ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมดตัว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดตัว-, *หมดตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดตัว[V] become bankrupt, See also: become insolvent, Syn. หมดกระเป๋า, หมดตูด, หมดพก, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มละลาย, Example: เขาผรุสวาทอย่างแสนแค้น เพราะหมดตัวจากวงไฮโล, Thai definition: หมดเงิน, ไม่มีเงินเหลือ, ไม่มีสมบัติเหลือ, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมดตัว, หมดเนื้อ หมดตัวว. สิ้นเนื้อประดาตัว เช่น เขาถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has had the roughest time with algebra.จะเกิดอะไรขึ้น เมี่อเราหมดตัวเลือกแล้ว Big (1988)
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว Goodfellas (1990)
It didn't mean anything. When I was broke I would go out and rob some more.ไม่มีความหมายอะไร พอผมหมดตัว ก็คงจะออกไปปล้น Goodfellas (1990)
I was broke and sharing a room with 1 2 people I didn't know, only to discover I was broke and sharing a room with 1 2 people I didn't know.เป็นคนหมดตัวอยู่ในห้องที่มี 12 คน แล้วก็พบความจริง ฉันหมดตัวอยู่ในห้อง 12 คน Schindler's List (1993)
No. Why ?ทำไม ฉันหมดตัวแล้วรึ Schindler's List (1993)
We have to stock up. I'm broke.เราต้องเติมเสบียง และฉันก็หมดตัวแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
This is really the end of the lineงานนี้หมดตัวกันเป็นแถว The Legend of 1900 (1998)
And John Invergordon, havin' spent his last dime on his great dream, opened Krewe Island on what should have been a glorious spring day.จอห์น อินเวอร์กอร์ดอน ใช้เงินหมดตัวเพื่อสร้างฝัน... ...เปิดรีสอร์ทเกาะครูว์ ซึ่งควรจะแน่นไปด้วยแขก The Legend of Bagger Vance (2000)
She's cleaned me out.ทำฉันหมดตัวเลย The O.C. (2003)
What's that?แกเอาเงินไปเล่นการพนัน จนหมดตัวแล้วใช่มั๊ย Spygirl (2004)
You're no differentแทนที่จะเอาเงิน ไปเล่นการพนันจนหมดตัว Spygirl (2004)
How could you get into that pyramid thing?แล้วแกเอาเงินไปเล่นพนัน จนหมดตัวได้ยังไง Spygirl (2004)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top