Search result for

อ้าย

(46 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้าย-, *อ้าย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้ายน. เรียกลูกชายคนที่ ๑ ว่า ลูกอ้าย, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๑ ว่า ลูกเอื้อย. (สามดวง)
อ้ายโดยปริยายอนุโลมเรียกพี่ชายคนโต ว่า พี่อ้าย.
อ้ายว. ต้น, หนึ่ง, ในคำว่า เดือนอ้าย.
อ้ายน. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศชายหรือสัตว์ตัวผู้ เช่น อ้ายหนุ่ม อ้ายด่าง, คำประกอบหน้าชื่อผู้ชายที่มีฐานะตํ่ากว่า อย่างนายเรียกคนใช้, คำประกอบหน้าชื่อเพื่อนฝูงแสดงว่ามีความสนิทสนมมาก มักใช้กันในหมู่เด็กผู้ชาย, คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น อ้ายหนู อ้ายน้องชาย, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น อ้ายเราก็ไม่ดี อ้ายจะไปก็ไม่มีที่จะไป อ้ายจะอยู่หรือก็คับใจ, คำประกอบหน้าชื่อสัตว์บางชนิดโดยไม่เน้นเพศ เช่น อ้ายเหลือม อ้ายทุย, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น อ้ายทึ่ม อ้ายโง่ อ้ายควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น อ้ายนั่น อ้ายนี่, เขียนเป็น ไอ้ ก็มี, (โบ) คำนำหน้าชื่อผู้ชาย มักใช้ในทางไม่ดี เช่น อ้ายดีผู้ร้ายรับเปนสัจให้การซัดพวกเพื่อนถึงอ้ายเชด อ้ายแสน อ้ายคง อ้ายมั้น (สามดวง).
อ้ายขิกน. ขิก, เขียนเป็น ไอ้ขิก ก็มี.
อ้ายงั่วน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anhinga melanogaster Pennant ในวงศ์ Anhingidae ปากยาวตรงสีเหลืองปลายแหลมมาก คอยาวโค้งคล้ายเคียว ขนลำตัวสีดำ ปีกและหลังมีลายเป็นริ้วสีขาว ตีนมีพังผืดแบบเป็ด สีดำ ดำน้ำจับปลาโดยใช้ปากแทง, งั่ว สร้อยระย้า หรือ สร้อยอีร้า ก็เรียก.
อ้ายชื่นน. ชื่อมดชนิด Odontoponera dentieulata (Smith) ในวงศ์ Formicidae ตัวสีเทาดำ ขนาดยาวประมาณ ๑.๒ เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามผิวดิน ต่อยได้เจ็บปวด, ชื่น ก็เรียก.
อ้ายตื้อดูใน กินสี่ถ้วย.
อ้ายทอกน. ช้างใหญ่ที่มีงาข้างเดียว, ช้างตัวผู้ที่มีนิสัยเกเร, เด็กผู้ชายที่มีนิสัยเกเร.
อ้ายบ้าดู บ้า ๒.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll take 100 cases of beluga, 50 cases of osetra, and this pathetic little punk here.นี่ฉันให้ 100 beluga กับ 50 osetra สำหรับอ้ายคนจรนี่ Odyssey (2008)
I'm innocent!อ้าย! ฉันบริสุทธิ์ Bedtime Stories (2008)
Z: Thank you, Evan, you fight like a bitch.ซี ขอบคุณ อีวาน นายมันชกเหมือนอ้ายสัตว์ Fighting (2009)
I don't know any teenage boys who have ever run away with a big, hulking black guy.... ที่เคยหนีไป กับผู้ชายผิวดำตัวใหญ่อุ้ยอ้าย Easy A (2010)
Oh, my God, dude.อ้าย บ้าเหรอ ว้าว Easy A (2010)
I have fibromyalgia. And that bastard convinced me that if I just faced my fears, that magically all of this pain would just disappear.ฉันมีการปวดกล้ามเนื้อชนิดที่เป็นเส้นยาว อ้ายชั่วนั่นทำให้ฉันเชื่อมั่น ถ้าฉันแค่เผชิญกับความกลัว The Predator in the Pool (2010)
He might have been on to something, that bastard.เขาอาจจะได้ทำอะไรบางอย่าง อ้ายชั่วนั่น The Predator in the Pool (2010)
Uwah, what dirty handwriting.อ้าย ลายมือสกปรกชะมัด Hanamizuki (2010)
Melvin getting away, hurry the hell up, dude.มันไปไกลละเน้อ ขะใจ๋แหละอ้ายยย Agents of Secret Stuff (2010)
I knew you'd take care of it because you're evil.ฉันรู้ว่านายต้องจัดการได้อยู่แล้ว อ้ายปีศาจเอ้ย Episode #1.2 (2010)
Up, up.อ้ายกๆ Episode #1.11 (2010)
Help ah! Really big ah!ช่วยด้วย อ้าย ไม่น่าเชื่อใหญ่จิงๆ อ้าย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sonny[N] อ้ายหนู, เจ้าหนู, See also: คำเรียกเด็กหนุ่มที่สนิทสนมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
bub(บับ) n. อ้ายน้องชาย,น้อง,เพื่อน
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
bugger(บัก'เกอะ) n. อ้ายหนุ่ม,หนู,อ้ายหนู,ผู้กระทำการสังวาสทางทวารหนัก,ผู้ร่วมเพศกับสัตว์
carl(คาร์ล) n. บุคคลธรรมดา,คน,อ้ายหมอนี่ ., See also: carlish adj. ดูcarl carlishness n. ดูcarl
carle(คาร์ล) n. บุคคลธรรมดา,คน,อ้ายหมอนี่ ., See also: carlish adj. ดูcarl carlishness n. ดูcarl
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
hulk(n) คนอุ้ยอ้าย,คนงุ่มง่าม,ซากเรือเก่าๆ
hulking(adj) อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม,ใหญ่,เทอะทะ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
lumber(vi) อุ้ยอ้าย,โซเซ,งุ่มง่าม
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top