ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paying back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paying back-, *paying back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you paying back with violence?ทวงดีๆไม่ชอบ ต้องให้ใช้กำลังใช่ไหม Failan (2001)
When are you paying back the 100 grand that you took from me? Pay you back?เมื่อไหร่คุณจะจ่ายคืน $100, 000 ที่คุณเอาไปจากผม? Hostile Takeover (2009)
That sounds like what a debtor would say when paying back his creditor.เสียงเหมือนลูกหนี้อยากจ่ายหนี้ ตอนเจ้าหนี้ทวง Episode #1.11 (2010)
It's an old friend paying back an old favor.มันเป็นการตอบแทนของเพื่อนเก่า Deadline (2011)
To paying back San Ricardo!ที่จะเอาคืนกับ San Ricardo! Puss in Boots (2011)
And now I'm paying back his winnings because the house runners figured I was in on it.และตอนนี้ฉันต้องทำงานใช้หนี้\ เงินที่เขาได้ไป เพราะว่าเจ้าของบ่อน\ เดาว่าฉันร่วมขบวนการด้วย Noosphere Rising (2012)
I'm sorry about not paying back the money, but if you could just give me a little bit more time.ฉันขอโทษเกี่ยวกับการไม่ กลับจ่ายเงิน แต่ถ้าคุณสามารถทำได้ เพียงแค่ให้ฉันเวลานิด ๆ หน่อย ๆ The Little Rascals Save the Day (2014)
But now, all of a sudden, they start paying back their creditors.แต่จู่ๆ ก็กลับมีเงินมาจ่ายหนี้ Jack Reacher: Never Go Back (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paying backMy father is paying back a huge loan on our home.

Japanese-English: EDICT Dictionary
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
消却;銷却[しょうきゃく, shoukyaku] (n, vs) erasure; paying back debt; effacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paying back
      n 1: a reciprocal group action; "in return we gave them as good
           as we got" [syn: {return}, {paying back}, {getting even}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top