ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first-, *first*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first(adj) ที่หนึ่ง, See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง, Syn. initial, earliest, Ant. last
first(adv) อย่างแรก, See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก, Syn. at the beginning, firstly, Ant. lastly
first(n) คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง, Ant. last
firstly(adv) เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly
first aid(n) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
first off(idm) สิ่งแรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแรก
firstborn(n) ลูกคนหัวปี, See also: ลูกคนโต, Syn. first child, Ant. youngest child
firstling(n) สิ่งที่มาเป็นอันดับแรก, See also: สิ่งที่มาก่อนสิ่งอื่น
first base(sl) ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
first-born(adj) เกี่ยวกับคนหัวปี, See also: เกี่ยวกับคนโต, Syn. eldest, Ant. youngest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก, ที่หนึ่ง, adv. ก่อน, เป็นครั้งแรก, เป็นอันดับแรก, ข้อที่ 1, สมัครใจ.
first aidn. การปฐมพยาบาล., See also: first-aid adj.
first classชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง, โดยสารชั้นหนึ่ง
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
first dayn. วันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
first in, first outเข้าก่อนออกก่อนใช้ตัวย่อว่า FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู last in, first out ประกอบ
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด
first-lineadj.ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที, สำคัญที่สุด, ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
first(adj) เริ่ม, แรก, ก่อน, สำคัญที่สุด, ที่หนึ่ง, เอก, ต้น
first(adv) เป็นครั้งแรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นอันดับแรก, แรกเริ่ม
first(n) ตอนแรก, ชั้นหนึ่ง, วันที่หนึ่ง, ประการแรก, อันดับหนึ่ง
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล, การพยาบาลเบื้องต้น
FIRST first name(n) ชื่อแรก, ชื่อตัว
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, เลิศ, ชั้นเลิศ, ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม
firstborn(adj) หัวปี, เป็นคนแรก
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง, มือแรก, มือหนึ่ง
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม, รุ่นแรก, อันดับแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
first accession to the labour forceการเข้าสู่กำลังแรงงาน [ ดู accession to the labour force และ entry into the labour force ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first aidปฐมพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
first arrival; arrival; break; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
first bicuspid tooth; first bicuspid; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first birth intervalช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งแรก (หลังการแต่งงาน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first degree murderการฆ่าคนขั้นร้ายแรงที่สุด (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first fitการจัดลงตัวครั้งแรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
First Aidปฐมพยาบาล, วิธีปฐมพยาบาล, การปฐมพยาบาล [การแพทย์]
First Aid Treatmentการรักษาเบื้องต้น [การแพทย์]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
First In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การบัญชี]
First Secretaryเลขานุการเอก เป็นตำแหน่งชั้นเลขานุการทางการทูตที่สูงที่สุดในสถาน เอกอัครราชทูตอยู่เหนือเลขานุการโทและตรี หากว่าในสถานเอกอัครราชทูตใดไม่มีที่ปรึกษา เลขานุการเอกนี้จะทำหน้าที่บังคับบัญชารองลงมาจากเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต [การทูต]
First Stageขั้นแรก [การแพทย์]
First Trimesterช่วงครรภ์3เดือนแรก [การแพทย์]
First-in, First-outวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
first cousin once removed(n) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
first cousin twice removed(n) หลาน (ปู่, ย่า, ตา, ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง
first mate(n) ต้นเรือ
First Sea Lord(n) สมุหราชนาวี (ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือสหราชอาณาจักร)
First-jobber(n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, this is your first time in the marketplace, huh?เจ้าเพิ่งเคยเดินใน ย่านการค้า ครั้งแรกงั้นรึ Aladdin (1992)
Remember, boy--first fetch me the lamp, and then you shall have your reward.จำไว้ เจ้าหนู ขั้นแรก เอาตะเกียงมาให้ข้า แล้วเจ้าจะได้รับรางวัล Aladdin (1992)
Give me your hand. First give me the lamp!ส่งตะเกียงมาให้ข้าก่อน! Aladdin (1992)
-Aha, yeah, right. No, really, I promise. After make my first two wishes, I'll use my third wish to set you free.ไม่ จริงๆ ข้าสัญญา หลังจากพร 2 ข้อของข้าเป็นจริง ข้าจะใช้พรข้อที่สาม ทำให้เข้าเป็นอิสระ Aladdin (1992)
First, that fez and vest combo is much too third century.อย่างแรง หมวกนั่นและ เสื้อกั๊กนั่น ดูออกนอกโลกมากไป Aladdin (1992)
Hey, clear the way in the old bazaar, Hey you, let us through, it's a bright new star, Oh, come, be the first on your block to meet his eye!เฮ้ เปิดทางในตลาด เฮ้ เจ้าน่ะ ให้เราผ่านด้วย นี่คืนดาราคนใหม่ โอ้ มา เป็นคนแรกที่จะได้สบตาเขา Aladdin (1992)
For the first time in my life, things are starting to go right.นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ทุกอย่างดูเหมาะสมและถูกต้อง Aladdin (1992)
Genie, grant me my first wish.เจ้าภูต มอบพรแก่ข้า ข้อแรก Aladdin (1992)
Franks was first. Towers second. There's bound to be a third.แฟร๊งค์เป็นรายแรก ทาวเวอร์รายที่สอง ต้องมีรายที่ 3 แน่ๆ Basic Instinct (1992)
Let's find out what it is first.ดูก่อนเถอะว่ามันคืออะไร Basic Instinct (1992)
She remembered the first time she met Irena at the party in Bloomsbury.เธอจำได้ถึงครั้งแรก ที่เธอพบกับเออร์เรน่า... ...ที่งานเลี้ยงในบลูมว์บิวรี่ Basic Instinct (1992)
First he'd deal with that scumbag journalist.อย่างแรก... ...เขาไปตกลงกับ นักข่าวสุดเซอร์คนนั้น Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first400 million people speak English as their first language.
firstA book not worth reading is not worth buying in the first place.
firstAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
firstA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
firstA fire broke out on the first floor.
firstA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
firstAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
firstAfter our first attack, the enemy ran.
firstAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
firstAfter the first letter the other came easily.
firstAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
firstA is the first letter of the alphabet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ระยะแรก(adv) at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
ชั้นล่าง(n) ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
แรกเริ่ม(adj) first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
ชั้นเอก(n) highest rank, See also: first rank, Example: มีผู้สมัครสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: อันดับข้าราชการพลเรือนสูงกว่าชั้นโท
ชั้นครู(n) master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai Definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
หนังหน้าไฟ(n) one who suffers before others, See also: first line of defense, one who bears the brunt of an attack, Example: ผมต้องเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด่า, Thai Definition: ผู้ได้รับเดือดร้อนก่อนผู้อื่น, Notes: (สำนวน)
เริ่มต้น(adj) initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มแรก(adv) (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย[āi] (adj) EN: first ; initial  FR: premier
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ]
อันดับแรก[andap raēk] (x) EN: first
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ] ; première tête de série [ f ] ; tête de série n° 1 [ f ]
บริการชั้นหนึ่ง[børikān chan neung] (n, exp) EN: first-class service  FR: service de première classe [ m ]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[bot thī neung] (n, exp) EN: first lesson ; lesson 1  FR: première leçon [ f ] ; leçon 1[ f ]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[chabap phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [ f ]
ชั้นเอก[chan ēk] (adj) EN: first-grade
ชั้นเฟิร์สคลาส[chan foēs khlās] (n, exp) EN: first class  FR: première classe [ f ]
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
first
firsts
first's
firstar
firstly
firstfed
firstier
firstier
firstborn
firsthand

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
first
firsts
firstly
firstborn
FirstSouth
first-hand
first-rate
firstborns
first-class
first-fruits

WordNet (3.0)
first(n) the first or highest in an ordering or series, Syn. number one
first(n) the first element in a countable series, Syn. number one, number 1
first(n) an honours degree of the highest class, Syn. first-class honours degree
first(adj) preceding all others in time or space or degree, Ant. last
first(adj) indicating the beginning unit in a series, Syn. 1st
first(adj) ranking above all others, Syn. foremost, world-class
first(adj) highest in pitch or chief among parts or voices or instruments or orchestra sections, Ant. second
first(adv) before anything else, Syn. firstly, first of all, foremost, first off
first(adv) the initial time, Syn. for the first time
first(adv) before another in time, space, or importance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
First

n. (Mus.) The upper part of a duet, trio, etc., either vocal or instrumental; -- so called because it generally expresses the air, and has a preëminence in the combined effect. [ 1913 Webster ]

First

a. [ OE. first, furst, AS. fyrst; akin to Icel. fyrstr, Sw. & Dan. förste, OHG. furist, G. fürst prince; a superlatiye form of E. for, fore. See For, Fore, and cf. Formeer, Foremost. ] 1. Preceding all others of a series or kind; the ordinal of one; earliest; as, the first day of a month; the first year of a reign. [ 1913 Webster ]

2. Foremost; in front of, or in advance of, all others. [ 1913 Webster ]

3. Most eminent or exalted; most excellent; chief; highest; as, Demosthenes was the first orator of Greece. [ 1913 Webster ]


At first blush. See under Blush. --
At first hand, from the first or original source; without the intervention of any agent. [ 1913 Webster ] It is the intention of the person to reveal it at first hand, by way of mouth, to yourself. Dickens. --
First coat (Plastering), the solid foundation of coarse stuff, on which the rest is placed; it is thick, and crossed with lines, so as to give a bond for the next coat. --
First day, Sunday; -- so called by the Friends. --
First floor. (a) The ground floor. [ U.S. ] (b) The floor next above the ground floor. [ Eng. ] --
First fruit or
First fruits
. (a) The fruits of the season earliest gathered. (b) (Feudal Law) One year's profits of lands belonging to the king on the death of a tenant who held directly from him. (c) (Eng. Eccl. Law) The first year's whole profits of a benefice or spiritual living. (d) The earliest effects or results. [ 1913 Webster ] See, Father, what first fruits on earth are sprung
From thy implanted grace in man! Milton. --
First mate, an officer in a merchant vessel next in rank to the captain. --
First name, same as Christian name. See under Name, n. --
First officer (Naut.), in the merchant service, same as First mate (above). --
First sergeant (Mil.), the ranking non-commissioned officer in a company; the orderly sergeant. Farrow. --
First watch (Naut.), the watch from eight to twelve at midnight; also, the men on duty during that time. --
First water, the highest quality or purest luster; -- said of gems, especially of diamond and pearls.

Syn. -- Primary; primordial; primitive; primeval; pristine; highest; chief; principal; foremost. [ 1913 Webster ]

First

adv. Before any other person or thing in time, space, rank, etc.; -- much used in composition with adjectives and participles. [ 1913 Webster ]

Adam was first formed, then Eve. 1 Tim. ii. 13. [ 1913 Webster ]


At first,
At the first
, at the beginning or origin. --
First or last, at one time or another; at the beginning or end.
[ 1913 Webster ]

And all are fools and lovers first or last. Dryden. [ 1913 Webster ]

first aid

n. Medical care provided immediately after an injury or sudden illness for the purpose of minimizing injurious effects, before more complete medical care becomes available. [ PJC ]

Firstborn

a. First brought forth; first in the order of birth; eldest; hence, most excellent; most distinguished or exalted; as, the firstborn child.
Syn. -- eldest. [ 1913 Webster ]

firstborn

n. The first child born to a parent; as, his firstborn was showered with gifts from relatives.
Syn. -- eldest. [ PJC ]

first-class

a. Of the best class; of the highest rank; in the first division; of the best quality; first-rate; as, a first-class telescope. [ 1913 Webster ]


First-class car or
First-class railway carriage
, any passenger car of the highest regular class, and intended for passengers who pay the highest regular rate; -- distinguished from a second-class car.
[ 1913 Webster ]

first-come-first-served

adj. distributed in order to those who request it in person; not subject to reservation for later delivery. Contrasted with reservable. [ predicate ]
Syn. -- rush. [ WordNet 1.5 ]

First-hand

a. Obtained directly from the first or original source; hence, without the intervention of an agent; -- of information; as, a firsthand report; firsthand information; firsthand knowledge.
Syn. -- direct, original. [ 1913 Webster ]

One sphere there is . . . where the apprehension of him is first-hand and direct; and that is the sphere of our own mind. J. Martineau. [ 1913 Webster ]

Firstling

a. Firstborn. [ 1913 Webster ]

All the firstling males. Deut. xv. 19. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首先[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ,  ] first (of all); in the first place #898 [Add to Longdo]
上半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ,   ] first half (of a year) #3,291 [Add to Longdo]
最初[zuì chū, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄨ,  ] first; primary; initial #4,095 [Add to Longdo]
首发[shǒu fā, ㄕㄡˇ ㄈㄚ,   /  ] first issue; first public showing #5,327 [Add to Longdo]
原始[yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ,  ] first; original; primitive; original (document etc) #5,382 [Add to Longdo]
一月[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ,  ] first month; January #6,615 [Add to Longdo]
首位[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ,  ] first place #6,756 [Add to Longdo]
一等奖[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ,    /   ] first prize #7,307 [Add to Longdo]
首选[shǒu xuǎn, ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ,   /  ] first choice; premium; to come first in the imperial examinations #7,823 [Add to Longdo]
首轮[shǒu lún, ㄕㄡˇ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] first round (of a competition etc) #7,919 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
第一[だいいち, daiichi] TH: อันดับหนึ่ง  EN: first

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänge { pl }first lines [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; erster Schrittfirst step [Add to Longdo]
Anschnitt { m } | Anschnitte { pl }first cut | first cuts [Add to Longdo]
Einstand { m } | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut [Add to Longdo]
Erdgeschoss { n } (EG) | Erdgeschosse { pl } | im Erdgeschossfirst floor [ Am. ]; ground floor | first floors; ground floors | on the first floor; on the ground floor [Add to Longdo]
Erstaufführung { f }first night [Add to Longdo]
Ersteintrag { m }first entry; top entry; top-level entry [Add to Longdo]
Erstkommunion { f }first communion [Add to Longdo]
Erstling { m } | Erstlinge { pl }first born | first borns [Add to Longdo]
Firstbalken { m }ridge pole [Add to Longdo]
Flächenmoment { n } erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]
Grundrechenarten { pl }first rules of arithmetic [Add to Longdo]
Hauptgewinn { m } | Hauptgewinne { pl }first prize | first prizes [Add to Longdo]
Hinspiel { n } [ sport ]first leg [Add to Longdo]
Ichform { f } | Ichformen { pl }first person | first persons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[はつ(P);うい, hatsu (P); ui] (adj-no, n-pref, n) first; new; (P) #250 [Add to Longdo]
[もく, moku] (n) (1) (abbr) (See 木曜) Thursday; (2) (See 五行・1) wood (first of the five elements) #253 [Add to Longdo]
名前(P);名まえ[なまえ, namae] (n) (1) (See 名字, 姓・せい・1) name; full name; (2) given name; first name; (P) #336 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11pm-1am, north, November) #443 [Add to Longdo]
ファースト[fa-suto] (n, adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P) #592 [Add to Longdo]
[せん, sen] (adj-no, n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move #620 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string) [Add to Longdo]
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO [Add to Longdo]
組始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top