ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carrying out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carrying out-, *carrying out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carrying out of proceedingsดำเนินกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carrying out Activityปฏิบัติงานเพื่อสนองความขาดหรือแก้ความบกพร่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ... The Princess Bride (1987)
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ The Corporation (2003)
Designing and carrying out experimentsการตัดสินใจ และ ทำให้การทดลอง The Dreamscape (2008)
So you're saying our guy Vince, here, was carrying out a hit.แต่เหยื่อของเขาสู้กลับ Raging Cannibal (2008)
I'm only carrying out John's final request.ฉันอยากเห็นข้อความสุดท้ายของจอห์น Saw VI (2009)
I'm only carrying out John's final requests.ที่ผ่านมา ฉันต่างหากที่คุม จอห์นรับรู้ Saw VI (2009)
I recommend you limit yourselves to carrying out your orders.มึงฟังกูนะ กูเป็นคนออกคำสั่ง แล้วมึงทำตาม [ Rec ] 2 (2009)
I am carrying out military orders.ผมก็แค่ทำตามคำสั่ง The Flowers of War (2011)
From November 1, 2011 onwards to start carrying out duties at the local police station.จะเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานีตำรวจท้องถิ่นแห่งนี้ครับ Me Too, Flower! (2011)
From November 1, 2011 onwards to start carrying out duties at the local police station.เริ่มปฎิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจท้องถิ่นครับ Me Too, Flower! (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carrying outAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
carrying outCarrying out the plan was easy.
carrying outHe is carrying out experiments in his laboratory.
carrying outHe is deeply intent on carrying out the plan in question.
carrying outHe is opposed to carrying out the new plan.
carrying outHe took the initiative in carrying out the plan.
carrying outIn carrying out the plan, you should have reckoned with all possible difficulties.
carrying outIt is worth while carrying out the idea.
carrying outThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
carrying outThere are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.
carrying outTony went to Boston for the purpose of carrying out an important business transaction.
carrying outYou'll find some difficulty carrying out the plan.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollstreckung { f } (eines Todesurteils)carrying out (of a death sentence) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n, vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) #1,677 [Add to Longdo]
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n, vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) { Buddh } lead monk performing various tasks in a temple; (P) #2,377 [Add to Longdo]
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n, vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) #5,412 [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp, v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
計算者[けいさんしゃ, keisansha] (n) non-electronic computer (i.e. person carrying out computation) [Add to Longdo]
決行[けっこう, kekkou] (n, vs) doing (with resolve); carrying out (i.e. a plan) [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n, vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carrying out
   n 1: the act of accomplishing some aim or executing some order;
      "the agency was created for the implementation of the
      policy" [syn: {execution}, {implementation}, {carrying
      out}]
   2: the act of performing; of doing something successfully; using
     knowledge as distinguished from merely possessing it; "they
     criticised his performance as mayor"; "experience generally
     improves performance" [syn: {performance}, {execution},
     {carrying out}, {carrying into action}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top