Search result for

currency

(95 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -currency-, *currency*
English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
currency[N] การแพร่หลาย, See also: การใช้กันทั่วไป, Syn. general use, prevalence
currency[N] การหมุนเวียน, Syn. circulation
currency[N] เงินตรา, Syn. money
currency[N] ช่วงเวลาที่แพร่หลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม
paper currencyn. ธนบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
currency(n) กระแสเงินตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
currencyเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currencyเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency Basket ตะกร้าเงินตรา
เงินตราสกุลต่างๆ ที่รวมผสมกันในการคำนวณ หาหน่วยของมูลค่าหรือดัชนีชี้วัดเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่ง ในตะกร้าเงินตราสกุลต่างๆ จะมีส่วนประกอบของเงินสกุลใดมากหรือน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการหาค่าเงิน นั้น สำหรับดัชนีชี้วัดค่าเงินบาทของไทยก็ใช้วิธีคำนวณหาค่าจากเงินตราสกุลต่างๆ หลายสกุลรวมกันในลักษณะตะกร้า โดยเงินในตะกร้าจะใช้เงินสกุลที่ไทยใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ดอลลาร์ลสหรัฐ มาร์กเยอรมันนี เยนญี่ปุ่น ปอนด์อังกฤษ เป็นต้น ดดยน้ำหนักของตะกร้าเงินที่ใช้คำนวณค่าจะอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงิยสกุลที่ไทยใช้ในการค้าระหว่างประเทศมาก [สิ่งแวดล้อม]
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้ [เศรษฐศาสตร์]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency Depreciation การลดค่าของเงิน
การลดค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุล หนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ คำว่า การลดค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "depreciation" นี้จะใช้กับการแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบการแลกเปลี่ยนลอยตัว หรือในตลาดเสรี ส่วนการลดค่าของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ที่มีการประกาศลดค่าของเงิน อย่างเป็นทางการ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "devaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency futuresตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Currency optionสิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
Our currency.ไหนจะค่าเงินของเราอีกล่ะ! Invictus (2009)
Status is like currency. When your bank account is full, You can get away with doing just about anything.สถานะก็เหมือนกับเงิน ตอนเรามีเงิน อยากได้ทำอะไรก็ได้ Mash-Up (2009)
And when the fight finally let your eyes sold it for a Syrian unpleasant currency by half.และเมื่อโรมรันกันเสร็จสิ้นแล้ว ข้าขายให้พวกซีเรียในราคาครึ่งเหรียญ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Do you know, since the beginning of time, cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.คุณรู้มั้ย ตั้งแต่อดีตกาลแล้ว อบเชยถูกใช้ทำทุกอย่างเลย ทั้งทำเป็นเงินตราหรือกระทั้ง เครื่้องปรุงดองศพคนตาย Slight of Hand (2010)
Cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.ซินนาม่อนถูกใช้ กับทุกอย่าง ตั้งแต่,เอ่อ,ธนบัตร จนถึงการดองศพ Questions and Antlers (2010)
Over $5 mil in fake currency.มีเงินปลอมมากกว่า 5 ล้าน NS (2010)
I'll generate false currency transaction reports out the wazoo.ผมจะสร้าง การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน อันเป็นเท็จขึ้นมา จากจำนวนเงินที่มากเกินไป Abiquiu (2010)
My associates don't accept that currency.พันธมิตรข้าไม่ยอมรับเงินสกุลนั่น Bounty Hunters (2010)
That's before they redesigned the currency.That's before they redesigned the currencyA Deadly Affair (2010)
Thadine thugs have seized what's left of the Iraqi national mint to run off billions of dollars, in unbacked American currency.พวกอีรักโดนจับหมดมีอะไรเหลือ โรงพิม์ไง เพื่อพิมพ์ล้านดอลล่า The A-Team (2010)
I still have some of the currency.ผมยังมีเงินหน่วยที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองอยู่เลย The Toast Derivation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
currencyBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
currencyCurrency and bond markets are relatively calm.
currencyIn 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.
currencyIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
currencyIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
currencyInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
currencyJapanese currency is widely used here.
currencyThat custom has little currency in Japan.
currencyThe authorities are striving in vain to stabilize the currency.
currencyThe authorities managed to stabilize the currency.
currencyThe dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.
currencyThe exchange rates for foreign currency change daily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกุล[N] currency, Example: ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเยนแล้วแข็งตัวขึ้นมากเป็นลำดับ, Thai definition: ประเภทของเงิน
เงิน[N] money, See also: currency, cash, coin, Example: ข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าเงินเพียงไม่กี่สิบบาท, Count unit: บาท, Thai definition: วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินตรา[N] money, See also: currency, cash, coin, Syn. เงิน, เงินทอง, Example: ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตรา, Thai definition: เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ตลาดเงิน[N] money market, See also: currency market, Syn. ตลาดเงินตรา, Example: สภาพคล่องของระบบการเงินส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้นขยับได้, Count unit: แห่ง, Thai definition: แหล่งแลกเปลี่ยนกู้ยืมเงิน
กระแสการเงิน[N] monetary flow, See also: currency flow, money, currency movement, Syn. ทิศทางการเงิน, Example: ขณะนี้กระแสการเงินกำลังผันผวน
กระแสเงิน[N] currency, See also: circulation (cycle) of money, Syn. กระแสการเงิน, Example: ในปี 2537 ต้องถือว่าเป็นยุคที่พระเครื่องได้รับความนิยมมากที่สุดทำให้มีมูลค่ากระแสเงินหมุนเวียนในวงการพระเครื่องนับพันล้านบาท, Thai definition: การหมุนเวียนของการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
แฟรงค์[n.] (fraēng) EN: franc (currency)   FR: franc [m]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
ค่าเงินตรา[n. exp.] (khā ngoentrā) EN: currency rate   
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanphūan khøng attrā laēkplīen) EN: foreign currency volatility   FR: volatilité des changes [f]
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng jāk attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange risk   
กีบ[n.] (kīp) EN: kip (Laotian currency)   FR: kip [m] (devise laotienne)
กระแสการเงิน[n. exp.] (krasaē kānngoen) EN: monetary flow ; currency flow ; money; currency movement   FR: flux monétaire [m]
กระแสเงิน[n. exp.] (krasaē ngoen) EN: currency ; circulation of money ; cycle of money   FR: circulation de l'argent [f]
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURRENCY    K ER1 AH0 N S IY0
CURRENCY'S    K ER1 AH0 N S IY0 Z
CURRENCYWATCH    K ER1 AH0 N S IY0 W AA2 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
currency    (n) (k uh1 r @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenmarkt {m}currency market [Add to Longdo]
Devisenschmuggel {m}currency smuggling [Add to Longdo]
Geldabwertung {f}currency depreciation [Add to Longdo]
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]
Umlauf {m} | Umläufe {pl}currency | currencies [Add to Longdo]
Währung {f}; Zahlungsmittel {n} | Währungen {pl} | Währung aufwertencurrency | currencies | to appreciate a currency [Add to Longdo]
Währungskurs {m} [fin.]currency exchange rate [Add to Longdo]
Währungsmarkt {m}currency market [Add to Longdo]
Währungsreform {f} | Währungsreformen {pl}currency reform | currency reforms [Add to Longdo]
Währungsspekulant {m}currency speculator [Add to Longdo]
Währungssymbol {n}currency sign [Add to Longdo]
Währungsumstellung {f}currency conversion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
ウォン(P);ウオン(P)[, uon (P); uon (P)] (n) won (unit of Korean currency) (kor [Add to Longdo]
エキュー[, ekyu-] (n) (See 欧州通貨単位) European Currency Unit; ECU [Add to Longdo]
カレンシー[, karenshi-] (n) currency; (P) [Add to Longdo]
キーカレンシー[, ki-karenshi-] (n) key currency [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ザイール[, zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P) [Add to Longdo]
ズウォティ;ズロチ;ズウォチ[, zuuotei ; zurochi ; zuuochi] (n) złoty (Polish currency) [Add to Longdo]
セディ[, sedei] (n) cedi (Ghanan currency) [Add to Longdo]
ソフトカレンシー[, sofutokarenshi-] (n) soft currency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
币制[bì zhì, ㄅㄧˋ ㄓˋ, / ] currency system [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money [Add to Longdo]
货币贬值[huò bì biǎn zhí, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] currency devaluation; to devaluate a currency [Add to Longdo]
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] currency; exchange of goods [Add to Longdo]
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, ] currency issued by Nationalist Government in 1948 [Add to Longdo]
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, / ] currency issued by Nationalist Government in 1948 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol [Add to Longdo]
通貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Currency \Cur"ren*cy\ (k?r"r?n-c?), n.; pl. {Currencies} (-s?z).
   [Cf. LL. currentia a current, fr. L. currens, p. pr. of
   currere to run. See {Current}.]
   1. A continued or uninterrupted course or flow like that of a
    stream; as, the currency of time. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or quality of being current; general acceptance
    or reception; a passing from person to person, or from
    hand to hand; circulation; as, a report has had a long or
    general currency; the currency of bank notes.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is in circulation, or is given and taken as
    having or representing value; as, the currency of a
    country; a specie currency; esp., government or bank notes
    circulating as a substitute for metallic money.
    [1913 Webster]
 
   4. Fluency; readiness of utterance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. Current value; general estimation; the rate at which
    anything is generally valued.
    [1913 Webster]
 
       He . . . takes greatness of kingdoms according to
       their bulk and currency, and not after intrinsic
       value.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The bare name of Englishman . . . too often gave a
       transient currency to the worthless and ungrateful.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 currency
   n 1: the metal or paper medium of exchange that is presently
      used
   2: general acceptance or use; "the currency of ideas"
   3: the property of belonging to the present time; "the currency
     of a slang term" [syn: {currentness}, {currency}, {up-to-
     dateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top