ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espoir

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espoir-, *espoir*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวัง[n.] (khwāmwang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire   FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความหวังข้างหน้า[n. exp.] (khwāmwang khāng-nā) EN: prospect   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination   FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
หมดหวัง[v.] (mot wang) EN: give up hopes   FR: abandonner tout espoir ; désespérer
หมดหวัง[adj.] (mot wang) EN: hopeless ; desperate   FR: désespéré ; sans espoir
เพื่อว่า[X] (pheūa wā) EN: so that   FR: pour que ; avec l'espoir que
สิ้นหวัง[v. exp.] (sin wang) EN: give up hope   FR: perdre espoir

French-Thai: Longdo Dictionary
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  espoir /ɛspwaʀ/ 
   hope

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top