ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despairingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despairingly-, *despairingly*, despairing
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despairingly(adv) อย่างหมดหวัง, See also: ด้วยความหมดหวัง
despairing(adj) ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง, Syn. hopeless, pessimistic, Ant. hopeful, optimistic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despairingly (a) dˈɪspˈɛəʳrɪŋliː (d i1 s p e@1 r i ng l ii)
despairing (v) dˈɪspˈɛəʳrɪŋ (d i1 s p e@1 r i ng)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง, สิ้นหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
Despairing. Working their heads off every day.ทำงานหนักทุกวัน Faith Like Potatoes (2006)
Just remember, as we're going round and you're despairing of my terrible gear changes and my bad apexes, and things, you're made by McLaren.แค่จำเอาไว้ แบบที่เราวิ่งกัน การเปลี่ยนเกียร์ของฉัน อาจทำให้นายสิ้นหวัง รวมถึงเข้าโค้งและอื่นๆพวกนั้น Episode #18.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นคิด(adj) desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai Definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESPAIRING D IH0 S P EH1 R IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre) #32,387 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verzweifeln (an) | verzweifelnd | verzweifelt | verzweifelt | verzweifelteto despair (of) | despairing | despaired | despairs | despaired [Add to Longdo]
verzweifelt { adv }despairingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despairing \De*spair"ing\, a.
   Feeling or expressing despair; hopeless. --
   {De*spair"ing*ly}, adv. -- {De*spair"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despairingly
   adv 1: with desperation; "`Why can't you understand?,' she asked
       despairingly" [syn: {despairingly}, {despondently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top