Search result for

sergeants at [...] royal palace

(0 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sergeants at [...] royal palace-, *sergeants at [...] royal palace*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sergeants ( S AA1 R JH AH0 N T S) at ( AE1 T) arms ( AA1 R M Z) in ( AH0 N, IH1 N) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) royal ( R OY1 AH0 L) palace ( P AE1 L AH0 S)

 


  

 
sergeants
 • /S AA1 R JH AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [sergeant]
 • จ่า: นายสิบ [Lex2]
 • ทนายความชั้นสูงสุด[Lex2]
 • (ซาร์\'เจินทฺ) n. นายสิบ (ทหารหรือตำรวจ) นายสิบเอก (ทหารบกอังกฤษ) ,นายสิบโท (ทหารบกของอเมริกา) ,นายจ่า (ทหารนาวิกโย-ธินอเมริกา) ,นายตำรวจ,ตำรวจหญิง,ตำรวจสภา,นายตำรวจรักษาการณ์,ทนายความชั้นสูงสุด (อัง-กฤษ) ###SW. sergeancy,sergeantship n. [Hope]
 • (n) นายสิบ,สิบเอก,จ่า,นายตำรวจ [Nontri]
 • /S AA1 R JH AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
arms
 • อาวุธ[Lex2]
 • (n) อาวุธ,สรรพาวุธ [Nontri]
 • /AA1 R M Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [arm]
 • แขน[Lex2]
 • แขนเสื้อ[Lex2]
 • ที่วางแขน[Lex2]
 • สาขา[Lex2]
 • สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่): สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน [Lex2]
 • ติดอาวุธ: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ [Lex2]
 • เตรียมอุปกรณ์[Lex2]
 • อาวุธ[Lex2]
 • |der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
 • abbr. Armenian [Hope]
 • (n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล [Nontri]
 • (vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน [Nontri]
 • /AA1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
royal
 • เกี่ยวกับราชวงศ์: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก [Lex2]
 • ใหญ่โต: มโหฬาร [Lex2]
 • ดีเลิศ: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง [Lex2]
 • สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ใบเรือของเสาเอก[Lex2]
 • (รอย\'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก ###SW. royally adv. ###S. regal,kingly,imperial,majestic [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง [Nontri]
 • /R OY1 AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
palace
 • พระราชวัง: ตำหนัก, ปราสาท [Lex2]
 • (แพล\'ลิส) n. ราชวัง,วัง [Hope]
 • (n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ [Nontri]
 • /P AE1 L AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top