ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limpid

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limpid-, *limpid*, limpi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limpid(adj) ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
limpid(adj) สงบ, See also: เงียบ, Syn. calm
limpid(adj) ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, pellucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent

English-Thai: Nontri Dictionary
limpid(adj) ใส, กระจ่าง, ชัดเจน

WordNet (3.0)
limpid(adj) (of language) transparently clear; easily understandable; ; ; - Robert Burton, Syn. pellucid, perspicuous, luculent, lucid, crystal clear
crystalline(adj) transmitting light; able to be seen through with clarity, Syn. limpid, pellucid, transparent, lucid, crystal clear
liquid(adj) clear and bright, Syn. limpid

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Limpid

a. [ L. limpidus; akin to Gr. la`mpein to shine: cf. F. limpide. Cf. Lamp. ] 1. Characterized by clearness or transparency; clear; as, a limpid stream. [ 1913 Webster ]

Springs which were clear, fresh, and limpid. Woodward.

2. Clear and unambiguous; lucid; easy to understand; -- of speech and writing; as, limpid prose. [ PJC ]

3. Calm, untroubled, and without worry; serene. [ PJC ]

Syn. -- Clear; transparent; pellucid; lucid; pure; crystal; translucent; bright. [ 1913 Webster ]

Limpidity

n. [ L. limpiditas: cf. F. limpidité. ] The quality or state of being limpid. [ 1913 Webster ]

Limpidness

n. Quality of being limpid; limpidity. [ 1913 Webster ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่ม[jaem] (adj) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid  FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
ความโปร่งใส[khwām prōngsai] (n) EN: transparency  FR: limpidité [ f ]
ความใสแจ๋ว[khwām saijaeo] (n) FR: limpidité [ f ]
กระจ่าง[krajāng] (adj) EN: distinct ; clear  FR: clair ; limpide
น้ำใส[nām sai] (n, exp) EN: clear water  FR: eau limpide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide
ใส[sai] (x) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded  FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[saijaeo] (adj) EN: transparent  FR: limpide
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limpid
limpidly
limpidity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ,  ] limpid #97,001 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄んだ水[すんだみず, sundamizu] (n) limpid water [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top