Search result for

ถลอก

(37 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถลอก-, *ถลอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลอก[ADJ] scratched, See also: bruised, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: เธออุ้มลูกขึ้นมากอดไว้แนบอก สงสารลูกจนน้ำตาซึมเมื่อมองเห็นรอยถลอกที่มีเลือดไหลซิบๆ ตรงหัวเข่าคู่น้อย, Thai definition: เกี่ยวกับผิวที่หลุดออกเพราะถูกกระทบ
ถลอก[V] scratch, See also: bruise, have a scratch, graze, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: น้องเล็กแขนถลอกเพราะหกล้ม, Thai definition: ผิวหลุดออกเพราะถูกกระทบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลอก(ถะหฺลอก) ก. ลอกออกไป, ปอกออกไป, เปิดออกไป, (มักใช้แก่สิ่งที่มีผิว) เช่น หนังถลอก สีถลอก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have a scratch on your neck.คุณมีรอยถลอกที่คอ Superhero Movie (2008)
- You have scratches on your forehead.- คุณมีแผลถลอกที่หน้าผาก Pineapple Express (2008)
This cell can replicate, replacing the cells around it with perfect copies.เซลล์นี้ สามารถลอกเลียนแบบ และเข้าแทนที่เซลล์โดยรอบได้ Nราวกับเป็นพิมพ์เดียวกัน Gamer (2009)
It's just a scratch. He'll be fine.แค่ถลอกนิดหน่อย เขาไม่เป็นไรหรอก Chapter Five 'Exposed' (2009)
Oh, it's, um, a scratch.อ๋อ ก็แต่ รอยถลอกน่ะ Bound (2009)
Except the bruises that he left weren't pretend.นอกจากแผลถลอกที่เขาเหลือไว้ไม่แสร้งทำ Pleasure Is My Business (2009)
Everything seemed normal When housekeeping arrived.มีรอยถลอกที่ปลายเตียง Conflicted (2009)
- It's just a scratch.- ก็แค่แผลถลอกนิดหน่อย Trespass (2009)
This is gonna get ugly. What level is his pain tolerance?ถลอก ต้องดูน่าเกลียดมากเลย Chuck Versus the Beefcake (2009)
What happened? Nothing.ไม่มีอะไร แค่แผลถลอก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
What is this, a scratch?อะไรน่ะ? แผลถลอกเหรอ? Liberty on Ryloth (2009)
I mean, she cuffed me, I had chaffing on my wrists.ผมหมายถึง, เธอใส่กุญแจมือผม ข้อมือผมถลอก Chuck Versus the Colonel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze   FR: gratter ; érafler ; écorcher
ถลอก[adj.] (thaløk) FR: écorché ; égratigné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chafe[VT] ถลอกจากการขัดถู
chafe[VI] ถลอกจากการขัดถู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
corrade(คะเรด') vt.,vt. ขูด,ชะ,ถลอก
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scuff(สคัฟ) vi. เดินลากขา,ใช้เท้ากวาดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด (ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู) ,รองเท้าแตะส้นแบน,การเดินลากขา,ส่วนที่ลึกของรองเท้า,รอยแผล

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vi) ถลอก,มีบาดแผล
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top