ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

performance

P ER0 F AO1 R M AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -performance-, *performance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
performance(n) การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. carrying out, doing, execution, operation
performance(n) การแสดง, See also: การบรรเลง
performance(n) การทำให้บรรลุผลสำเร็จ, Syn. efficiency, accomplishment, Ant. nonfulfillment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, การทำให้บรรลุผลสำเร็จ, การแสดง, การบรรเลง, พฤติการณ์, พฤติกรรม, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Syn. practice, operation, deed, show, play
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
performance(n) การแสดงละคร, การกระทำ, การปฏิบัติ, การเดินเครื่อง, การดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performanceสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performanceสมรรถนะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance๑. การปฏิบัติการ๒. การชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance bondกรมธรรม์ค้ำประกันการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance budgetงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Performanceสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Performance (Law)การชำระหนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Performance artศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Performance auditการตรวจสอบการปฏิบัติการ [การบัญชี]
Performance awardsรางวัลในการทำงาน [TU Subject Heading]
Performance standardsมาตรฐานการทำงาน [TU Subject Heading]
Performance technologyเทคนิคในการดำเนินการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
performanceการชำระหนี้
performanceการชำระหนี้
performanceกดด
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee(n) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่".. The Bodyguard (1992)
Try to get your boss to write a note about your performance on the job.อ้า เย้ โอเค ไปกันเถอะ เดี๋ยวๆๆ แปปนึง Hero (1992)
Or that your experience is the result of being the unwitting star in the farewell performance of one S.R. Hadden?คุณกลับบ้านโดยไม่ต้อง ฉีกเดียวของหลักฐาน? หรือว่าประสบการณ์ ของคุณเป็นผลมาจากการที่ ดาวเจตนาในการปฏิบัติ งานอำลาของหนึ่ง Contact (1997)
Considering your performance the last time we roped up...ดูจากคราวล่าสุดที่ ผูกเชือกกับนายแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
What a great performance you gave usสิ่งที่คุณทำให้เราดีมาก GTO (1999)
"First Party shall pay 1 million performance fee per film to Second."คนที่เกี่ยวข้องกับเธออันแรก จะต้องจ่ายเงิน1ล้านเยนเป็นค่าธรรมเนียมในการกระทำของเธอต่อไปอีกในฟิล์มที่สอง Platonic Sex (2001)
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Why is having children the ultimate performance for successful people?ทำไม I Heart Huckabees (2004)
Three weeks from now, on the last day of the program, we will have final performances where you show us what you've got.สามสัปดาห์หลังจากนี้ ในวันสุดท้ายของหลักสูตร เราจะมีการแสดงครั้งสุดท้าย พวกเธอจะได้แสดงให้เราเห็นว่าเก่งแค่ไหน Raise Your Voice (2004)
I think we should do it for our final performance piece.ฉันคิดว่าเราควรแสดงในวันสุดท้าย Raise Your Voice (2004)
I haven't missed a single performance sinceจากนั้นมา ผมไม่เคยพลาดการแสดงสักหน Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
performanceA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
performanceDo you have any tickets for today's performance?
performanceEven if the performance is good, I still say we drop the project.
performanceHe cried in admiration of her performance.
performanceHer skating performance was a regular feat.
performanceHis performance fell short of expectations.
performanceHis performance left nothing to be desired.
performanceHis performance was amazing.
performanceHis performance was fair game for criticism.
performanceHis performance was worthy of praise.
performanceI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.
performanceI am not satisfied with my performance today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากระตุ้น(n) stimulant, See also: performance-enhancing drug, Example: นักกีฬาประเทศเจ้าภาพถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เพราะตรวจพบยากระตุ้นในร่างกาย, Count Unit: ชนิด, ประเภท
การแสดง(n) performance, Syn. การเล่นละคร, Example: เขาไม่เคยเรียนด้านการแสดงเลย แต่ก็มีโชคทางการแสดงเสมอ
การปฏิบัติ(n) practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ
การเล่นละคร(n) performance, See also: acting in the play, Syn. การแสดงละคร, Example: การเล่นละครตั้งแต่เด็กทำให้เขาเป็นคนกล้าแสดงออก
การกระทำการ(n) execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [ m ] (danse traditionnelle du sud)
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
กรรม[kam] (n) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action  FR: acte [ m ] ; action [ f ]
การกระทำการ[kān krathamkān] (n) EN: execution ; performance
การไม่ชำระหนี้[kān mai chamra nī] (n, exp) EN: non-performance ; default
การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน[kān mai patibattām khøphūkphan] (n, exp) EN: non-performance
การปฏิบัติ[kān patibat] (n) EN: practice ; performance ; commitment  FR: pratique [ f ] ; procédé [ m ]
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[kān patibat nāthī thāng kānthūt] (n, exp) EN: performance of diplomatic acts
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[kān patibat nāthī thāng thūt] (n, exp) EN: performance of diplomatic acts
การปฏิบัติงาน[kān patibatngān] (n, exp) EN: performance ; action

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERFORMANCE P ER0 F AO1 R M AH0 N S
PERFORMANCES P ER0 F AO1 R M AH0 N S AH0 Z
PERFORMANCES P ER0 F AO1 R M AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
performance (n) pˈəfˈɔːməns (p @1 f oo1 m @ n s)
performances (n) pˈəfˈɔːmənsɪz (p @1 f oo1 m @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ,   /  ] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment) #2,141 [Add to Longdo]
绩效[jì xiào, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ,   /  ] performance; results; achievement #9,692 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderungsstufe { f }performance level; performance class [Add to Longdo]
Durchführungsverantwortung { f }performance responsibilty [Add to Longdo]
Kenngrößen { pl }; Leistungsparameter { pl }performance characteristics [Add to Longdo]
Leistung { f } | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance [Add to Longdo]
Leistungsbewertung { f }performance evaluation [Add to Longdo]
Leistungsdaten { pl }performance data [Add to Longdo]
Leistungsgrad { m }performance rate [Add to Longdo]
Leistungsindex { m }performance index [Add to Longdo]
Mitarbeiterbeurteilungsbogen { m }performance sheet [Add to Longdo]
Mitarbeiterbeurteilungsgespräch { n }performance review [Add to Longdo]
Nachweiskriterien { pl }performance criteria [Add to Longdo]
Pflichterfüllung { f }performance of one's duty [Add to Longdo]
Vorstellung { f }; Aufführung { f } | erst nach der Vorstellungperformance | not until after the performance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n, adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) #416 [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[raibu (P); raivu] (n, adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) #771 [Add to Longdo]
公演[こうえん, kouen] (n, vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P) #900 [Add to Longdo]
ステージ[sute-ji] (n) (1) stage; (2) performance; (P) #1,269 [Add to Longdo]
演奏[えんそう, ensou] (n, vs) musical performance; (P) #1,382 [Add to Longdo]
[わざ, waza] (n) deed; act; work; performance #1,432 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
性能[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Performance \Per*form"ance\, n.
   The act of performing; the carrying into execution or action;
   execution; achievement; accomplishment; representation by
   action; as, the performance of an undertaking of a duty.
   [1913 Webster]
 
      Promises are not binding where the performance is
      impossible.               --Paley.
   [1913 Webster]
 
   2. That which is performed or accomplished; a thing done or
    carried through; an achievement; a deed; an act; a feat;
    esp., an action of an elaborate or public character. "Her
    walking and other actual performances." --Shak. "His
    musical performances." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Completion; consummation; execution; accomplishment;
     achievement; production; work; act; action; deed;
     exploit; feat.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 performance
   n 1: a dramatic or musical entertainment; "they listened to ten
      different performances"; "the play ran for 100
      performances"; "the frequent performances of the symphony
      testify to its popularity" [syn: {performance}, {public
      presentation}]
   2: the act of presenting a play or a piece of music or other
     entertainment; "we congratulated him on his performance at
     the rehearsal"; "an inspired performance of Mozart's C minor
     concerto"
   3: the act of performing; of doing something successfully; using
     knowledge as distinguished from merely possessing it; "they
     criticised his performance as mayor"; "experience generally
     improves performance" [syn: {performance}, {execution},
     {carrying out}, {carrying into action}]
   4: any recognized accomplishment; "they admired his performance
     under stress"; "when Roger Maris powered four home runs in
     one game his performance merits awe"
   5: process or manner of functioning or operating; "the power of
     its engine determines its operation"; "the plane's operation
     in high winds"; "they compared the cooking performance of
     each oven"; "the jet's performance conformed to high
     standards" [syn: {operation}, {functioning}, {performance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top