ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pessimism

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pessimism-, *pessimism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimism(n) การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom, hopelessness, despair
pessimism(n) ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย, ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย, การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pessimismทุทรรศนนิยม, ทุนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
pessimism(n) the feeling that things will turn out badly, Ant. optimism
pessimism(n) a general disposition to look on the dark side and to expect the worst in all things, Ant. optimism

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pessimism

n. [ L. pessimus worst, superl. of pejor worse: cf. F. pessimisme. Cf. Impair. ] 1. (Metaph.) The opinion or doctrine that everything in nature is ordered for or tends to the worst, or that the world is wholly evil; -- opposed to optimism. [ 1913 Webster ]

2. A disposition to take the least hopeful view of a situation. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frankly, I don't share any of your sense of pessimism or alarm.พูดตรงๆ ผมไม่ได้ร่วมรู้สึก มองโลกในแง่ร้ายหรือตื่นกลัว Frost/Nixon (2008)
Pessimism is just a higher form of optimism.คนมองโลกในแง่ร้ายมักได้เปรียบกว่าคนมองโลกในแง่ดี The Innkeepers (2011)
My super skills just squelched my pessimism.ความอัจฉริยะของฉัน\ เพิ่งเลิกมองโลกในแง่ร้ายลงไป. Hanley Waters (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pessimismHis pessimism depressed those around him.
pessimismNow that pessimism prevails, the executive will abandon the project.
pessimismPessimism believes in no improvement.
pessimismThe article's tone was one of pessimism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุทรรศนนิยม(n) pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด
ทุนิยม(n) pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุทรรศนนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด
แง่ร้าย(n) pessimism, See also: inclination to expect the worst, Ant. แง่ดี, Example: เธอคำนึงถึงแต่แง่ร้ายของเขา เลยเอาแต่ระแวงเขาตลอด, Thai Definition: นัยว่าเป็นเรื่องไม่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แง่ร้าย[ngae rāi] (v) EN: pessimism ; inclination to expect the worst  FR: pessimisme [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pessimism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pessimism

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pessimismus { m }; Schwarzsehen { n }pessimism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペシミズム[peshimizumu] (n) pessimism [Add to Longdo]
マイナス思考[マイナスしこう, mainasu shikou] (n) pessimism; negative thinking [Add to Longdo]
厭世[えんせい, ensei] (n) pessimism; weariness with life [Add to Longdo]
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism [Add to Longdo]
厭世主義[えんせいしゅぎ, enseishugi] (n, adj-no) pessimism [Add to Longdo]
悲観[ひかん, hikan] (n, vs) pessimism; disappointment; (P) [Add to Longdo]
悲観論[ひかんろん, hikanron] (n) pessimism [Add to Longdo]
末法思想[まっぽうしそう, mappoushisou] (n) pessimism due to decadent-age theory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悲観[ひかん, hikan] Pessimismus, Schwarzseherei [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top