ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be proud

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be proud-, *be proud*, be prou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, be proud of himอ้อภูมิใจในเขา The Blues Brothers (1980)
Just a family I can be proud of. A family you can be proud of.- ครอบครัวที่ภูมิใจได้ Punchline (1988)
I wanted you to be proud of me.ข้าอยากให้ท่านภูมิใจในตัวข้าบ้าง Snow White: A Tale of Terror (1997)
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น Seven Years in Tibet (1997)
I will always be proud of you, my children.I will always be proud of you, my children. Anna and the King (1999)
- Your father seems to think... this kind of behavior is something to be proud of.- พ่อของหนูคิดว่า มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจซะเหลือเกิน American Beauty (1999)
He will be proud of me.เขาต้องภูมิใจในตัวฉัน The Old Man and the Sea (1999)
Just be proud of them.จงภูมิใจที่มันเกิด The Pianist (2002)
He must be proud of this new showพ่อเธอคงภูมิใจกับโชว์เมื่อเย็นนี้ Saving Face (2004)
If you wanna be proud of being gay and be all that you can be.ถ้าเธออยากเป็นเเกย์ที่สง่างาม และเธอสามารถเป็นได้ทั้งหมด Formula 17 (2004)
No, you're doing great. He'd be proud of you.ไม่ คุณทำได้ดีมาก เขาจะต้องภูมิใจใจในตัวคุณแน่ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I want to be able to be proud of the show the way I used to be.ฉันอยากจะภาคภูมิใจ เป็นรายการโชว์ในแบบที่ฉันอยากจะให้มันเป็น Mr. Monk and the Game Show (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be proudHe may well be proud of his bright son.
be proudHe may well be proud of his car.
be proudHe may well be proud of his daughter.
be proudHe may well be proud of his father.
be proudHe may well be proud of his house.
be proudHe may well be proud of his sons.
be proudHe's every reason to be proud of his son.
be proudIf your parents heard of your success, they would be proud of you.
be proudIt is only natural that he be proud of his son.
be proudIt's not surprising that he be proud of his son.
be proudMr Suzuki may well be proud of his son.
be proudShe may well be proud of her daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงตัวเอง(v) be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai Definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
ภาคภูมิใจ(v) take pride in, See also: be proud of, have a sense of pride, Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม, Ant. ละอาย, อาย, Example: ชาวจีนต่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมายาวนานถึง 5, 000 ปี
ภูมิใจ(v) be proud of, See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in, Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ, ยินดี, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: บทเรียนจากอดีตสอนใจเราให้รักชาติ รักความเป็นไทย และภูมิใจในสิ่งดีงามของชาติ, Thai Definition: รู้สึกว่ามีเกียรติยศ
หยิ่งในศักดิ์ศรี(v) be proud of (one's achievement), Syn. ถือตัว, Example: คนเราต่างก็มีสิทธิ์หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง, Thai Definition: ไว้ตัว, ไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในเกียรติของตน
ถือดี(v) be overconfident, See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident, Syn. อวดดี, ทะนงตัว, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน, Thai Definition: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)
ทะนงศักดิ์(v) be proud, See also: be self-confident, be lordly, Syn. ทระนงศักดิ์, หยิ่งในศักดิ์ศรี, Thai Definition: ถือดีในอำนาจของตัว
ทะนงตัว(v) be proud, See also: be proud oneself, be self-confident, Syn. ทระนงตัว, หยิ่งยโส, ถือตัว, Ant. ถ่อมตัว, เจียมตัว, Example: เขาไม่ทะนงตัว ไม่เอาความใหญ่ของตนไปกดขี่ข่มเหงผู้อื่น, Thai Definition: ถือดีในตัวของตัว
ทะนง(v) be proud, See also: be self confident, Syn. ทระนง, ถือตัว, หยิ่ง, Ant. ถ่อมตัว, เจียมตัว, ถ่อมตน, เจียมตน, Example: อย่าทะนงให้มากนัก คุณจะต้องแพ้ลงวันใดวันหนึ่ง, Thai Definition: หยิ่งในเกียรติของตัว
ภาคภูมิ(v) be proud of, See also: have a sense of pride in, have self-esteem, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนไทยควรภาคภูมิด้วยรัก หวงแหน และช่วยกันธำรงคุณค่าภาษาไทยตามแนวทางที่พึงจะกระทำ
อหังการ(v) be arrogant, See also: be proud, be conceited, be self-important, be haughty, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, ถือตัว, Example: เขาอหังการมากที่ทำเช่นนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
ภาคภูมิ[phākphūm] (v) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิใจ[phākphūmjai] (v) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภูมิใจ[phūmjai] (v, exp) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in  FR: être fier ; s'enorgueillir
ภูมิใจกับ ...[phūmjai kap ...] (v, exp) EN: be proud of ... (s.o.)  FR: être fier de ... (qn)
ถือเนื้อถือตัว[theūneūatheūtūa] (v) EN: be proud ; have a high opinion of oneself
ถือตัว[theūtūa] (v) EN: be proud ; have a high opinion of oneself
ยโส[yasō] (v) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty  FR: être arrogant

Japanese-English: EDICT Dictionary
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r, vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
誇る[ほこる, hokoru] (v5r, vi) to boast of; to be proud of; (P) [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r, vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
鼻を高くする[はなをたかくする, hanawotakakusuru] (exp, vs-i) to be proud [Add to Longdo]
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r, vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r, vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top