ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*translucent*

T R AE0 N S L UW1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: translucent, -translucent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translucent(adj) ที่ให้แสงผ่านได้น้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
translucent(แทรนซฺลู'เซินทฺ) adj. มัว, ฝ้า, กึ่งโปร่งแสง, เข้าใจได้ง่าย., See also: translucence n. translucency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
translucent(adj) โปร่งแสง, มัว, ทึบ, ฝ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellucid; translucentโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental Cream, Translucentยาสีฟันเนื้อใส [การแพทย์]
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's becoming translucent.มันกลายเป็นโปร่งแสง Contact (1997)
Hi. I'm looking for that thick, translucent plastic sheeting.ค่ะ ดิชั้นอยากได้พลาสติกโปร่งแสงหนาๆอ่ะค่ะ Strange Love (2008)
The dermis already indurated, translucent.ผิวหนังชั้นในแห้งแข็ง โปร่งใส Pilot (2008)
We should play it livelier, more translucent than now, okay?เราควรจะเล่นให้มีชีวิตชีวาและสดใสกว่านี้ โอเคมั๊ย? Beethoven Virus (2008)
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
translucent, ceramic, vitreous, dating back to the 1920s.ทรานส์ลูเซน, เซรามิค, เศษแก้ว ที่มีอายุในปี 1920s The Dwarf in the Dirt (2009)
"The Empty Vase." Translucent beauty..." The Empty Vase." Translucent beauty - The One with All the Jealousy (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋ว(adj) clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai Definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
แป๋ว(adj) glittering, See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent, Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วๆ, แป๋วแหวว, Example: เวลาเห็นลูกแมวถูกทิ้งตาแป๋วๆ ทีไร อดนึกสารไม่ได้ทุกที, Thai Definition: ที่เป็นประกาย
โปร่งแสง(adj) translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai Definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
แก้ว(n) glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count Unit: ใบ, Thai Definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSLUCENT T R AE0 N S L UW1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translucent (j) trˈænzlˈuːsnt (t r a1 n z l uu1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] translucent; semitransparent, #29,477 [Add to Longdo]
透光[tòu guāng, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄤ, ] transparent; translucent, #41,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchscheinend; durchsichtig { adj }translucent [Add to Longdo]
durchsichtig { adv }translucently [Add to Longdo]
lichtdurchlässig { adj } | lichtdurchlässiger | am lichtdurchlässigstentranslucent | more translucent | most translucent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution [Add to Longdo]
半透明[はんとうめい, hantoumei] (adj-na, n, adj-no) semi-transparent; translucent [Add to Longdo]
半透明体[はんとうめいたい, hantoumeitai] (n) semitransparent body; translucent body [Add to Longdo]
玲瓏[れいろう, reirou] (adj-t, adv-to) clear; translucent; brilliant; sweetly ringing (as the tinklings of jade) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translucent \Trans*lu"cent\, a. [L. translucens, -entis, p. pr.
   of translucere to shine through; trans across, through =
   lucere to shine. See {Lucid}.]
   1. Transmitting rays of light without permitting objects to
    be distinctly seen; partially transparent.
    [1913 Webster]
 
   2. Transparent; clear. [Poetic] "Fountain or fresh current .
    . . translucent, pure." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Replenished from the cool, translucent springs.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Translucent}, {Transparent}.
 
   Usage: A thing is translucent when it merely admits the
      passage of light, without enabling us to distinguish
      the color and outline of objects through it; it is
      transparent when we can clearly discern objects placed
      on the other side of it. Glass, water, etc., are
      transparent; ground glass is translucent; a
      translucent style.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translucent
   adj 1: allowing light to pass through diffusely; "translucent
       amber"; "semitransparent curtains at the windows" [syn:
       {translucent}, {semitransparent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top