Search result for

be afraid of

(50 entries)
(0.0585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be afraid of-, *be afraid of*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is nothing to be afraid of. Please, Arthur. I have seen terrible things.ไม่มีอะไรต้องกลัว ได้โปรด อาเธอร์ ข้าเห็นสิ่งที่น่ากลัว Le Morte d'Arthur (2008)
Because he's a symbol that we don't have to be afraid of scum like you.เพราะเขาคือสัญลักษณ์ที่เรานั้น ไม่ต้องกลัวอาชญากรอย่างแก The Dark Knight (2008)
Please don't be afraid of my appearance.เห็นสภาพชั้นแล้ว นายอย่ากลัวไปเลยน่า Cyborg Girl (2008)
They're right to be afraid of us.พวกเราทำถูกที่เกรงกลัวการกระทำของเรา Chapter Ten '1961' (2009)
And I don't have anything else to be afraid of.อย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Well then, be afraid of me.ดี งั้นกลัวฉันไว้แล้วกัน Today Is the Day: Part 2 (2009)
I'd rather know what to be afraid of.ฉันก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไร Scratches (2009)
See, there's nothing to be afraid of here.เห็นมั้ย ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย Liberty on Ryloth (2009)
I am the last person you should be afraid of.ฉันเป็นคนสุดท้ายที่คุณควรจะกลัวหรอกนะ Never Let Me Go (2009)
Nothin' to be afraid of.ไม่ต้องตกใจ Frenzy (2009)
We've nothing to be afraid of.เชื่อหนู Hairography (2009)
You don't have to be afraid of me, dean.นายไม่ต้องกลัวฉันหรอก ดีน The End (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be afraid ofDon't be afraid of barking dogs.
be afraid ofDon't be afraid of making mistake.
be afraid ofDon't be afraid of making mistakes.
be afraid ofDon't be afraid of making mistakes in speaking English.
be afraid ofDon't be afraid of making mistakes when speak English.
be afraid ofDon't be afraid of making mistakes when speaking English.
be afraid ofDon't be afraid of making mistakes when you speak English.
be afraid ofDon't be afraid of seeing the doctor.
be afraid ofDon't be afraid of speaking in public.
be afraid ofHe seems to be afraid of being laughed at if he makes a mistake.
be afraid ofNever be afraid of making mistakes.
be afraid ofThe officer seemed to be afraid of their revenge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
หวั่น[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
เกรง[V] fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
เกลือก[V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
เข็ดขยาด[V] be afraid of doing something, Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม, Example: พวกมิจฉาชีพคงจะเข็ดขยาดกับวิธีการใหม่ของตำรวจไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ดหลาบ[V] be afraid of doing something again, Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ, Example: พวกมันคงเข็ดหลาบไม่กล้ามาก่อกวนที่หมู่บ้านของเราอีก, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
ระย่อ[V] fear, See also: be afraid of, lose heart, be disheartened, be discouraged, Syn. ท้อถอย, ท้อ, ทดท้อ, Thai definition: ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว
ร้อนตัว[V] be afraid of being involved or incriminated, See also: worry, have a guilty conscience, get alarm, Example: รัฐมนตรีหลายคนร้อนตัวกันใหญ่ หลังจากที่ข่าวการประมูลซื้อคอมพิวเตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, Thai definition: กลัวว่าโทษ หรือความลำบากจะมาถึงตัว
ประหวั่นพรั่นพรึง[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ, Example: เขาไม่เคยประหวั่นพรั่นพรึงใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear   FR: craindre ; avoir peur (de)
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified   FR: craindre
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing   FR: avoir peur de perdre
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts   FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death   FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
เกรง [v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread   FR: craindre ; appréhender

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P) [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌惮[jì dàn, ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] be afraid of; fear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top