลเบื้องต้น
FIRST first name(n) ชื่อแรก, ชื่อตัว
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, เลิศ, ชั้นเลิศ, ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม
firstborn(adj) หัวปี, เป็นคนแรก
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง, มือแรก, มือหนึ่ง
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม, รุ่นแรก, อันดับแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
first accession to the labour forceการเข้าสู่กำลังแรงงาน [ ดู accession to the labour force และ entry into the labour force ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first aidปฐมพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
first arrival; arrival; break; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
first bicuspid tooth; first bicuspid; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first birth intervalช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งแรก (หลังการแต่งงาน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first degree murderการฆ่าคนขั้นร้ายแรงที่สุด (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first fitการจัดลงตัวครั้งแรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
First Aidปฐมพยาบาล, วิธีปฐมพยาบาล, การปฐมพยาบาล [การแพทย์]
First Aid Treatmentการรักษาเบื้องต้น [การแพทย์]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
First In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การบัญชี]
First Secretaryเลขานุการเอก เป็นตำแหน่งชั้นเลขานุการทางการทูตที่สูงที่สุดในสถาน เอกอัครราชทูตอยู่เหนือเลขานุการโทและตรี หากว่าในสถานเอกอัครราชทูตใดไม่มีที่ปรึกษา เลขานุการเอกนี้จะทำหน้าที่บังคับบัญชารองลงมาจากเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต [การทูต]
First Stageขั้นแรก [การแพทย์]
First Trimesterช่วงครรภ์3เดือนแรก [การแพทย์]
First-in, First-outวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
first cousin once removed(n) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
first cousin twice removed(n) หลาน (ปู่, ย่า, ตา, ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง
first mate(n) ต้นเรือ
First Sea Lord(n) สมุหราชนาวี (ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือสหราชอาณาจักร)
First-jobber(n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Love's First Kiss."ความรักจูบแรกของ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
First you'll finish this. Here.อย่างแรกที่แกต้องทำ เอานี่ The Great Dictator (1940)
First in command.หัวหน้าหน่วย The Great Dictator (1940)
First I shall deal with his people.เป็นครั้งแรกที่ผมจะสั่งฆ่าคน The Great Dictator (1940)
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ The Great Dictator (1940)
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้; Pinocchio (1940)
Late the first day.ปลายวันแรก โอ้ดีเขาไม่ สามารถได้รับ Pinocchio (1940)
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ Rebecca (1940)
I came here when the first Mrs. De Winter was a bride.ฉันมาอยู่ที่นี่ตอนคุณนายเดอ วินเทอร์คนเเรก เเต่งงานเข้ามา Rebecca (1940)
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Come on, old girl. We've got to go on the first tee at 3:00.- มาเถอะที่รัก เรามีนัดตีกอล์ฟตอนบ่ายสามนะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first400 million people speak English as their first language.
firstA book not worth reading is not worth buying in the first place.
firstAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
firstA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
firstA fire broke out on the first floor.
firstA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
firstAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
firstAfter our first attack, the enemy ran.
firstAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
firstAfter the first letter the other came easily.
firstAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
firstA is the first letter of the alphabet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ระยะแรก(adv) at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
ชั้นล่าง(n) ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
แรกเริ่ม(adj) first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
ชั้นเอก(n) highest rank, See also: first rank, Example: มีผู้สมัครสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: อันดับข้าราชการพลเรือนสูงกว่าชั้นโท
ชั้นครู(n) master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai Definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
หนังหน้าไฟ(n) one who suffers before others, See also: first line of defense, one who bears the brunt of an attack, Example: ผมต้องเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด่า, Thai Definition: ผู้ได้รับเดือดร้อนก่อนผู้อื่น, Notes: (สำนวน)
เริ่มต้น(adj) initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มแรก(adv) (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย[āi] (adj) EN: first ; initial  FR: premier
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ]
อันดับแรก[andap raēk] (x) EN: first
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ] ; première tête de série [ f ] ; tête de série n° 1 [ f ]
บริการชั้นหนึ่ง[børikān chan neung] (n, exp) EN: first-class service  FR: service de première classe [ m ]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[bot thī neung] (n, exp) EN: first lesson ; lesson 1  FR: première leçon [ f ] ; leçon 1[ f ]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[chabap phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [ f ]
ชั้นเอก[chan ēk] (adj) EN: first-grade
ชั้นเฟิร์สคลาส[chan foēs khlās] (n, exp) EN: first class  FR: première classe [ f ]
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIRST F ER1 S T
FIRSTS F ER1 S T S
FIRSTAR F ER1 S T AA2 R
FIRSTLY F ER1 S T L IY0
FIRST'S F ER1 S T S
FIRSTIER F ER1 S T IY0 ER0
FIRSTFED F ER1 S T F EH2 D
FIRSTIER F ER1 S T Y ER0
FIRSTBORN F ER1 S T B AO1 R N
FIRSTHAND F ER0 S HH AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
first (n) fˈɜːʳst (f @@1 s t)
firsts (n) fˈɜːʳsts (f @@1 s t s)
firstly (a) fˈɜːʳstliː (f @@1 s t l ii)
firstborn (n) fˈɜːʳstbɔːn (f @@1 s t b oo n)
FirstSouth (n) fˈɪrstsauθ (f i1 r s t s au th)
first-hand (j) fˈɜːʳst-hˈænd (f @@1 s t - h a1 n d)
first-rate (j) fˈɜːʳst-rˈɛɪt (f @@1 s t - r ei1 t)
firstborns (n) fˈɜːʳstbɔːnz (f @@1 s t b oo n z)
first-class (j) fˈɜːʳst-klˈaːs (f @@1 s t - k l aa1 s)
first-fruits (n) fˈɜːʳst-frˈuːts (f @@1 s t - f r uu1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首先[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
上半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year), #3,291 [Add to Longdo]
最初[zuì chū, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄨ, ] first; primary; initial, #4,095 [Add to Longdo]
首发[shǒu fā, ㄕㄡˇ ㄈㄚ, / ] first issue; first public showing, #5,327 [Add to Longdo]
原始[yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] first; original; primitive; original (document etc), #5,382 [Add to Longdo]
一月[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ, ] first month; January, #6,615 [Add to Longdo]
首位[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, ] first place, #6,756 [Add to Longdo]
一等奖[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] first prize, #7,307 [Add to Longdo]
首选[shǒu xuǎn, ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] first choice; premium; to come first in the imperial examinations, #7,823 [Add to Longdo]
首轮[shǒu lún, ㄕㄡˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of a competition etc), #7,919 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
第一[だいいち, daiichi] TH: อันดับหนึ่ง  EN: first

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänge { pl }first lines [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; erster Schrittfirst step [Add to Longdo]
Anschnitt { m } | Anschnitte { pl }first cut | first cuts [Add to Longdo]
Einstand { m } | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut [Add to Longdo]
Erdgeschoss { n } (EG) | Erdgeschosse { pl } | im Erdgeschossfirst floor [ Am. ]; ground floor | first floors; ground floors | on the first floor; on the ground floor [Add to Longdo]
Erstaufführung { f }first night [Add to Longdo]
Ersteintrag { m }first entry; top entry; top-level entry [Add to Longdo]
Erstkommunion { f }first communion [Add to Longdo]
Erstling { m } | Erstlinge { pl }first born | first borns [Add to Longdo]
Firstbalken { m }ridge pole [Add to Longdo]
Flächenmoment { n } erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]
Grundrechenarten { pl }first rules of arithmetic [Add to Longdo]
Hauptgewinn { m } | Hauptgewinne { pl }first prize | first prizes [Add to Longdo]
Hinspiel { n } [ sport ]first leg [Add to Longdo]
Ichform { f } | Ichformen { pl }first person | first persons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n, adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp, v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string) [Add to Longdo]
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO [Add to Longdo]
組始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First \First\ (f[~e]rst), a. [OE. first, furst, AS. fyrst; akin
   to Icel. fyrstr, Sw. & Dan. f["o]rste, OHG. furist, G.
   f["u]rst prince; a superlatiye form of E. for, fore. See
   {For}, {Fore}, and cf. {Formeer}, {Foremost}.]
   1. Preceding all others of a series or kind; the ordinal of
    one; earliest; as, the first day of a month; the first
    year of a reign.
    [1913 Webster]
 
   2. Foremost; in front of, or in advance of, all others.
    [1913 Webster]
 
   3. Most eminent or exalted; most excellent; chief; highest;
    as, Demosthenes was the first orator of Greece.
    [1913 Webster]
 
   {At first blush}. See under {Blush}.
 
   {At first hand}, from the first or original source; without
    the intervention of any agent.
    [1913 Webster]
 
       It is the intention of the person to reveal it at
       first hand, by way of mouth, to yourself. --Dickens.
 
   {First coat} (Plastering), the solid foundation of coarse
    stuff, on which the rest is placed; it is thick, and
    crossed with lines, so as to give a bond for the next
    coat.
 
   {First day}, Sunday; -- so called by the Friends.
 
   {First floor}.
    (a) The ground floor. [U.S.]
    (b) The floor next above the ground floor. [Eng.]
 
   {First fruit} or {First fruits}.
    (a) The fruits of the season earliest gathered.
    (b) (Feudal Law) One year's profits of lands belonging to
      the king on the death of a tenant who held directly
      from him.
    (c) (Eng. Eccl. Law) The first year's whole profits of a
      benefice or spiritual living.
    (d) The earliest effects or results.
      [1913 Webster]
 
         See, Father, what first fruits on earth are
         sprung
         From thy implanted grace in man! --Milton.
 
   {First mate}, an officer in a merchant vessel next in rank to
    the captain.
 
   {First name}, same as {Christian name}. See under {Name}, n.
    
 
   {First officer} (Naut.), in the merchant service, same as
    {First mate} (above).
 
   {First sergeant} (Mil.), the ranking non-commissioned officer
    in a company; the orderly sergeant. --Farrow.
 
   {First watch} (Naut.), the watch from eight to twelve at
    midnight; also, the men on duty during that time.
 
   {First water}, the highest quality or purest luster; -- said
    of gems, especially of diamond and pearls.
 
   Syn: Primary; primordial; primitive; primeval; pristine;
     highest; chief; principal; foremost.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First \First\ (f[~e]rst), adv.
   Before any other person or thing in time, space, rank, etc.;
   -- much used in composition with adjectives and participles.
   [1913 Webster]
 
      Adam was first formed, then Eve.     --1 Tim. ii.
                          13.
   [1913 Webster]
 
   {At first}, {At the first}, at the beginning or origin.
 
   {First or last}, at one time or another; at the beginning or
    end.
    [1913 Webster]
 
       And all are fools and lovers first or last.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First \First\, n. (Mus.)
   The upper part of a duet, trio, etc., either vocal or
   instrumental; -- so called because it generally expresses the
   air, and has a pre["e]minence in the combined effect.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 first
   adv 1: before anything else; "first we must consider the garter
       snake" [syn: {first}, {firstly}, {foremost}, {first of
       all}, {first off}]
   2: the initial time; "when Felix first saw a garter snake" [syn:
     {first}, {for the first time}]
   3: before another in time, space, or importance; "I was here
     first"; "let's do this job first"
   4: prominently forward; "he put his best foot foremost" [syn:
     {foremost}, {first}]
   adj 1: preceding all others in time or space or degree; "the
       first house on the right"; "the first day of spring";
       "his first political race"; "her first baby"; "the first
       time"; "the first meetings of the new party"; "the first
       phase of his training" [ant: {last}]
   2: indicating the beginning unit in a series [syn: {first},
     {1st}]
   3: serving to set in motion; "the magazine's inaugural issue";
     "the initiative phase in the negotiations"; "an initiatory
     step toward a treaty"; "his first (or maiden) speech in
     Congress"; "the liner's maiden voyage" [syn: {inaugural},
     {initiative}, {initiatory}, {first}, {maiden}]
   4: serving to begin; "the beginning canto of the poem"; "the
     first verse" [syn: {beginning(a)}, {first}]
   5: ranking above all others; "was first in her class"; "the
     foremost figure among marine artists"; "the top graduate"
     [syn: {first}, {foremost}, {world-class}]
   6: highest in pitch or chief among parts or voices or
     instruments or orchestra sections; "first soprano"; "the
     first violin section"; "played first horn" [ant: {second}]
   n 1: the first or highest in an ordering or series; "He wanted
      to be the first" [syn: {first}, {number one}]
   2: the first element in a countable series; "the first of the
     month" [syn: {first}, {number one}, {number 1}]
   3: the time at which something is supposed to begin; "they got
     an early start"; "she knew from the get-go that he was the
     man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
     {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
     {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]
   4: the fielding position of the player on a baseball team who is
     stationed at first of the bases in the infield (counting
     counterclockwise from home plate) [syn: {first base},
     {first}]
   5: an honours degree of the highest class [syn: {first}, {first-
     class honours degree}]
   6: the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor
     vehicle; used to start a car moving [syn: {first gear},
     {first}, {low gear}, {low}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FIRST
     ForschungsInstitut fuer Rechnerarchitektur und SoftwareTechnik
 (org., GMD, Berlin, Germany)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FIRST
     Forum of Incident Response and SecuriTy (org., NIST)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top