Search result for

be scared

(37 entries)
(1.1965 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be scared-, *be scared*, be scar, be scare
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's part my job. Most of the time, there's nothing to be scared of.นี่มันเป็นงานของลุงเค้าตายไปแล้ว ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน่า The Mark of Nimueh (2008)
It's all right to be scared, Merlin.คนเรากลัวกันได้ เมอร์ลิน The Moment of Truth (2008)
Toto? Oh, Toto, don't be scared.โตโต้เหรอ โอ๋ โตโต้ ไม่ต้องกลัวนะ Inkheart (2008)
We got the goldfish charm, We won't be scared of anything.พวกเรามีเครื่องรางปลาทองแล้ว ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วจ้ะ Ponyo (2008)
Don't be scared, I'm here, we're at war!หาอยู่ Gomorrah (2008)
You shouldn't be scared.คุณไม่ควรต้องกลัว I Lied, Too. (2009)
You should be scared.คุณควรจะกลัว I Lied, Too. (2009)
You should be scared.คุณหมายถึงอะไร Trust Me (2009)
You should be scared.คุณควรจะกลัว They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
No no no, you should be scared the homeless guys just tried to eat you.ไม่ ไม่ เป็นเรื่องปกติที่คุณกลัว \ หากมี\"คนจรจัด\"พยายามจะกัดคุณ Zombieland (2009)
Right? Don't be scared.ลูกกลัวไหม ? 2012 (2009)
It's okay to be scared.มันถูกที่จะกลัวนะ Death Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be scaredDon't be scared of making mistakes.
be scaredI, Stallone, am not such as to be scared simply of being the guinea pig for some test.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ด[V] be afraid, See also: be scared, fear, Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด, Example: แกยังไม่เข็ดอีกหรือไง คราวที่แล้วโดนเขาชกซะหงายเลย, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
หวาดกลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
ปอด[V] be scared, See also: be afraid, tremble with fear, be frightened, Syn. หวาด, Example: หากถึงขั้นฟ้องคดี ชาวบ้านหลายคนก็ปอดขึ้นมา, Thai definition: ใจไม่สู้ดี ชักจะหวาดๆ
ตื่นตกใจ[V] be frightened, See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked, Syn. ตกใจ, Example: ชาวเมืองที่กำลังแสวงหาประชาธิปไตยกันอยู่ที่เมืองมอสโก ต่างพากันตื่นตกใจเมื่อเห็นทหารออกมาปรากฏตัวขวักไขว่
ตื่น[V] be alarmed, See also: be scared, be panic-stricken, be frightened, Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ, Example: ผมเคยตื่นอย่างที่สุดในชีวิตเมื่อได้เข้าไปเห็นความงดงามอลังการภายในพระราชวังแห่งนั้น, Thai definition: แสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ
หลาบ[V] be afraid to do something, See also: be scared, Syn. เข็ด, ขยาด, Example: เจ้าสุนัขทั้งเข็ดทั้งหลาบจนไม่กล้าขโมยอาหารกินอีก
กลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: เขาถอยกรูดกลัวว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขบ้าและจะตรงเข้ามาทำร้ายเขา, Thai definition: รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something ; have a lingering fear ; be scared   FR: craindre les conséquences
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost   
รู้สึกกลัว[v.] (rūseuk klūa) EN: feel afraid ; be scared   
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic   FR: être effrayé ; paniquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared [Add to Longdo]
怖じる[おじる, ojiru] (v1,vi) to be scared [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top