ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

currency

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -currency-, *currency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
currency(n) การแพร่หลาย, See also: การใช้กันทั่วไป, Syn. general use, prevalence
currency(n) การหมุนเวียน, Syn. circulation
currency(n) เงินตรา, Syn. money
currency(n) ช่วงเวลาที่แพร่หลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา, เงิน, การแพร่หลาย, ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย, กระแสน้ำ, กระแสลม
paper currencyn. ธนบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
currency(n) กระแสเงินตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
currencyเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currencyเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency Appreciationการเพิ่มค่าของเงิน, Example: การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency Basketตะกร้าเงินตรา, Example: เงินตราสกุลต่างๆ ที่รวมผสมกันในการคำนวณ หาหน่วยของมูลค่าหรือดัชนีชี้วัดเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่ง ในตะกร้าเงินตราสกุลต่างๆ จะมีส่วนประกอบของเงินสกุลใดมากหรือน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการหาค่าเงิน นั้น สำหรับดัชนีชี้วัดค่าเงินบาทของไทยก็ใช้วิธีคำนวณหาค่าจากเงินตราสกุลต่างๆ หลายสกุลรวมกันในลักษณะตะกร้า โดยเงินในตะกร้าจะใช้เงินสกุลที่ไทยใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ดอลลาร์ลสหรัฐ มาร์กเยอรมันนี เยนญี่ปุ่น ปอนด์อังกฤษ เป็นต้น ดดยน้ำหนักของตะกร้าเงินที่ใช้คำนวณค่าจะอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงิยสกุลที่ไทยใช้ในการค้าระหว่างประเทศมาก [สิ่งแวดล้อม]
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้ [เศรษฐศาสตร์]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency Depreciationการลดค่าของเงิน, Example: การลดค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุล หนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ คำว่า การลดค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "depreciation" นี้จะใช้กับการแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบการแลกเปลี่ยนลอยตัว หรือในตลาดเสรี ส่วนการลดค่าของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ที่มีการประกาศลดค่าของเงิน อย่างเป็นทางการ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "devaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency futuresตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Currency optionสิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trade goods-- that's the only currency... that'll be worth anything in the ghetto.ในเขตควบคุมทำได้แค่แลกของกัน Schindler's List (1993)
Cigarettes, Scotch, drugs, currency?บุหรี่, สก็อต, ยาเสพติด, สกุลเงิน? The Russia House (1990)
- No, I'm not but airline mileage is like a currency these days.เปล่า... แต่เดี๋ยวนี้สะสมไมล์ก็เหมือน กับเงินแล้ว Punch-Drunk Love (2002)
It's their only real currency.มันเป็นสกุลเงินที่แท้จริงของพวกเขาเท่านั้น The Birdcage (1996)
We have no insurance, we have no foreign currency.ได้เร้ด 80 ดีกรีมาแล้วครับ! King Kong (2005)
In fact, we have no currency of any kind.แพ็กใส่ลังที่เขียนว่า "น้ำมะนาว" King Kong (2005)
No doubt you've discovered that loyalty is no longer the currency of the realm, as your father believes.สงสัยคุณจะรู้แล้วสินะ ว่าความภักดี ต่อราชอาณาจักรทุกวันนี้ มันเอาแน่ไม่ได้แล้ว อย่างที่พ่อของคุณเชื่อ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'm afraid currency is the currency of the realm.เกรงว่า.. การเลือกอยู่ข้างเดียว กับราชอาณาจักร ยังจำเป็นอยู่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
To prevent from those world profiters of profiting large amount of money... to become the worldwide's currency.อุปสรรคในการหากำไรของเงินจำนวนมหาศาล Super Rookie (2005)
I didn't realize we had our own currency.เรามีค่าเงินเองด้วยเหรอเนี่ย Pilot (2007)
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Currency at a lot of wasted water. Without both of these reasons.ทำให้ต้องเสียค่าไฟและน้ำมากขึ้น เพราะทั้ง 2 เหตุผลนี้ Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
currencyBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
currencyCurrency and bond markets are relatively calm.
currencyIn 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.
currencyIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
currencyIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
currencyInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
currencyJapanese currency is widely used here.
currencyThat custom has little currency in Japan.
currencyThe authorities are striving in vain to stabilize the currency.
currencyThe authorities managed to stabilize the currency.
currencyThe dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.
currencyThe exchange rates for foreign currency change daily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกุล(n) currency, Example: ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเยนแล้วแข็งตัวขึ้นมากเป็นลำดับ, Thai Definition: ประเภทของเงิน
กระแสเงิน(n) currency, See also: circulation (cycle) of money, Syn. กระแสการเงิน, Example: ในปี 2537 ต้องถือว่าเป็นยุคที่พระเครื่องได้รับความนิยมมากที่สุดทำให้มีมูลค่ากระแสเงินหมุนเวียนในวงการพระเครื่องนับพันล้านบาท, Thai Definition: การหมุนเวียนของการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบเงินตรา[rabop ngoentrā] (n, exp) EN: currency
สกุล[sakun] (n) EN: currency  FR: monnaie [ f ] ; devise [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
currency
currency's
currencywatch

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
currency

WordNet (3.0)
currency(n) the metal or paper medium of exchange that is presently used
currency(n) general acceptance or use
currentness(n) the property of belonging to the present time, Syn. up-to-dateness, currency

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Currency

n.; pl. Currencies [ Cf. LL. currentia a current, fr. L. currens, p. pr. of currere to run. See Current. ] 1. A continued or uninterrupted course or flow like that of a stream; as, the currency of time. [ Obs. ] Ayliffe. [ 1913 Webster ]

2. The state or quality of being current; general acceptance or reception; a passing from person to person, or from hand to hand; circulation; as, a report has had a long or general currency; the currency of bank notes. [ 1913 Webster ]

3. That which is in circulation, or is given and taken as having or representing value; as, the currency of a country; a specie currency; esp., government or bank notes circulating as a substitute for metallic money. [ 1913 Webster ]

4. Fluency; readiness of utterance. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

5. Current value; general estimation; the rate at which anything is generally valued. [ 1913 Webster ]

He . . . takes greatness of kingdoms according to their bulk and currency, and not after intrinsic value. Bacon. [ 1913 Webster ]

The bare name of Englishman . . . too often gave a transient currency to the worthless and ungrateful. W. Irving. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ,   /  ] currency; monetary; money #2,417 [Add to Longdo]
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] currency; exchange of goods #56,126 [Add to Longdo]
币制[bì zhì, ㄅㄧˋ ㄓˋ,   /  ] currency system #77,914 [Add to Longdo]
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ,    /   ] currency issued by Nationalist Government in 1948 #96,241 [Add to Longdo]
货币贬值[huò bì biǎn zhí, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄢˇ ㄓˊ,     /    ] currency devaluation; to devaluate a currency [Add to Longdo]
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ,   ] currency issued by Nationalist Government in 1948 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenmarkt { m }currency market [Add to Longdo]
Devisenschmuggel { m }currency smuggling [Add to Longdo]
Geldabwertung { f }currency depreciation [Add to Longdo]
Geldaufwertung { f }currency appreciation [Add to Longdo]
Umlauf { m } | Umläufe { pl }currency | currencies [Add to Longdo]
Währung { f }; Zahlungsmittel { n } | Währungen { pl } | Währung aufwertencurrency | currencies | to appreciate a currency [Add to Longdo]
Währungskurs { m } [ fin. ]currency exchange rate [Add to Longdo]
Währungsmarkt { m }currency market [Add to Longdo]
Währungsreform { f } | Währungsreformen { pl }currency reform | currency reforms [Add to Longdo]
Währungsspekulant { m }currency speculator [Add to Longdo]
Währungssymbol { n }currency sign [Add to Longdo]
Währungsumstellung { f }currency conversion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) (1) one-thousandth of a kan (obsolete unit of currency); (2) 2.4 cm (traditional unit used to measure shoe sizes) #636 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n, pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) #694 [Add to Longdo]
ランド[rando] (n) (1) land; (2) rand (currency of South Africa); (P) #2,703 [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) #2,925 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
ユーロ[yu-ro] (n) (1) Euro-; (2) euro (the currency); (P) #4,595 [Add to Longdo]
通貨[つうか, tsuuka] (n, adj-no) currency; (P) #4,654 [Add to Longdo]
銭(P);錢(oK)[せん, sen] (n) (1) hundredth of a yen; (2) (See 銭・ぜに・1) coin made of non-precious materials; (3) (obs) (See 貫・2) one-thousandth of a kan (as a unit of currency); (4) (arch) one-thousandth of a kan (as a unit of mass); (P) #6,396 [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) (1) kan (obs. unit of weight, approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (2) kan (obs. unit of currency); (ctr) (3) pieces of sushi; (P) #6,588 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol [Add to Longdo]
通貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top