ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紗-, *紗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紗, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 7,657

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, / ] cotton yarn; muslin, #7,550 [Add to Longdo]
婚纱[hūn shā, ㄏㄨㄣ ㄕㄚ, / ] wedding dress, #6,671 [Add to Longdo]
纱布[shā bù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ, / ] gauze, #14,696 [Add to Longdo]
面纱[miàn shā, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ, / ] veil, #16,765 [Add to Longdo]
棉纱[mián shā, ㄇㄧㄢˊ ㄕㄚ, / ] cotton yarn, #31,315 [Add to Longdo]
纱线[shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] yarn, #46,324 [Add to Longdo]
麻纱[má shā, ㄇㄚˊ ㄕㄚ, / ] linen or cotton fabric, #66,904 [Add to Longdo]
并纱[bìng shā, ㄅㄧㄥˋ ㄕㄚ, / ] doubling [Add to Longdo]
浣纱记[Huàn shā jì, ㄏㄨㄢˋ ㄕㄚ ㄐㄧˋ, / ] Huansahji or Washing the Silken Gauze, Yuan and Ming saga reworked by 梁辰魚|梁辰鱼 from History of the Southern States Wu and Yue, 吳越春秋|吴越春秋, a popular opera subject [Add to Longdo]
纱布口罩[shā bù kǒu zhào, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, / ] gauze mask [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃ, sha] (n) (silk) gauze [Add to Longdo]
の様[しゃのよう, shanoyou] (adj-na) gauzy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.あの赤い布は「袱」茶道具を清めるために使う必需品なの。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah! - Ow, that hurt.[JA] (絵子)《あっ。 あっ》 (爽太)《うわっ。 いってえ》 Episode #1.1 (2014)
I began dating Saeko-san one week before last Christmas.[JA] <絵子さんと 付き合い始めたのは 去年の クリスマスの 1週間前> Episode #1.1 (2014)
This, Doctor, is what happens when a researcher, instead of keeping in step with nature, ...tries to force the pace and lift the veil.[CN] 醫生,當實驗研究者嘗試不按自然的步伐 而想解開生命神秘的面時, 那麼就會有這樣的事情發生 Heart of a Dog (1988)
The me that just started high school, fell in love with Saeko-san, who was one year my senior, at first sight.[JA] 》 <高校に入学した 俺は 1年先輩の 絵子さんに> (爽太)《うっ》 <一目ぼれした> Episode #1.1 (2014)
I don't know if our first year was a bad crop, but, before I realized, Saeko-san had began going out with good looking guys from other schools.[JA] <うちの学年が 不作だったのか 気付けば 絵子さんは 他校の イケメンと 付き合ったりして> Episode #1.1 (2014)
Saeko-san,[JA] (爽太)《絵子さーん! 》 Episode #1.1 (2014)
I don´t want Chinese wedding gown...[CN] 我要穿婚,不穿舊式禮服 Chi luo kuang ben (1993)
How is it?[JA] (絵子)どう? Episode #1.1 (2014)
Tell her I picked a black lined outfit for great grand-mother[CN] 你看 我幫她挑了一套香雲 Pan Jin Lian zhi qian shi jin sheng (1989)
I've also found a wedding dress for rent.[CN] 我找到個可以租婚的地方. 他也要去看看嗎? 啊? The Wall (1983)
If it's the chocolates that Saeko-san loves the most, then all the more.[JA] <絵子さんが 一番 好きな チョコレートなら なおさらだ> Episode #1.1 (2014)
His wife sat at home spinning... Come on![CN] 288)}他的妻子在家織紡... Run, Waiter, Run! (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top