ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceedingly

IH0 K S IY1 D IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceedingly-, *exceedingly*, exceeding
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exceedingly(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา, Syn. extremely, greatly, very

English-Thai: Nontri Dictionary
exceedingly(adv) เหนือกว่า, มากมาย, เหลือเกิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am exceedingly sorry, princess.ข้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง องค์หญิง Aladdin (1992)
Their construction should be exceedingly simple, I think.มันจะต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายและมากมาย ฉันคิดว่างั้น The Nightmare Before Christmas (1993)
Exceedingly well.มีมากมายก่ายกอง Episode #1.6 (1995)
But rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it and we have become exceedingly efficient at it.แต่วางใจเถอะ เพราะนี่คือครั้งที่ 6 แล้วที่เราจะทำลายมัน ซึ่งเราก็ทำได้อย่างสบายๆมาตลอดด้วย The Matrix Reloaded (2003)
Exceedingly foolish.งี่เง่าที่สุดเลย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
This is an extinct, exceedingly rare language.นี่เป็นภาษาที่ตายแล้ว หายากมาก National Treasure: Book of Secrets (2007)
That I am an exceedingly polite gentleman and a very good conversationalist.ผมสุภาพแล้วก็ทำตัวดีกับเธอมาก Body of Lies (2008)
Ms. Roth, your child has been exceedingly well placed, the new family is very wealthy, she won't have to work for anything.คุณรอส.. ลูกสาวคุณ ไปอยู่ในที่ๆดีแล้วนะ ครอบครัวใหม่ร่ำรวยมาก Nคงให้ลูกคุณได้ทุกอย่าง.. Gamer (2009)
Now, retardation and psychosis in the exact same subject is exceedingly rare.พิการทางสมอง โรคจิตขั้นรุนแรงกลายเป็นเรื่องเดียวกัน เหลือเชื่อ To Hell... And Back (2009)
And th-their sin is exceedingly grave." carlos, this is not what we--และเพราะ... เพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน" คาร์ลอส เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อ... . Invasion (2009)
True cases are exceedingly rare.กรณีที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ นั้น แทบไม่มีความเป็นไปได้เลย The Performer (2009)
Lily. Lovely Lily. She was exceedingly bright, your mother.ลิลี่ ลิลี่คนดี แม่เธอเป็นคนปราดเปรื่อง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceedinglyGet up exceedingly early.
exceedinglyShe is exceedingly sensitive to the cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด(adv) extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา(adv) extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
ล้ำ(adv) exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
สุดขีด(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. เต็มที่, สุดๆ, Example: ถ้าผมรักใครก็รักสุดใจ ถ้าเกลียดก็เกลียดสุดขีดเช่นกัน, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าถึงที่สุด
ยิ่งนัก(adv) exceedingly, See also: extremely, increasingly, more and more, supremely, Example: คำพูดนี้เป็นประโยคที่ทิ่มตำความรู้สึกของคนชราให้ปวดร้าวยิ่งนัก
เกินการ(adv) exceedingly, See also: over, extremely, Syn. มากเกิน, Example: การไม่ต้องพะวงถึงความไม่พอ หรือประหยัดจนเกินการ ทำให้ลวดลายของไทยมีความประณีต วิจิตร อลังการ, Thai Definition: มากกว่าที่ต้องประสงค์
อย่างเต็มที่(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, Ant. เล็กน้อย, Example: หล่อนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นอะไร, Thai Definition: อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มความสามารถ
เป็นการใหญ่(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่
อย่างมาก(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively
หนักหนา[naknā] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; very much  FR: extrêmement
เป็นกำลัง[pen kamlang] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly
เป็นการใหญ่[pen kān yai] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: en grand ; à grande échelle
ทายาด[thāyāt] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; utmost
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCEEDINGLY IH0 K S IY1 D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceedingly (a) ˈɪksˈiːdɪŋliː (i1 k s ii1 d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, ] exceedingly; hundred percent; everything and more [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) #3,876 [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-no, n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly #4,837 [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly [Add to Longdo]
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P) [Add to Longdo]
至極[しごく, shigoku] (adj-na, adv, n) very; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally [Add to Longdo]
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly [Add to Longdo]
甚く[いたく, itaku] (adv) exceedingly [Add to Longdo]
甚だ[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top