ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rescin-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rescin, *rescin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescinOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescind(vt) เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold
rescindable(adj) ซึ่งยกเลิก, See also: ซึ่งล้มเลิก, ซึ่งเพิกถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, เพิกถอน, กลับ, ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul, cancel, void

English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน, ยกเลิก, เลิกล้ม, ล้มล้าง, ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolution, rescinding of; rescinding of resolutionการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มเลิก(v) abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai Definition: ไม่ทำต่อไป
ยุบ(v) abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai Definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป
เพิกถอน(v) withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
คืนคำ(v) recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
ยกเลิก(v) cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ถอน(v) break off an engagement, See also: cancel, repeal, revoke, rescind, Syn. บอกเลิก, ยกเลิก, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกสัญญา[loēk sanyā] (v, exp) EN: rescind ; cancel a contract  FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
งด[ngot] (v) EN: cancel ; call off ; rescind  FR: annuler
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
ถอน[thøn] (v) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind
ยก[yok] (v) EN: cancel ; rescind
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยุบ[yup] (v) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind  FR: abolir ; dissoudre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESCIND R IH0 S IH1 N D
RESCIND R IY0 S IH1 N D
RESCINDS R IH0 S IH1 N D Z
RESCINDS R IY0 S IH1 N D Z
RESCINDED R IH0 S IH1 N D IH0 D
RESCINDED R IY0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDING R IH0 S IH1 N D IH0 NG
RESCINDED(2) R IY0 S IH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescind (v) rˈɪsˈɪnd (r i1 s i1 n d)
rescinds (v) rˈɪsˈɪndz (r i1 s i1 n d z)
rescinded (v) rˈɪsˈɪndɪd (r i1 s i1 n d i d)
rescinding (v) rˈɪsˈɪndɪŋ (r i1 s i1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解除[jiě chú, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄨˊ, ] to remove; to relieve (sb of their duties); to free; to get rid of; to lift (an embargo); to rescind (an agreement), #4,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebung { f }rescindment [Add to Longdo]
aufhebbar { adj }rescindable [Add to Longdo]
fluoreszieren; glimmen | fluoreszierend | fluoresziert | fluoreszierteto fluoresce | fluorescing | fluoresces | fluoresced [Add to Longdo]
phosphoreszieren | phosphoreszierend | phosphoresziertto phosphoresce | phosphorescing | phosphoresced [Add to Longdo]
rückgängig machen; aufheben; außer Kraft setzen (Vertrag) | rückgängig machend; aufhebend | rückgängig gemacht; aufgehoben | hebt aufto annul; to rescind | annulling; rescinding | anulled; rescinded | rescinds [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretend | zurückgetreten | tritt zurück | trat zurückto rescind | rescinding | rescinded | rescinds | rescinded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top