ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บอกเลิก

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอกเลิก-, *บอกเลิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกเลิก[V] cancel, See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out, Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก, Example: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอนบอกเลิก เช่น ถอนประกัน ถอนฟ้อง ถอนหมั้น ถอนคำพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Call it off.บอกเลิกซะ The Bodyguard (1992)
You finally get up the courage to do it.แล้วฉันก็เกิดความกล้าที่จะบอกเลิกกับเธอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Uh, I gotta go break up with Bonnie.ฉัน ฉันต้องไปบอกเลิกกับบอนนี่ The One with the Jellyfish (1997)
You're breaking up with me?คุณกำลังบอกเลิกฉันเหรอ Legally Blonde (2001)
The meeting is over. Retreat to your exits.บอกเลิกการประชุมแล้วถอนกำลังไปตามทางออกของพวกคุณ The Matrix Reloaded (2003)
I dumped himฉันเพิ่งจะบอกเลิกเขาไป Sweet Sex and Love (2003)
He wrote to Allie that he was sorry and stupid for breaking up with her.เขาเขียนจดหมายถึงอัลลีย์ / บอกเธอว่าเขาเสียใจและโง่เง่าเพียงใด ที่เขาบอกเลิกเธอ The Notebook (2004)
She's dumping himนางเอกกำลังบอกเลิก Saving Face (2004)
Should I call offthe marriage?หนูควรบอกเลิกเรื่องแต่งงานมั้ยคะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Now that you want to call off the wedding, there's no reason for me to visit you.ก็คุณปู่บอกเลิกการแต่งงานไปแล้วนี่คะ หนูก็คงจะไม่ได้ไปเยี่ยมคุณปู่อีกแล้ว Sweet 18 (2004)
Just call her at 7:00, put on a deep voice and tell her it's over.โทรมาตอน 1 ทุ่ม ดัดเสียงทุ้มๆ แล้วบอกเลิกกับท่าน The Perfect Man (2005)
Why can't you just break up over e-mail?ทำไมเธอไม่บอกเลิกทางอีเมล The Perfect Man (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บอกเลิกลา[v.] (bøkloēklā) EN: disown   
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate
denounce[VT] บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
kiss off[PHRV] บอกเลิก, See also: ยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top