ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช้างเผือก

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้างเผือก-, *ช้างเผือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้างเผือก[N] Medal of White Elephant, Example: ผมได้รับพระราชทานสายสะพายช้างเผือก ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้, Thai definition: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลหนึ่ง มีหลายชั้น
ช้างเผือก[N] milky way, Syn. ทางช้างเผือก, Example: ทางช้างเผือก เมื่อมองด้วยตาเปล่าเป็นแสงเรืองสีขาวพาดไป, Thai definition: แสงกลุ่มดาวที่แลเห็นขาวเป็นพืดผ่านท้องฟ้า
ช้างเผือก[N] species of Thai orchid, See also: Rhynchostylis gigantea, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อกล้วยไม้ชนิด Rhynchostylis gigantea Ridl. ในวงศ์ Orchidaceae พันธุ์ที่กลีบดอกสีขาวสะอาด
ช้างเผือก[N] white elephant, Example: ในสมัยโบราณมักมีผู้นำช้างเผือกมาถวายพระมหากษัตริย์, Count unit: เชือก (ช้างบ้าน), ตัว (ช้างป่า), ช้าง (ช้างขึ้นระวาง), Thai definition: ช้างในตระกูลชาติพรหมพงศ์ อิศวรพงศ์ พิษณุพงศ์ หรือ อัคนิพงศ์ ที่มีลักษณะ 7 สี คือ ขาว เหลือง เขียว แดง ดำ ม่วง เมฆ และมีตา เล็บ ขน เป็นต้น ประกอบด้วยคชลักษณ์ด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช้างเผือกน. ช้างในตระกูลชาติพรหมพงศ์ อิศวรพงศ์ พิษณุพงศ์หรืออัคนิพงศ์ ที่มีลักษณะ ๗ สี คือ ขาว เหลือง เขียว แดง ดำ ม่วง เมฆ และมีตา เล็บ ขน เป็นต้น ประกอบด้วยคชลักษณ์ด้วย, (กฎ) ช้างที่มีมงคลลักษณะ ๗ ประการ คือ ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว และอัณฑโกศขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ในทางกฎหมายและที่กรมช้างใช้เรียกว่า ช้างสำคัญ
ช้างเผือกโดยปริยายหมายถึง คนดีมีวิชาเป็นต้นที่เกิดในชนบทแล้วมามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในกรุง.
ช้างเผือกดูใน ช้าง ๑.
ช้างเผือกน. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลหนึ่ง มีที่มาจากตราดาราช้างเผือกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือก.
ช้างเผือกน. ต้นคงคาเดือด. (ดู คงคาเดือด).
ช้างเผือกดู ช้าง ๒.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This bit is the Milky Way.อันนี้เรียกทางช้างเผือก Imagine Me & You (2005)
And we will be visible from the Milky Way as a tiny little puff of smoke.ทางช้างเผือก เฉกเช่นกลุ่มควันที่พวยพุ่ง 2012 (2009)
That's the milky way.นั่นคือ ทางช้างเผือก Air: Part 1 (2009)
Colonel, this chair pre-dates those found in the Milky Way--ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก Justice (2009)
But, colonel, this predates those found in the milky way.แต่ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก Life (2009)
Maybe over some Milky Ways or some Mars Bars.อาจจะเป็นเรื่อง ทางช้างเผือก หรือ "Mars Bars" Football, Feminism and You (2009)
The man risks to the space and to the depths in search of other galaxies, of other milk routes...มนุษย์ดั้งด้นไปบนท้องฟ้า่ และใต้ผืนน้ำ เพื่อค้นหาหมู่ดาวอื่น ทางช้างเผือกอื่น Oceans (2009)
I'll meet you on Mars, right after I eat the Milky Way.แล้วเจอกันบนดาวอังคาร หลังจากกินทางช้างเผือก Alpha and Omega (2010)
Than the later models found in the milky way.มากกว่ารุ่นล่าสุด ที่พวกเราพบในทางช้างเผือก Lost (2010)
Actually, many advanced alien civilizations found in the Milky Way and Pegasus galaxies lived in what appeared to be primitive stone architecture that concealed extremely powerful technology.จริงแล้ว ๆ มีหลายอารธรรมของเอเลี่ยน ที่ค้นพบทางช้างเผือกและเปกาซัสแกแล็คซี่ อาศัยอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น Human (2010)
In the milky wayในทางช้างเผือก Aftermath (2010)
She's been cooperating, providing intel on Alliance activity in the Milky Way, but I think she may be able to help us on the ship as well.เธอเคยทำงาน ภายใต้ข้อมูลการปฎิบัติการของลูเชียน ในทางช้างเผือก Trial and Error (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างเผือก[n. exp.] (chāng pheūak) EN: white elephant   FR: éléphant blanc [m]
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
milk wayn. ทางช้างเผือกบนท้องฟ้า
white elephantn. ช้างเผือก,กระบวนการที่ยุ่งยากและสิ้นเปลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
WHITE white elephant(n) ช้างเผือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top