ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลยเถิด

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลยเถิด-, *เลยเถิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลยเถิด[ADV] inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลยเถิดว. เกินความพอดีไป เช่น ล้อเล่นกันจนเลยเถิด กลายเป็นลามปาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If this goes much further, we could all get arrested.ถ้าเลยเถิดมากไปกว่านี่ มีหวังโดนจับกันหมด All About Lily Chou-Chou (2001)
I was riled up, bein' framed an' all.โมโหเลยเถิด ก็โดนป้ายความผิดนี่ Bringing Down the House (2003)
I don't want to encourage anything.ฉันไม่ต้องการให้เรื่องมันเลยเถิด Match Point (2005)
I am taking you home. This party is out of control.แม่มาพาลูกกลับบ้าน ปาร์ตี้นี้เริ่มจะเลยเถิดแล้ว Smiles of a Summer Night (2007)
Look, Daniel, I know you didn't like it.แต่ฉันไม่เคยคิดว่า มันจะเลยเถิดไปขนาดนี้ Grin and Bear It (2007)
Yeah, yeah, yeah. Why, why would i possibly think anything else?แน่นอน ผมจะคิดเลยเถิดได้ยังไง Chuck Versus the Truth (2007)
We'd just hanky panky if I come now.เราอาจเลยเถิด ถ้าฉันกลับมาอีก Once (2007)
Hanky panky?เลยเถิดยังไง? Once (2007)
It won't be for hanky panky.มันจะไม่มีทางเลยเถิดแน่ Once (2007)
- Hanky... Would it?- เลยเถิด... Once (2007)
And one thing leads to another...แล้วเรื่องมันเลยเถิดไป The Damage a Man Can Do (2008)
So let's just stop this before things get worse.เรามาจบเรื่องนี้กันก่อนที่มันจะเลยเถิดดีกว่า Minimal Loss (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
overdraw(โอ'เวอะดรอ) v. วาดเลยเถิด,ถอนเงินเกินบัญชี,น้าวธนูเกินไป,พรรณนามากเกินไป,
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
overplay(โอเวอะเพล') v. แอ๊คท่าเกินไป,ทำเลยเถิด,แสดงเกินความเป็นจริง,ให้ความสำคัญเกินไป.
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
overshoot(โอ'เวอะชูท) v. ยิงเลย,ยิงพลาด,ทำเลยเถิด,เทลงบน,บินเลย,ไปเลย n. ระดับหรือปริมาณที่เลยไป
surpass(เซอพาส') vt. เลย,ล้ำ,เกิน,เลยเถิด,ล้ำ,เหนือกว่า,ดีกว่า,ข้าม, See also: surpassable adj., Syn. exceed,better,outdo
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
overreach(vt) ไกลเกินไป,ทำเลยเถิด,ไปถึง
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
undue(adj) ไม่เหมาะ,เกินควร,เลยเถิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top