ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวาดกลัว

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวาดกลัว-, *หวาดกลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดกลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวาดกลัว, หวาดเกรงก. มีความรู้สึกกริ่งเกรง, รู้สึกสะดุ้งกลัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Afraid.หวาดกลัว Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
There is no panic in his fight.มีความหวาดกลัวในการต่อสู้ ของเขาไม่เป็น The Old Man and the Sea (1958)
- I'm in fear of my life, you know.ฉันอยู่ในความหวาดกลัวในชีวิตของ ฉันให้คุณรู้ว่า Help! (1965)
Wherever innocent women and children are afraid to walk the streets.ที่ที่หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์หวาดกลัว Blazing Saddles (1974)
They're just fear and folklore.พวกเขากำลังเพียงความหวาดกลัวและชาวบ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล The Princess Bride (1987)
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก The Princess Bride (1987)
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ The Princess Bride (1987)
Then why is there fear behind your eyes?ถ้างั้น ทำไมข้าจึงเห็นความหวาดกลัวในดวงตาท่านล่ะ? The Princess Bride (1987)
So that every shriek of every child at seeing your hideousness will be yours to cherish.เพื่อให้เจ้าได้ฟังเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่หวาดกลัวความอัปลักษณ์ไงล่ะ เจ้าต้องชอบแน่ๆ The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวาดกลัว[v.] (wātklūa) EN: fear ; be scared ; dread ; be anxious ; be afraid of   
หวาดกลัว[adj.] (wātklūa) EN: terrifié ; épouvanté   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frighten[VI] หวาดกลัว, See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
get the willies[IDM] หวาดกลัว, See also: ขยาด, ใจคอไม่ดี
panic[ADJ] หวั่นวิตก, See also: หวาดกลัว, แตกตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
pavid(แพฟ'วิด) adj. ขี้ขลาด,หวาดกลัว
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
redoubtable(รีเดา'ทะเบิล) adj. น่าหวาดกลัว,มีชื่อเสียง,เด่น, Syn. formidable
specter(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
spectre(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare

English-Thai: Nontri Dictionary
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れる[おそれる, osoreru] Thai: หวาดกลัว English: to fear

French-Thai: Longdo Dictionary
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top