ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rescinding

R IH0 S IH1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescinding-, *rescinding*, rescind
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were rescinding our job offer.เราจะยกเลิกสัญญาจ้างงานกับเธอ Bang, Bang, Your Debt (2007)
So, you're rescinding the offer?เช่นนั้น คุณจะถอนข้อเสนอนั้นใช่ไหม? Odyssey (2008)
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์ Law Abiding Citizen (2009)
Which is why I'm rescinding your invitation to my house.ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันยกเลิก คำเชิญเข้าบ้านของฉัน Who Are You, Really? (2013)
I'm rescinding your offer to join the Bureau.ฉันขอยกเลิกข้อเสนอของคุณในการเข้าร่วมกับรัฐ Booked Solid (2013)
I want my life back, which is why I'm rescinding your invitation to my house.ฉันต้องการชีวิตฉันคืน นั่นคือเหตุผลที่ฉัน ถอนคำเชิญให้คุณเข้าบ้าน The Sun (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESCINDING R IH0 S IH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescinding (v) rˈɪsˈɪndɪŋ (r i1 s i1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescind \Re*scind"\ (r?-s?nd"), v. t. [imp. & p. p. {Rescinded};
   p. pr. & vb. n. {Rescinding}.] [L. rescindere, rescissum;
   pref re- re- + scindere to cut, split: cf. F. rescinder. See
   {Shism}.]
   1. To cut off; to abrogate; to annul.
    [1913 Webster]
 
       The blessed Jesus . . . did sacramentally rescind
       the impure relics of Adam and the contraction of
       evil customs.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to vacate or make void, as an act, by the
    enacting authority or by superior authority; to repeal;
    as, to rescind a law, a resolution, or a vote; to rescind
    a decree or a judgment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To revoke; repeal; abrogate; annul; recall; reverse;
     vacate; void.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top