ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวั่นเกรง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวั่นเกรง-, *หวั่นเกรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่นเกรง[V] be apprehensive, See also: be fearful, Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง, Ant. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า, Example: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ, Thai definition: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not fear their bullets.จงอย่าหวั่นเกรงห่ากระสุน Rendition (2007)
But you'll treat him with utmost respectเจ้าจงแสดงฝีมือของเจ้า โดยมิต้องหวั่นเกรงใดๆ Portrait of a Beauty (2008)
We are frightening.พวกเราน่าหวั่นเกรง Timebomb (2009)
- Dad? - Mmm-hmm?"เจ้าหวั่นเกรง.. The King's Speech (2010)
Did I ever tell you about the first time I met the dreaded Boneknapper?ข้าเคยเล่าให้พวกเจ้าฟังรึยัง - เกี่ยวกับปีศาจโครงกระดูกที่น่าหวั่นเกรงLegend of the Boneknapper Dragon (2010)
Even the brave Cao Cao will waver.แม้แต่โจโฉที่กล้าหาญยังต้องหวั่นเกรง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Never threatened.ไม่เคยหวั่นเกรง Real Steel (2011)
Without fear!ไม่หวั่นเกรง Captain America: The First Avenger (2011)
Others, they knew to fear.แต่โลกที่เหลือ พวกเขาหวั่นเกรง Thor (2011)
Tommen is a soft boy, not a king to fear.ทอมเมนเป็นเด็กนุ่มนิ่ม ไม่ใช่กษัตริย์ที่น่าหวั่นเกรง High Sparrow (2015)
Please, please, don't be afraid.ขอร้อง ขอเลย ไม่ต้องหวั่นเกรง The Angry Birds Movie (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top