ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be proud

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be proud-, *be proud*, be prou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I think he'd be proud knowing that we are back as a team.มันต้องปลื้มถ้ารู้ว่าทีมเราหวนคืน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Gibbons would be proud to see you two working together.กิบบอนส์ต้องปลื้ม นายร่วมด้วยช่วยกัน xXx: Return of Xander Cage (2017)
And you should be proud of these emotions you're feeling.แล้วนายก็ควรจะภาคภูมิใจ กับความรู้สึกนั้นนะ Trace Decay (2016)
And I was just so happy for Jack that he could be proud of me.ฉันดีใจมากที่แจ็คได้ภูมิใจในตัวฉัน Jackie (2016)
- I don't want you to be proud of me.- ผมไม่อยากให้แม่ภูมิใจในตัวผม 3 Generations (2015)
He'd be proud of you, you know, Tommy.เขาคงภาคภูมิใจในตัวคุณ ทอมมี่ Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
I want her to be proud of me.ฉันอยากให้เธอภูมิใจในตัวฉัน Suicidal Tendencies (2015)
- I'll be proud to wear it. - Yeah.แต่ผมภูมิใจที่ได้สวมมัน Max (2015)
You ought to be proud of yourself boy.คุณควรภูมิใจในตัวเอง เด็กน้อย The Revenant (2015)
And I know that the Waynes, were they still alive..., would be proud of what we've been able to accomplish today.ผมรู้ว่า ถ้าครอบครัวเวย์น ยังมีชีวิตอยู่ จะต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำสำเร็จในวันนี้ Arkham (2014)
And it seemed like that was the only thing they could ever be proud of.และมันดูเหมือนว่านั่นจะเป็นเรื่องเดียว ที่พวกเขาภูมิใจในตัวผม Free to Play (2014)
One fewer brother. Must be proud of yourself.ͧŴŧ˹觤 n The Children (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be proudHe may well be proud of his bright son.
be proudHe may well be proud of his car.
be proudHe may well be proud of his daughter.
be proudHe may well be proud of his father.
be proudHe may well be proud of his house.
be proudHe may well be proud of his sons.
be proudHe's every reason to be proud of his son.
be proudIf your parents heard of your success, they would be proud of you.
be proudIt is only natural that he be proud of his son.
be proudIt's not surprising that he be proud of his son.
be proudMr Suzuki may well be proud of his son.
be proudShe may well be proud of her daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
ภาคภูมิใจ[V] take pride in, See also: be proud of, have a sense of pride, Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม, Ant. ละอาย, อาย, Example: ชาวจีนต่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมายาวนานถึง 5,000 ปี
ภูมิใจ[V] be proud of, See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in, Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ, ยินดี, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: บทเรียนจากอดีตสอนใจเราให้รักชาติ รักความเป็นไทย และภูมิใจในสิ่งดีงามของชาติ, Thai definition: รู้สึกว่ามีเกียรติยศ
หยิ่งในศักดิ์ศรี[V] be proud of (one's achievement), Syn. ถือตัว, Example: คนเราต่างก็มีสิทธิ์หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง, Thai definition: ไว้ตัว, ไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในเกียรติของตน
ถือดี[V] be overconfident, See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident, Syn. อวดดี, ทะนงตัว, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน, Thai definition: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)
ทะนงศักดิ์[V] be proud, See also: be self-confident, be lordly, Syn. ทระนงศักดิ์, หยิ่งในศักดิ์ศรี, Thai definition: ถือดีในอำนาจของตัว
ทะนงตัว[V] be proud, See also: be proud oneself, be self-confident, Syn. ทระนงตัว, หยิ่งยโส, ถือตัว, Ant. ถ่อมตัว, เจียมตัว, Example: เขาไม่ทะนงตัว ไม่เอาความใหญ่ของตนไปกดขี่ข่มเหงผู้อื่น, Thai definition: ถือดีในตัวของตัว
ทะนง[V] be proud, See also: be self confident, Syn. ทระนง, ถือตัว, หยิ่ง, Ant. ถ่อมตัว, เจียมตัว, ถ่อมตน, เจียมตน, Example: อย่าทะนงให้มากนัก คุณจะต้องแพ้ลงวันใดวันหนึ่ง, Thai definition: หยิ่งในเกียรติของตัว
ภาคภูมิ[V] be proud of, See also: have a sense of pride in, have self-esteem, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนไทยควรภาคภูมิด้วยรัก หวงแหน และช่วยกันธำรงคุณค่าภาษาไทยตามแนวทางที่พึงจะกระทำ
อหังการ[V] be arrogant, See also: be proud, be conceited, be self-important, be haughty, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, ถือตัว, Example: เขาอหังการมากที่ทำเช่นนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิใจ[v.] (phākphūmjai) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride   FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in   FR: être fier ; s'enorgueillir
ภูมิใจกับ ...[v. exp.] (phūmjai kap ...) EN: be proud of ... (s.o.)   FR: être fier de ... (qn)
ถือเนื้อถือตัว[v.] (theūneūatheūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself   
ถือตัว[v.] (theūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself   
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty   FR: être arrogant

Japanese-English: EDICT Dictionary
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
誇る[ほこる, hokoru] (v5r,vi) to boast of; to be proud of; (P) [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
鼻を高くする[はなをたかくする, hanawotakakusuru] (exp,vs-i) to be proud [Add to Longdo]
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top