ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครับผม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครับผม-, *ครับผม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครับผม[END] yes, Syn. ครับ, ขอรับ, Ant. ค่ะ, Example: ท่านเพิ่งกลับไปเมื่อสัก 10 นาทีครับผม, Thai definition: คำรับแสดงการเชื่อฟังหรือรับฟังคำสั่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Yes, sir?ครับผม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Victory!ครับผม My Little Bride (2004)
Yes.- ครับผม Invictus (2009)
Yes, sir.ครับผม Peleliu Airfield (2010)
Right.ครับผม Awakening (2010)
Yes, sir.- ครับผม Battleship (2012)
Okay.ครับผม Pandora (2012)
Yes, sir.ครับผม London Has Fallen (2016)
Yes, the fuse.ครับผม ตรวจฉนวน The Great Dictator (1940)
- 21st artillery, sir.- ปืนใหญ่ที่21 ครับผม The Great Dictator (1940)
Only too willing to oblige, sir.ผมเต็มใจช่วย ครับผม The Great Dictator (1940)
- Yes, sir.- ครับผม The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top