Search result for

dame

(84 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dame-, *dame*
Possible hiragana form: だめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dame[N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
grandame(แกรน'ดัม) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
beldame(n) ยายแก่
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม The Love Guru (2008)
- It's the damester.มันคือดาเมสเตอร์. Pilot (2009)
Damester. hey, man, you crying?เดเมสเตอร์ เฮ้ นี่ลูกกำลังร้องไห้เหรอ The Pickle Jar (2009)
- dame penelope jean lovegood iii.เดมี่ เพเนโลปี่ จีนส์ เลิฟกู๊ด ที่3 Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
And we can wander notre dame, and spend time,และเราก็จะเดินเล่นในวิหาร ใช้เวลา The Treasure of Serena Madre (2009)
- Dame that.- พอแล้วๆ เอามานี่ Push (2009)
The Notre Dame Cathedral!มหาวิหารนอเทรอดาม Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
My only question is, do the good people of this town know that their Grand Dame is such a demented old spider?คำถามเดียวของฉันก็คือ ทำไมคนดีๆ ของเมืองนี้ ถึงจะได้รู้ว่าสุภาพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ ที่แท้ก็คือนางแมงมุมเฒ่าบ้าคลั่ง? Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
MacTaggert, you really think that some crackpot scientist is going to make me believe in sparkly dames and vanishing men?แม็คแท็กการ์ต,คุณคิดหรือว่า นั่นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง จะทำให้ผมยอมเชื่อว่า มีสาวตัวเพชร กับคนหายตัวได้ X-Men: First Class (2011)
# It brak the sweet heart o' my faithful auld dameมันทำลายดวงใจ_BAR_ แห่งความศรัทธาของฉันพินาศ A Lonely Place to Die (2011)
So I thought maybe we'd catch a matinee at the Ziegfeld before heading over to Blondies to watch Villanova whup ass on Notre Dame.ผมคิดว่าเราน่าจะไปดื่มมาตินี่ที่ซิกเฟลด์ ก่อนจะตรงไปที่บลอนดี้ ไปดูวิลลาโนว่า จัดการกับทีมนอร์ทเทอดาม Empire of the Son (2011)
We're Notre Dame fans.เราเป็นแฟนทีมนอร์ทเทอดาม Empire of the Son (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dameOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว[N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]
การเรียนพื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū pheūnthān) FR: apprentissage fondamental [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai pheūnthān) EN: fundamental analysis   
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame

CMU English Pronouncing Dictionary
DAME    D EY1 M
DAMER    D EY1 M ER0
DAMES    D EY1 M Z
DAME'S    D EY1 M Z
DAMELIO    D AH0 M IY1 L IY0 OW0
DAMERON    D AA0 M EH0 R AO1 N
DAMEWOOD    D EY1 M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dame    (n) (d ei1 m)
dames    (n) (d ei1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駄目[だめ, dame] (n adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dame {f} | Damen {pl}lady | ladies [Add to Longdo]
Dame {f}dame [Add to Longdo]
Dame {f}madam [Add to Longdo]
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen [Add to Longdo]
Dame {f}; Damespiel {n}draughts; checkers [Am.] [Add to Longdo]
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king [Add to Longdo]
Damebrett {n}checkerboard [Add to Longdo]
Damenbesuch {m}lady visitor [Add to Longdo]
Damenbinde {f}sanitary towel [Add to Longdo]
Damenfriseur {m}; Haarschneider {m}hairdresser [Add to Longdo]
Damengabel {f} (Schach)queen fork [Add to Longdo]
Damenmannschaft {f} | Damenmannschaften {pl}woman team | woman teams [Add to Longdo]
Damenopfer {n} (Schach)queen sacrifice [Add to Longdo]
Damensattel {m}side saddle [Add to Longdo]
Damenschneider {m}ladies' tailor [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵妇人[guì fù rén, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] dame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dame \Dame\ (d[=a]m), n. [F. dame, LL. domna, fr. L. domina
   mistress, lady, fem. of dominus master, ruler, lord; akin to
   domare to tame, subdue. See {Tame}, and cf. {Dam} a mother,
   {Dan}, {Danger}, {Dungeon}, {Dominie}, {Don}, n., {Duenna}.]
   1. A mistress of a family, who is a lady; a woman in
    authority; especially, a lady.
    [1913 Webster]
 
       Then shall these lords do vex me half so much,
       As that proud dame, the lord protector's wife.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The mistress of a family in common life, or the mistress
    of a common school; as, a dame's school.
    [1913 Webster]
 
       In the dame's classes at the village school.
    --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman in general, esp. an elderly woman.
    [1913 Webster]
 
   4. A mother; -- applied to human beings and quadrupeds.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dame
   n 1: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll},
      {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]
   2: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
     limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam}, {ma'am},
     {lady}, {gentlewoman}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dame
   lady
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dame [dam]
   queen
   king
   lady
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dame [damə]
   lady
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dame [daːmə] (n) , s.(f )
   dame; lady; madam
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dame [daːmə]
   lady
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top