ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be fearful

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be fearful-, *be fearful*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be fearful, Mother.อย่ากลัวไปเลย แม่อีหนู Episode #1.2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่นเกรง[V] be apprehensive, See also: be fearful, Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง, Ant. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า, Example: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ, Thai definition: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก
ใจไม่ดี[V] be anxious, See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter, Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ, Example: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้, Thai definition: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top