ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

棉袄

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棉袄-, *棉袄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棉袄[mián ǎo, ㄇㄧㄢˊ ㄠˇ, / ] cotton-padded jacket, #16,918 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, he just took off his jacket Didn't hit me[CN] 他把大棉袄脱了,他就没动手 The Story of Qiu Ju (1992)
You told me that at school, you wore a torn jacket.[CN] 你跟我说过 你那件棉袄背后破了 Eighteen Springs (1997)
Even if she sometimes calls me "baby-doll", she knows that I am a boy.[CN] 尽管她仍时不时地称我"小棉袄" 但她很清楚我是个男孩 Me, Myself and Mum (2013)
"Ten for the car-crash which busts your head"[CN] 十字路口买棉袄 A Simple Life (2011)
He had on a padded jacket[CN] 他披了件大棉袄 The Story of Qiu Ju (1992)
He took off his jacket hung it up and said[CN] 他只是把大棉袄脱了 往衣架上一放 对我说 The Story of Qiu Ju (1992)
He took it off[CN] 他把大棉袄一脱 The Story of Qiu Ju (1992)
I took off the jacket that mom bought me[CN] 我脱掉妈给我买的新棉袄 Aberdeen (2014)
I took off my jacket and hung it up[CN] 我只是把棉袄搭在衣架上 The Story of Qiu Ju (1992)
The red one, the green, and the silk jacket.[CN] 红的、绿的,还有丝棉袄 Chat sup yee ga fong hak (1973)
And you offer it as a prize? Oh yeah, it's yours.[CN] 你这个混蛋,棉袄是我借给你的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You bastard! King of Chess (1991)
Someone told me, that on the day my father finally returned, my mother put on her red jacket, my father's favorite, and stood by the road to wait for him.[CN] 后来,我听乡亲们说 当父亲真正和母亲 相聚的那一天到来时 母亲又特意穿上了 那件父亲喜爱的红棉袄 The Road Home (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top