ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be apprehensive

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be apprehensive-, *be apprehensive*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's natural to be apprehensive about the unknown, but look at Jefferson.เป็นเรื่องปกติที่จะกลัวสิ่งที่ไม่รู้ แต่ดูเจฟเฟอร์สันสิ The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่นเกรง[V] be apprehensive, See also: be fearful, Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง, Ant. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า, Example: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ, Thai definition: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก
หวั่นใจ[V] worry, See also: be apprehensive, feel anxious, be worried, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
หวาดวิตก[V] be afraid, See also: be apprehensive, worry, feel anxious, Syn. วิตก, กลัว, กังวล, วิตกกังวล, Example: พรรคการเมืองต่างหวาดวิตกในการเลือกตั้งครั้งนี้
หวาดวิตก[V] be apprehensive, See also: be worried about, be uneasy, be fearful, Syn. วิตก, กลัว, หวาดกลัว, วิตกกังวล, Example: พรรคการเมืองต่างหวาดวิตกในการเลือกตั้งครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-røn nāo-nāo) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried   
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top