Search result for

*venus*

(124 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: venus, -venus-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Venus[N] เทพวีนัส (เทพแห่งความงาม)
Venus[N] ดาววีนัส, See also: ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
Venus's-flytrap[N] พืชจำพวก Dionaea muscipulaจับแมลงเป็นอาหาร, Syn. insectivorous plant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
venus's-flytrap(วี'เนิสซไฟล'แทรพ) n. พืชจับแมลงจำพวกหนึ่ง, Syn. Venus flytrap

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venus (Planet)ดาวศุกร์ [TU Subject Heading]
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm the editor in chief! I know the mayor of Venus!ฉันมันหัวหน้า บรรณาธิการ ฉันรู้จัก ถึงนายก ดาวอังคาร Superhero Movie (2008)
Venus, come on.วีนัส ไม่เอาน่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All this, "men are from Venus" crap is a waste of your time and money.หรือ ผู้ชายน่ะมาจากนอกโลก ไร้สาระน่า เสียเวลา เสียเงินเปล่าๆ The Ugly Truth (2009)
It's like that book, Men Are From Mars, and Women Are From Venus.and Women Are From VenusDid You Hear About the Morgans? (2009)
I just came by to feed my venus flytrap.เพื่อน ฉันแค่มารดน้ำ ให้ต้นกาบหอยแคง Sectionals (2009)
I want to see my mom and dad. - ¶ Hey, Venus! ¶ผมอยากเจอพ่อกับแม่ นี่เป็นเพลงโปรด ของเวร่า เธอเป็นพี่สาวของฉัน เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือครับ เธอตายแล้ว Lost Boys (2009)
It wasn't my fault. - ¶ Venus, goddess of love that you are, ¶ ¶ Surely the things I ask ¶มันไม่ใช่ความผิดของฉัน ฟังสิ Lost Boys (2009)
- ¶ Oh, Venus! ¶ ¶ Make my wish come true. ¶แล้วคุณจะได้พาผมกลับบ้าน เธอเป็นเด็กดี อาร์เธอ Lost Boys (2009)
This piano, those sconces that ghetto blaster, that Jell-O, that aquarium that Venus de Milo with your face on it next to a Michelangelo's David that also has your face.เปียโนนี่ด้วย... โถงนั่นด้วย ทรายซิสเตอร์นั่นด้วย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You're acting like I'm a venus flytrap.คุณทำยังกับว่าฉันเป็นวง Venus Flytrap Interpretive Dance (2010)
Or the surface of Venus, which is covered by clouds of sulphuric acid and hundreds of active mega volcanoes.หรือส่วนพื้นผิวของดาวศุกร์ ที่ปกคลุมไปด้วย กลุ่มเมฆกรดซัลฟูริก และกลุ่มภูเขาไฟนับร้อยๆ ลูก ที่คุกรุ่นพร้อมจะระเบิด The Bones That Weren't (2010)
That one's Venus.ดวงนั้นคือดาวศุกร์ Duets (2010)
I'm serious, Spence. Turns out Newhoff and his daughter Aren't exactly Venus and Serena,จริงๆนะ นิวฮอฟกับลูกสาว ไม่ใช่วีนัส กับเซเรน่า Reality Bites Me (2010)
Microbes may live in the Martian soil or float in the clouds of Venus.นาซ่าเป็นแง่ดีเกี่ยวกับการหาสักวัน หนึ่งรูปแบบที่เรียบง่ายของชีวิต ในหนึ่งหรือมากกว่า ของเพื่อนบ้านของเรา Are We Alone? (2010)
MERCURY, VENUS, EARTH, AND MARS --ที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ นิวตันรู้จากทฤษฎีของเขา Beyond the Darkness (2010)
Your Venus, and we're doing it.เธอเป็นนางฟ้า แล้วเรากำลังจะทำมัน The Switch (2010)
Venus moving in on target.วีนัสกำลังเข้าหาเป้าหมาย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Venus. Be Venus.สวยไว้ สวยไว้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Be Venus.สวยเข้าไว้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Venus, now's the time.วีนัส ไม่มีเวลาแล้ว จัดการเขาเลย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Venus has aligned with Mars, which means love is in the air and maybe we will get weekends off.ดาวศุกร์อยู่ในแนวเดียวกันกับดาวอังคาร ซึ่งหมายความว่ารักอยู่ในอากาศ และบางทีเราจะได้หยุดสุดสัปดาห์ The Bittersweet Science (2011)
I get it that men and women are different and Venus and Mars and all that stuff, but I do not understand how you-- whoa, whoa, whoa, whoa.ดาวอังคารกับดาวศุกร์ อะไรทำนองนั้น แต่ฉันไม่เข้าใจ ว่าคุณ-- เดี๋ยวๆๆๆ หยุดพูดก่อน Snake Eyes (2012)
Haven't you read Delta of Venus?เธอไม่เคยอ่านเรื่องเดลต้าออฟวีนัสหรือไงกัน Nor'easter (2012)
Four is connected to Venus, which is, of course, the planet of love.4 เชื่อมโยงกับดาววีนัส ดวงดาวแห่งรัก Tessellations (2012)
Venus.ดาวศุกร์ John Carter (2012)
Like a Venus fly trap?เหมือนกับต้นกาบหอยแครงเหรอ? Life of Pi (2012)
William Adolphe Bouguereau, The Birth of Venus.วิลเลียม - อดล์ฟ - บูเกอโร "เดอะเพิร์ทออฟวีนัส" The Best Offer (2013)
I want to sit under Venus.ฉันอยากนั่งใต้เป็นดาวศุกร์ Sadie Hawkins (2013)
Maybe Lou has lost too much money at the Venus Casino.บางที ลู เสียเงินมากมายให้กับคาสิโน All In (2013)
A lot of drug problems around the Venus Casino.ปัญหายาเสพติดมากมายรอบๆวีนัสคาสิโน All In (2013)
I'm looking into the Venus Casino.ผมกำลังสืบเกี่ยวกับ วีนัสคาสิโน All In (2013)
I think he's throwing those games at the Venus, but I can't imagine why he would intentionally lose his own money.ผมคิดว่าเขาแกล้งแพ้ที่คาสิโน แต่ผมคิดไม่ออกว่าทำไมเขาถึงจงใจแพ้ เพื่อเสียเงินของเขา All In (2013)
Welcome to the Venus, Mr. Bao.ยินดีต้อนรับสู่ดาวศุกร์ มิสเตอร์เบา All In (2013)
If you look carefully at Venus, you should be able to see the International Space Station pass by.มองที่ดาวศุกร์ดีๆ คุุณก็น่าจะเห็น สถานีอวกาศนานาชาตินั่น The Bon Voyage Reaction (2013)
The sun holds all the worlds of the solar system in its gravitational embrace, starting with Mercury to cloud-covered Venus, where runaway greenhouse effect has turned it into a kind of hell.อาทิตย์ถือโลกทั้งหมด ของระบบสุริยะ ในอ้อมกอดของแรงโน้มถ่วง ของมันเริ่มต้นด้วยปรอท ไปยังเมฆที่ปกคลุมดาวศุกร์ ที่ภาวะเรือนกระจกที่หลบหนี Standing Up in the Milky Way (2014)
It will envelop and devour the planets Mercury and Venus and possibly the Earth.มันจะห่อหุ้มและกิน ดาวเคราะห์ปรอท และดาวศุกร์ Sisters of the Sun (2014)
It involved precisely measuring the time it took for the planet Venus to cross the Sun's disc.มันเกี่ยวข้องกับการได้อย่าง แม่นยำการวัดระยะเวลาที่ใช้ สำหรับดาวศุกร์จะข้ามแผ่นดิสก์ ของดวงอาทิตย์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Captain James Cook made his first voyage to Tahiti for the express purpose of testing Halley's method during a transit of Venus across the Sun.กัปตันเจมส์คุกทำให้การเดิน ทางครั้งแรกของเขาที่จะตาฮิติ สำหรับจุดประสงค์ของ วิธีการทดสอบฮัลเลย์ ในระหว่างการขนส่งของ ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
The gravitational pull of Venus-- small but close-- and that of Jupiter-- distant but massive-- tilted the Earth's axis this way and that... and ever so slightly tweaked the shape of its orbit.แรงโน้มถ่วงของ ดาวศุกร์ ขนาดเล็ก แต่เข้าใกล้ และของ ดาวพฤหัสบดี ไกล แต่มาก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
This is what we think the planet Venus might have looked like when our solar system was young.นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าดาวศุกร์ อาจจะดูเหมือนเมื่อระบบ สุริยะของเราเป็นเด็ก The World Set Free (2014)
The planet Venus, which once may have seemed like a heaven turned into a kind of hell.ดาวศุกร์, ซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะดู เหมือนสวรรค์ กลายเป็นชนิดของนรก The World Set Free (2014)
This is what Venus our nearest planetary neighbor, looks like today.นี่คือสิ่งที่วีนัสดาวเคราะห์ เพื่อนบ้านของเราที่ใกล้ที่สุด ดูเหมือนว่าวันนี้ The World Set Free (2014)
Venus' oceans are long gone.มหาสมุทรของดาวศุกร์ที่หายไปนาน The World Set Free (2014)
You might think it's because Venus is 30 percent closer to the sun than the Earth is but that's not the reason.30% ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ มากกว่าโลกคือ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผล ดาวศุกร์เป็นอย่างสมบูรณ์ The World Set Free (2014)
Venus is completely covered by clouds of sulfuric acid that keep almost all the sunlight from reaching the surface.ปกคลุมด้วยเมฆของ กรดซัลฟูริกที่ให้ เกือบทั้งหมดจากแสงแดดถึงพื้น The World Set Free (2014)
That ought to make Venus much colder than the Earth.ที่ควรจะทำให้วีนัสมากเย็นกว่าโลก The World Set Free (2014)
So why is Venus scorching hot?ดังนั้นทำไมวีนัสเปรี้ยงร้อน? มันเป็นเพราะจำนวนเงิน ขนาดเล็กของแสงแดด The World Set Free (2014)
No one is burning coal or driving big gas-guzzlers on Venus.หรือขับรถกินก๊าซ ขนาดใหญ่บนดาวศุกร์ The World Set Free (2014)
Venus is in the grip of a runaway greenhouse effect.ดาวศุกร์อยู่ในกำมือของ ภาวะเรือนกระจกที่หลบหนี The World Set Free (2014)
In 1982, the scientists and engineers of what was then the Soviet Union successfully landed this spacecraft on Venus.ในปี 1982 นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ของสิ่งที่เป็นสหภาพโซเวียต ประสบความสำเร็จในการส่งยาน อวกาศลงจอดบนดาวศุกร์นี้ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
venusIs it possible to see Venus tonight?
venusThe Venus de Milo is the perfection of beauty.
venusWhen the Venus de Milo was entire, there were arms on the statue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวศุกร์, ดาวพระศุกร์, ดาวประกายพรึก, ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12,104 กิโลเมตร ไม่มีบริวาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศหนาทึบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และไอของกรดกำมะถัน ปรากฏสว่างที่สุดบนฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
ประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: ดาวประจำเมืองเห็นได้ในตอนหัวค่ำ, Count unit: ดวง
ประกายพรึก[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง, Example: ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
ดาวประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, morning star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, Count unit: ดวง
ดาวพระศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: นี่เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงอาทิตย์ ดาวพระศุกร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน, Count unit: ดวง
ดาวรุ่ง[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์, Example: เราจะมองเห็นดาวรุ่งตอนเช้ามืด, Count unit: ดวง
ดาวศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวประจำเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพระศุกร์[n. prop.] (dāo Phra Suk) EN: Venus   FR: Vénus
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n. exp.] (dāo prakāiphreuk) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n. exp.] (dāo rung) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาวศุกร์[n. prop.] (Dāosuk ) EN: Venus   FR: Vénus
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[n. exp.] (khwām leūamlam dān rāidāi) EN: differences in income   FR: différence de revenus [f]
โลกพระศุกร์[X] (lōk phra suk) EN: Venus (planet)   FR: Vénus (planète) [f]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus
รายได้อื่น ๆ[pref. (n.)] (rāidāi eūn-eūn) EN: other income   FR: autres revenus
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidai thuk praphēt) EN: earnings of any kind   FR: tous les types de revenus
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector   FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]
ศุกร์[n. prop.] (Suk ) EN: Venus   FR: Vénus

CMU English Pronouncing Dictionary
VENUS    V IY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Venus    (n) (v ii1 n @ s)
parvenus    (n) (p aa1 v @ n y uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Venus {f} [astron.]Venus [Add to Longdo]
Venusmuschel {f} [zool.]hard clam; round clam [Add to Longdo]
Anmutiger Kaiserfisch {m} (Holacanthus venustus) [zool.]venustus angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
ヒョウザメ[, hyouzame] (n) Proscyllium venustum (species of finback catshark found in Japan's Okinawa Trough) [Add to Longdo]
ビーナス(P);ヴィーナス(P);ウェヌス[, bi-nasu (P); vi-nasu (P); uenusu] (n) Venus; (P) [Add to Longdo]
ビーナスピー[, bi-nasupi-] (n) {comp} VENUS-P [Add to Longdo]
マルスダレガイ科[マルスダレガイか, marusudaregai ka] (n) Veneridae (family of bivalve molluscs comprising the Venus clams) [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
愛の神[あいのかみ, ainokami] (n) Amor; Eros; Venus; god of love [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P) [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n,adj-no) Venus (planet) [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west) [Add to Longdo]
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) evening star; Venus [Add to Longdo]
川端諸子[かわばたもろこ;カワバタモロコ, kawabatamoroko ; kawabatamoroko] (n) (uk) golden venus chub (Hemigrammocypris rasborella) [Add to Longdo]
蝿取り草;蝿取草;蠅取草[はえとりぐさ;はえとりそう;ハエトリグサ;ハエトリソウ, haetorigusa ; haetorisou ; haetorigusa ; haetorisou] (n) (uk) Venus flytrap; Venus's flytrap [Add to Longdo]
蝿地獄;蠅地獄[はえじごく;ハエジゴク, haejigoku ; haejigoku] (n) (uk) (See 蝿取り草) Venus flytrap; Venus's flytrap [Add to Longdo]
美之主貝[びのすがい;ビノスガイ, binosugai ; binosugai] (n) (uk) Mercenaria stimpsoni (species of Venus clam) [Add to Longdo]
明けの明星[あけのみょうじょう, akenomyoujou] (n) Venus in the eastern morning sky [Add to Longdo]
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P) [Add to Longdo]
簾貝[すだれがい;スダレガイ, sudaregai ; sudaregai] (n) (uk) Paphia euglypta (species of Venus clam) [Add to Longdo]
六白[ろっぱく, roppaku] (n) (See 九星) sixth of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and north-west) [Add to Longdo]
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五星[wǔ xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星 [Add to Longdo]
启明星[qǐ míng xīng, ㄑㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] (astronomy) Venus [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] planet Venus in the morning [Add to Longdo]
爱神[ài shén, ㄞˋ ㄕㄣˊ, / ] God of Love (in translation); Venus; Eros [Add to Longdo]
维纳斯[Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Venus (mythology, Greek goddess of love) [Add to Longdo]
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc) [Add to Longdo]
金星人[jīn xīng rén, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] Venusian (person from Venus) [Add to Longdo]
长庚[cháng gēng, ㄔㄤˊ ㄍㄥ, / ] (ancient) (astronomy) Venus (only in the evening) [Add to Longdo]
阿弗洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, ] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus [Add to Longdo]
阿芙罗狄忒[Ā fú luó dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, / ] Aphrodite, Greek goddess of love; Venus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビーナスピー[びーなすぴー, bi-nasupi-] VENUS-P [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明星[みょうじょう, myoujou] Venus, Morgenstern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venus \Ve"nus\ (v[=e]"n[u^]s), n. [L. Venus, -eris, the goddess
   of love, the planet Venus.]
   1. (Class. Myth.) The goddess of beauty and love, that is,
    beauty or love deified.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the planets, the second in order from the
    sun, its orbit lying between that of Mercury and that of
    the Earth, at a mean distance from the sun of about
    67,000,000 miles. Its diameter is 7,700 miles, and its
    sidereal period 224.7 days. As the morning star, it was
    called by the ancients {Lucifer}; as the evening star,
    {Hesperus}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Alchem.) The metal copper; -- probably so designated from
    the ancient use of the metal in making mirrors, a mirror
    being still the astronomical symbol of the planet Venus.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any one of numerous species of marine bivalve
    shells of the genus {Venus} or family {Veneridae}. Many of
    these shells are large, and ornamented with beautiful
    frills; others are smooth, glossy, and handsomely colored.
    Some of the larger species, as the round clam, or quahog,
    are valued for food.
    [1913 Webster]
 
   {Venus's basin} (Bot.), the wild teasel; -- so called because
    the connate leaf bases form a kind of receptacle for
    water, which was formerly gathered for use in the toilet.
    Also called {Venus's bath}.
 
   {Venus's basket} (Zool.), an elegant, cornucopia-shaped,
    hexactinellid sponge ({Euplectella speciosa}) native of
    the East Indies. It consists of glassy, transparent,
    siliceous fibers interwoven and soldered together so as to
    form a firm network, and has long, slender, divergent
    anchoring fibers at the base by means of which it stands
    erect in the soft mud at the bottom of the sea. Called
    also {Venus's flower basket}, and {Venus's purse}.
 
   {Venus's comb}.
    (a) (Bot.) Same as {Lady's comb}.
    (b) (Zool.) A species of {Murex} ({Murex tenuispinus}). It
      has a long, tubular canal, with a row of long, slender
      spines along both of its borders, and rows of similar
      spines covering the body of the shell. Called also
      {Venus's shell}.
 
   {Venus's fan} (Zool.), a common reticulated, fanshaped
    gorgonia ({Gorgonia flabellum}) native of Florida and the
    West Indies. When fresh the color is purple or yellow, or
    a mixture of the two.
 
   {Venus's flytrap}. (Bot.) See {Flytrap}, 2.
 
   {Venus's girdle} (Zool.), a long, flat, ribbonlike, very
    delicate, transparent and iridescent ctenophore ({Cestum
    Veneris}) which swims in the open sea. Its form is due to
    the enormous development of two spheromeres. See Illust.
    in Appendix.
 
   {Venus's hair} (Bot.), a delicate and graceful fern
    ({Adiantum Capillus-Veneris}) having a slender, black and
    shining stem and branches.
 
   {Venus's hair stone} (Min.), quartz penetrated by acicular
    crystals of rutile.
 
   {Venus's looking-glass} (Bot.), an annual plant of the genus
    {Specularia} allied to the bellflower; -- also called
    {lady's looking-glass}.
 
   {Venus's navelwort} (Bot.), any one of several species of
    {Omphalodes}, low boraginaceous herbs with small blue or
    white flowers.
 
   {Venus's pride} (Bot.), an old name for Quaker ladies. See
    under {Quaker}.
 
   {Venus's purse}. (Zool.) Same as {Venus's basket}, above.
 
   {Venus's shell}. (Zool.)
    (a) Any species of Cypraea; a cowrie.
    (b) Same as {Venus's comb}, above.
    (c) Same as {Venus}, 4.
 
   {Venus's slipper}.
    (a) (Bot.) Any plant of the genus {Cypripedium}. See
      {Lady's slipper}.
    (b) (Zool.) Any heteropod shell of the genus {Carinaria}.
      See {Carinaria}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Venus [venɵs]
   Venus
   EveningStar; Venus
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Venus
   Venus
   Evening Star; Venus
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top