Search result for

tm

(91 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tm-, *tm*
English-Thai: Longdo Dictionary
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tm[ABBR] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ thulium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
atmo-abbr. มีความหมายว่า อากาศ
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)

English-Thai: Nontri Dictionary
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
atmospheric(adj) เกี่ยวกับบรรยากาศ,ประกอบด้วยอากาศ
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tmi (slang) Too Much Information

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
Yes! "Gee, you are you." TM.ใช่ \"โอ คุณคือคุณ\" สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
- That's way TMI, Masuka.ข้อมูลมากเกินไปแล้ว มาซูกะ Living the Dream (2009)
But what happened between them when tmz was m.i.a.?แต่เกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเค้ากันแน่ เมื่อ TMZ(รายการข่าวบันเทิง) คาดไม่ถึง Reversals of Fortune (2009)
You wanna tell tm the truth or should I?เธอจะบอกความจริงเอง หรือจะให้ฉันพูด Reversals of Fortune (2009)
Now I have to go get my clients out of here before they get mug shots or TMZ videos.ตอนนี้ฉันต้องไป พาลูกค้าของฉันออกจากที่นี่ ก่อนที่พวกเขาจะโดนถ่ายรูปอาชญากร หรือ TMZ วีดีโอ How to Succeed in Bassness (2009)
First I'll text TMZ... then Gossip Girl.อย่างแรกฉันจะส่งข้อความให้หนังสือซุบซิบ แล้วก็สาวช่างเม้าส์ The Last Days of Disco Stick (2009)
TM.อู่ซ่อมรถเทลเลอร์ มอร์โรว์ Lochan Mor (2010)
He gave it tme.- เขาให้ฉันมาน่ะ Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment   FR: appartement [m]
แบทแมน[n. prop.] (Baētmaēn) EN: Batman   FR: Batman [m]
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jatkān longthun) EN: investment trust   

German-Thai: Longdo Dictionary
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Selbstmord begehenฆ่าตัวตาย
Selbstmord(n) |der, pl. Selbstmorde | การฆ่าตัวตาย
Weltmeisterschaft(n) |die, pl. Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนโลก, ตำแหน่งชนะเลิศระดับโลก เช่น Bei den Weltmeisterschaften im Roboter-Fußball haben deutsche Teams in den unterschiedlichen Wettkämpfen in Bremen elf von 33 Titeln gewonnen., See also: S. WM,
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wz. : WarenzeichenTM : trademark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tm
   n 1: a soft silvery metallic element of the rare earth group;
      isotope 170 emits X-rays and is used in small portable
      X-ray machines; it occurs in monazite and apatite and
      xenotime [syn: {thulium}, {Tm}, {atomic number 69}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     TeleMail (BBS, Berlin, Germany, telecommunication)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     Terminal Manager (Bull, DSA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     Tools for MIME (EMACS, GNU, MIME)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     Traffic Management
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     TradeMark
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     Transaction Monitor (TP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TM
     Turing Machine
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top