ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ้าสำลี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ้าสำลี-, *ผ้าสำลี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ้าสำลีน. ผ้าชนิดหนึ่ง มีขนเนื้อนุ่ม มักใช้ห่ม ตัดเสื้อกันหนาว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pajamas?-ผ้าสำลีแบบมีถุงเท้าด้วย City of Angels (1998)
It's sleeping with the lint.มันนอนกับผ้าสำลี The Nurse and the Curse (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lint(ลินทฺ) n. ผ้าสำลี,ผ้าพันแผล,สำลี
quilt(ควิลทฺ) n. ผ้านวมคลุมเตียง,ผ้าห่ม,ผ้าสำลี vt. เย็บผ้าดังกล่าว,ยัดไส้,เย็บปักเข้าไว้ในตะเข็บ,ใส่นวม,ผสมผเส, See also: quilter n. quilted adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lint(n) ผ้าพันแผล,ผ้าสำลี,สำลี
quilt(n) ผ้าสำลี,ผ้าปูที่นอน,ผ้านวมคลุมเตียง,ผ่าห่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top