ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cot

K AA1 T   
148 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cot-, *cot*
English-Thai: Longdo Dictionary
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cot[N] เตียงพับได้, See also: เตียงผ้าใบ, Syn. camp bed
cot[N] บ้านหลังเล็กๆ, See also: กระท่อม, Syn. cottage
cote[N] เพิงเล็กๆ (สำหรับสัตว์)
cotton[N] ต้นฝ้าย, See also: พืชประเภทฝ้าย, Syn. cotton plant
cotton[N] ผ้าฝ้าย, Syn. cotton cloth
cotton[N] ฝ้าย, See also: ใยฝ้าย, สำลี
coterie[N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
cottage[N] กระท่อม, Syn. bungalow
cottage[N] ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
cottage[N] บ้านพักเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
cote(โคท) n. คอก,เล้า,กรง,กระท่อม,บ้านเล็ก ๆ
cotenant(โคเทน'นันท) n. ผู้ร่วมเช่า
coterie(โค'ทะรี) n. วง,วงการ,กลุ่มบุคคล,คณะ
cothurnus(โคเธอ'นัส) n. ละครโศกนาฎกรรม -pl. cothurni
coton balln. สมอฝ้าย
cotquean(คอท'เควน) n. ชายที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของหญิง,หญิงที่ดุร้าย
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว

English-Thai: Nontri Dictionary
cot(n) เตียงเล็ก,เปล,เตียงนอน,เตียงผ้าใบ,กระท่อม,กรง
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
cotton(n) ฝ้าย,สำลี
apricot(n) ผลแอพพริค็อท
ascot(n) ผ้าพันคอ
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
guncotton(n) ดินระเบิด,ดินสำลี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cotangentโคแทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย cot หรือ ctg] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cotenancyการเป็นผู้ครอบครองร่วม (ในที่ดิน) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coterminal anglesมุมร่วมแขนคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cotinental glaclerธารน้ำแข็งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage workerคนทำงานที่บ้าน [ดู home worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cotyledonใบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cotyliform; cotyloid; cup-shaped-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cotyloid; cotyliform; cup-shaped-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cotransmittersสารส่งต่อร่วมกัน [การแพทย์]
Cotransportการขนส่งสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปพร้อมๆกัน,การขนส่งร่วม [การแพทย์]
Cotryldonคอทริลดอน [การแพทย์]
Cott's Operationการตัดเส้นประสาทหน้ากระดูกซาครัม [การแพทย์]
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Cottonฝ้าย [TU Subject Heading]
Cottonฝ้าย [การแพทย์]
Cotton Ball Appearanceลักษณะก้อนสำลี [การแพทย์]
Cotton Ball Weevilด้วงเจาะสมอฝ้าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cotton swab (n ) สำลีพันก้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want every block turned upside down, inside out till each of Brick's dirtbags are lying on comfy cots in Iron Heights, all right?ผมต้องการให้พลิกแผ่นดินหา ทุกซอกทุกมุม ทุกอย่างของบริค ต้องไปอยู่ในมุ้งสายบัว ในไอรอนไฮท์ เข้าใจมั้ย ? Uprising (2015)
Which is basically a hanging cot with a tent over it.ซึ่งก็คือที่นอนแขวนมีเต๊นท์คลุม Meru (2015)
Well, all right. ...Caleb and me, we figure that sounds, more like a challenge than anything else. So, that night after he falls asleep, we kind of crept over to his cot with a tube of superglue.งั้นก็ได้ครับ เฮ้ อยู่นี่เอง แอนนา นี่เดวิดจ้ะ The Guest (2014)
And we'll get you a cot as soon as we can.และเราจะทำเปลให้คุณทันทีที่เราสามารถทำได้ Blue on Blue (2013)
We need to get more cots up from the basement.เราต้องการเตียงมากกว่านี้ จากชั้นได้ดิน Outbreak (2013)
Set those cots up down there; we are getting slammed.ตั้งเตียงที่นี่ เรามีงานต้องทำอีกเยอะ Outbreak (2013)
If the wraith damaged your house, there are cots at the school.ถ้าปีศาจทำลายบ้านคุณ ที่นี่มีเตียงนอนที่โรงเรียน We Are Both (2012)
You'll get three hots and a cot just for stealing off a dead body.อาจจะถึงตาย มันไม่ได้คุ้มกันเลย กับแค่ขโมยของจากคนที่ตายแล้ว Ring Around the Rosie (2011)
The couches are comfortable, but there are cots in storage if you like.ที่นอนมีความสะดวกสบาย แต่เราก็มีเตียงพับ อยู่ในห้องเก็บของถ้าคุณต้องการ TS-19 (2010)
Either he opens the door to find his wife and baby spread all over the carpet... or he comes home to find the baby safely asleep in its cot but his wife gone.มิเช่นนั้นแล้วพอเขาเปิดประตูเข้ามา จะพบกับภรรยาและลูกของเขาเลือดสาดไปทั่วเต็มพรม... หรือว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านพบลูกนอนหลับ อยู่ในเปลอย่างปลอดภัย แต่ภรรยาของเขาหายตัวไป Episode #1.3 (2010)
I set up more cots in the cellar.เราจะติดต่อกันทางวิทยุ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้รู้ด้วย Daybreakers (2009)
I believe those cots are bolted into the cells.ผมเชื่อว่า Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cotBite down on the cotton roll.
cotBlack people were compelled to work in cotton fields.
cotCotton absorbs water.
cotCotton mittens will prevent the baby from scratching his own face.
cotCotton sucks up water.
cotDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
cotHe cannot tell wool from cotton.
cotHe was looking forward to spending the weekend with her in their little cottage in Somerset.
cotHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
cotHis cottage is on the coast.
cotI bought two cotton shirts.
cotI quite cottoned on to that man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคแทนเจนต์[N] cotangent, Example: เราจะมีการทดสอบเรื่องโคแทนแจนต์กันอาทิตย์หน้า
ฝ้าย[N] cotton, Syn. ต้นฝ้าย, Example: ที่ราบสูงยูนนานไม่มีการปลูกฝ้าย อาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้น้ำมัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้
ปุยฝ้าย[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ปุยนุ่น, สำลี, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้าย โดยปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ 90
ปุยนุ่น[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นนุ่นก็คือ จากปุยนุ่นและเมล็ดนุ่น, Thai definition: สิ่งที่เป็นใยฟูสีขาวของผลนุ่น
สำลี[N] flannelet, See also: cotton fabric, Syn. ผ้าสำลี, Example: เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าสำลี ให้ความอบอุ่นมาก แต่ใช้ไปนานๆ จะเป็นขุยง่าย, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีเนื้อนุ่ม
สำลี[N] cotton, See also: absorbent cotton, cotton wool, surgical cotton, Example: พยาบาลใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์บางๆ ทำความสะอาดแผลที่แขนเขา, Thai definition: ชื่อเรียกปุยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาวปราศจากไขมันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น
สำลี[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ต้นสำลี, Example: เมล็ดของสำลีมีปุยขาว สามารถนำไปใช้ทอผ้าหรือยัดหมอนได้, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Gossypium barbadense Linn. var. acuminatum Mast. ในวงศ์ Malvaceae เมล็ดมีปุยขาวใช้ทอผ้าได้; ชื่อเรียกปุยของเมล็ดฝ้ายหรือเมล็ดสำลี
สมอ[N] cotton ball, Syn. ลูกฝ้าย, สมอฝ้าย, Example: เขากำลังใช้สารเคมีฉีดป้องกันและกำจัดหนอนที่เจาะสมอฝ้ายอยู่, Count unit: ลูก
ทับ[N] cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว
ใบเลี้ยง[N] cotyledon, See also: seed leaf, Example: กล้วยไม้เป็นพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว, Thai definition: ใบที่แตกออกมาจากเมล็ดเป็นใบแรกหรือคู่แรก, ใบที่อยู่ชิดกับขั้วผลไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
ใบเลี้ยง[n.] (bailīeng) EN: cotyledon ; seed leaf   FR: cotylédon [m]
ใบเลี้ยงคู่[n.] (bailīeng khū) EN: dicotyledon   
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
เบื้อง...[n.] (beūang ...) EN: ... side ; ... direction   FR: côté ... ; direction ...
บอยคอต = บอยคอตต์[v.] (bøikhøt) EN: boycott   
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COT    K AA1 T
COTY    K OW1 T IY0
COTO    K OW1 T OW0
COTT    K AA1 T
COTS    K AA1 T S
COTE    K OW1 T
COTA    K OW1 T AH0
COTTO    K OW1 T OW0
COTTY    K AA1 T IY0
COTTA    K AA1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cot    (n) kˈɒt (k o1 t)
cote    (n) kˈout (k ou1 t)
cots    (n) kˈɒts (k o1 t s)
cotes    (n) kˈouts (k ou1 t s)
cottar    (n) kˈɒtər (k o1 t @ r)
cotter    (n) kˈɒtər (k o1 t @ r)
cotton    (v) kˈɒtn (k o1 t n)
coterie    (n) kˈoutəriː (k ou1 t @ r ii)
cottage    (n) kˈɒtɪʤ (k o1 t i jh)
cottars    (n) kˈɒtəz (k o1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mián, ㄇㄧㄢˊ, ] cotton, #3,210 [Add to Longdo]
棉花[mián huā, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton, #4,462 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] cotton yarn; muslin, #7,550 [Add to Longdo]
芙蓉[fú róng, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus, #9,614 [Add to Longdo]
棉衣[mián yī, ㄇㄧㄢˊ ㄧ, ] cotton-padded clothes, #9,643 [Add to Longdo]
棉袄[mián ǎo, ㄇㄧㄢˊ ㄠˇ, / ] cotton-padded jacket, #16,918 [Add to Longdo]
棉布[mián bù, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] cotton cloth, #22,023 [Add to Longdo]
科特迪瓦[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, ] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa, #23,650 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] cotton wadding; fig. padding; long-winded, #27,094 [Add to Longdo]
棉田[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] cotton field, #27,313 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hütte {f} | Hütten {pl}cot | cots [Add to Longdo]
Cottaelaenie {f} [ornith.]Yellow Elaenia [Add to Longdo]
Cote d'Ivoire; Elfenbeinküste [geogr.]Cote d'Ivoire (ci) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アスコットタイ[, asukottotai] (n) Ascot tie [Add to Longdo]
アプリコット[, apurikotto] (n) apricot [Add to Longdo]
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
イソニコチン酸ヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新世代コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cot \Cot\ (k[o^]t), n. [OE. cot, cote, AS. cot, cote, cottage;
   akin to D. & Icel. kot, G. koth, kot, kothe. Cf. {Coat}.]
   1. A small house; a cottage or hut.
    [1913 Webster]
 
       The sheltered cot, the cultivated farm. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A pen, coop, or like shelter for small domestic animals,
    as for sheep or pigeons; a cote.
    [1913 Webster]
 
   3. A cover or sheath; as, a roller cot (the clothing of a
    drawing roller in a spinning frame); a cot for a sore
    finger. See also {finger cot}.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. Ir. cot.] A small, rudely-formed boat.
    [1913 Webster]
 
   {Bell cot}. (Arch.) See under {Bell}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cot \Cot\ (k[o^]t), n. [AS. cot cottage, bedchamber; or cf. OF.
   coite, F. couette (E. quilt), LL. cottum, cottus, mattress.
   See {Cot} a cottage.]
   A sleeping place of limited size; a little bed; a cradle; a
   piece of canvas extended by a frame, used as a bed. [Written
   also {cott}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cot
   n 1: a sheath worn to protect a finger [syn: {fingerstall},
      {cot}]
   2: baby bed with high sides made of slats [syn: {crib}, {cot}]
   3: a small bed that folds up for storage or transport [syn:
     {cot}, {camp bed}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COT
     Central Office Terminal
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top