ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be uneasy

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be uneasy-, *be uneasy*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดผวา[V] be frightened, See also: be uneasy, Syn. หวาดสะดุ้ง, Example: ชาวเมืองพัทยายังไม่หายหวาดผวาจากเหตุการณ์นี้ เพราะแก๊งนี้มีหัวโจกเป็นถึงลูกเจ้าพ่อ, Thai definition: นึกระแวงเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลา
ไม่สบายใจ[V] be uneasy, See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally), Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, สบายอกสบายใจ, Example: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์, Thai definition: มีความวิตกกังวล
วิตกจริต[V] be worried about, See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful, Example: บิ๊กกรมศุลฯ วิตกจริตหวั่นโดนลอบยิง, Thai definition: คิดหวาดระแวงไปในทางร้ายทางเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

Japanese-English: EDICT Dictionary
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P) [Add to Longdo]
不安がる[ふあんがる, fuangaru] (v5r,vi) to be uneasy; to be anxious; to fear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top