Search result for

หวั่น

(53 entries)
(0.3217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวั่น-, *หวั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่น[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
หวั่นใจ[V] worry, See also: be apprehensive, feel anxious, be worried, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
หวั่นใจ[V] worry about, See also: be anxious about, be concerned about, be preoccupied with, be apprehensive, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
หวั่นไหว[V] be shaken, See also: be anxious, Syn. โอนเอน, ครั่นคร้าม, Example: ทุกคนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นและหวั่นไหว, Thai definition: สั่นสะเทือน, โอนเอน, ครั่นคร้าม
หวั่นกลัว[V] be afraid, See also: fear, be scared, dread, Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว, Example: เขารู้สึกหวั่นกลัวความจริงที่จะถูกเปิดเผยในวันพรุ่งนี้
หวั่นกลัว[V] be afraid of, See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly, Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, Example: คนงานเอนตัวลงนอนบนแคร่ มือก่ายหน้าผากรู้สึกหวั่นกลัว
หวั่นวิตก[V] be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
หวั่นหวาด[V] be afraid, See also: fear, be scared, dread, Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, Example: ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ในเวลาที่ฉันหวั่นหวาดและมีความทุกข์
หวั่นหวาด[V] feel fearful, See also: be terrified by, be scared by, Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, หวาดกลัว, Example: ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ในเวลาที่ฉันหวั่นหวาด และมีความทุกข์
หวั่นเกรง[V] be apprehensive, See also: be fearful, Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง, Ant. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า, Example: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ, Thai definition: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวั่นก. พรั่น, มีอาการกริ่งเกรงไป.
หวั่นกลัว, หวั่นเกรงก. หวั่นวิตกไปเอง, นึกกลัวไปเอง.
หวั่นวิตกก. มีความรู้สึกกังวลใจ.
หวั่นหวาดก. พรั่นกลัว, สะดุ้งกลัว, หวาดหวั่น ก็ว่า.
หวั่นใจก. มีความรู้สึกพรั่นใจไปเอง, มีอาการกริ่งเกรงไป.
หวั่นไหวก. สั่นสะเทือน, โอนเอน, เช่น จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์, ครั่นคร้าม เช่น ไม่หวั่นไหวต่อภยันตรายใด ๆ.
หวั่นไหวว. อาการที่สั่นสะเทือนมาก (ใช้แก่เสียง) เช่น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว.
ตรละ ๒หวั่นไหว, สั่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you'll treat him with utmost respectเจ้าจงแสดงฝีมือของเจ้า โดยมิต้องหวั่นเกรงใดๆ Portrait of a Beauty (2008)
More excited than afraidข้าหวาดหวั่นมากกว่าหวาดกลัว Portrait of a Beauty (2008)
At first... I was afraid.ตอนแรก ผมก็หวั่นกลัว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
They wanted me to do exactly what the rest of the world was scared of.พวกเขาต้องการให้ผมสร้าง สิ่งที่โลกทั้งโลกต้องหวาดหวั่น Babylon A.D. (2008)
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด The Secret of Moonacre (2008)
The ability to recognize his match in others and not be threatened by it.การรู้จักคู่แข่งที่ทัดเทียม แต่ไม่เคยหวาดหวั่นไปกับมัน The Other Boleyn Girl (2008)
Compared to this, the Mob doesn't scare me.เมื่อเทียบกันแล้ว ผมไม่หวั่นพวกแก๊งค์นั่นเลย The Dark Knight (2008)
You're saying such nice things to me.เจ้านี่ พูดอะไรให้ข้าหวั่นไหวอยู่เรื่อย Goemon (2009)
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น Duplicity (2009)
I don't usually unlock my door to the sounds of panic, ...but my neighbour 406 is insanely hot.อันที่จริงผมจะไม่เปิดประตู ในสถานะการณ์หวั่นวิตกเช่นนี้ ...แต่เพื่อนบ้านของผม 406 นั่นฮอตสุดๆไปเลย Zombieland (2009)
At the restaurant, But I got cold feet.ที่ร้านอาหาร แต่ผมเกิดหวั่นใจขึ้นมา Omnivore (2009)
And i can't stand earthquakes.และฉันไม่หวั่นไหวในจุดยืน Darkness (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panic[ADJ] หวั่นวิตก, See also: หวาดกลัว, แตกตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
detonate(เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด, Syn. explode
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awe(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้เกรงขาม,ทำให้หวาดหวั่น
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top