ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คืนคำ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืนคำ-, *คืนคำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนคำ[V] recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนคำก. พูดว่าจะให้แล้วไม่ให้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made a promise, and some promises can't be unmade.ผมสัญญาไว้แล้ว ไม่คืนคำเด็ดขาด The Matrix Reloaded (2003)
No going back on your word!พูดแล้วอย่าคืนคำซะหล่ะ! ^^ Jenny, Juno (2005)
Oh, my God. Please take that back.พระเจ้าช่วย ช่วยคืนคำด้วย Music and Lyrics (2007)
A man must always keep his word. Do you not know that saying?เคยได้ยินมั้ย ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำEpisode #1.19 (2009)
A man must always keep his word?ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำEpisode #1.19 (2009)
A man must always keep his word...?ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำEpisode #1.19 (2009)
You've gone back on your word already?นี่นายพูดแล้วคืนคำซะแล้วหรอ ? Free (2009)
Those words, I'm turning them back on you.ผมขอคืนคำพูดนี้ให้คุณด้วย My Fair Lady (2009)
Make the Unbreakable Vow.ทำปฏิญาณไม่คืนคำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I made the Unbreakable Vow.ฉันทำปฏิญาณไม่คืนคำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
"Unbreakable Vow."ปฏิญาณไม่คืนคำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Well, it's just you can't break an Unbreakable Vow.มันแค่ คุณไม่สามารถยกเลิก ปฏิญาณไม่คืนคำ น่ะสิ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back out[PHRV] กลับคำ, See also: คืนคำ
swallow[VT] คืนคำพูด, See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด, Syn. retract, withdrawn

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top