หรือคุณหมายถึง %spineleß%?
Search result for

*spineless*

(55 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spineless, -spineless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spineless[ADJ] ซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You spineless...นายมันอ่อนแอ.. Lucifer Rising (2009)
You spineless, pussy-whippedมึงนี่โคตระยำเลย เชี่ยโคตๆ Saw VI (2009)
No, I'm just using regular psychology on a spineless, British twit.ไม่ ผมแค่ใช้จิตวิทยาอ่อนๆกับคนอังกฤษขี้บ่นคนหนึ่ง Pilot (2009)
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว Everything Is Broken (2010)
He's a spineless trust fund jagoff. I'll tell you what, Jeff.เขามันพวกไอ้งั่งกองทุนใจเสาะ Accounting for Lawyers (2010)
Thanks to you, I've now got leverage over a spineless jag that just made partner.หมอนั่นยังมีประโยชน์กับผมอยู่ ขอบคุณพวกคุณมากนะ ตอนนี้ไอ้งั่งใจเสาะ Accounting for Lawyers (2010)
- And you're a spineless sap.-งั้นนายก็อ่อนปวกเปียก The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
That's one small step for a krill one giant leap for spineless invertebrates.นี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนเล็ก ๆ เพื่อ Krill ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยไม่ต้องใช้สาย Happy Feet Two (2011)
Think about it, we can quit our jobs and turn into Kenny or, uh, keep our jobs and just become spineless losers that spend their entire day dreaming of ways to kill their bosses.คิดดูซิ ระหว่างตกงาน แล้วอยู่ในสภาพเคนนี่ กับมีงานทำแล้วยอมเป็นไอ้ขี้แพ้ ต่อไปก็ฝันกลางวันหาวิธีฆ่าเจ้านาย Horrible Bosses (2011)
I could never let myself look so spineless.ข้าไม่เคยทำให้ตัวข้า เหมือนคนใจเสาะ The Darkest Hour (2011)
But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
That spineless bastard?ไอ้เลวอ่อนแอนั่นเหรอ I Need Romance (2011)
Shame, spinelessness, hallmarks of the Cavendish clan.іехсuѕіng hеrѕеlf еаrly. /і Cloud Atlas (2012)
Spineless. Pathetic.ต่ำต้อย น่าสมเพช Heart of Darkness (2012)
No. (People murmuring indistinctly) Spineless, seersucking dilettante.ไม่ คนขี้ขลาด คนไม่ได้เรื่อง Infamy (2012)
One of the spineless punks that killed my brother--หนึ่งในไอ้พวกพังค์หัวเกรียนที่ยิงพี่ผม Wolf and Cub (2012)
I never knew you were spineless.แต่ฉันไม่เคยรู้ว่า คุณเป็นพวกไม่มีกระดูกสันหลัง Til Death (2012)
If by "spineless" you mean "fiscally prudent," fine.ถ้า"ไม่มีกระดูกสันหลัง"ของคุณหมายถึง การใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ,นะ Til Death (2012)
I appreciate that. You spineless...ฉันซาบซึ้งว่ะ This Is the End (2013)
He was always spineless.เขาใจเสาะเสมอเลยนะ Man's Best Friend with Benefits (2013)
Because people like you, paper-pushers and politicians, are too spineless to do what needs to be done.เพราะมีคนอย่างนาย... ทำงานด้วยกระดาษกับนักการเมือง หัวหดเกินกว่าจะทำสิ่งที่ต้องทำ Spectre (2015)
Potato, pot-ato. That's it, run away you spineless arsehole.ผมจะไม่ลดตัวลง ไปทำงานเป็นพนักงานขายตามบ้านแล้ว Sexy Rollercoasters (2017)
You spineless cretins!ไอ้พวกขี้ขลาดตาขาว! Around the World in 80 Days (2004)
How come a spineless sea squirt like you has a date, but not me?ทำไมยังมีคนเดทกับไอ้หน้าปลาหมึกอย่างพี่ แต่ไม่ใช่ฉัน My Girl and I (2005)
Because you look like a spineless sea slug, that's why.ก็เพราะว่า เธอหน้าหมือนปลาหมึกยิ่งกว่าฉันอีกไงล่ะ My Girl and I (2005)
Hey, you spineless sea slug!เฮ้ เธอ พวก หอยไร้กระดูก My Girl and I (2005)
- Yeah, we're spineless.ใช่, เรากำลังใจเสาะ Ice Age: The Meltdown (2006)
Oh, that attacker is spineless...โอ้,ทำร้ายคนอ่อนแอ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
♪ A spineless laugh~ A spineless laugh ~ Romeo + Juliet (1996)
- Go anywhere near my bag or anyone else's in this room and your laptop won't be all you're missing, you spineless, tiny-balled, whiny excuse of a man!- Gehen Sie irgendwo in der Nähe meiner Tasche oder jemand anderen in diesem Raum und Ihrem Laptop wird nicht alles, was Sie fehlen, Sie spineless, tiny-geballt, whiny Entschuldigung eines Mannes! It's About Frank (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้กลัว[V] be cowardly, See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: เขาขี้กลัวออกจะตายไป คงไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ใจปลาซิว[ADJ] impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai definition: มีใจไม่อดทน
ใจเสาะ[ADJ] chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย
ใจเสาะ[V] be faint-hearted, See also: be chicken-hearted, be cowardly, be timid, be spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข็มแข็ง, Example: เขาคงจะใจเสาะเหมือนกับพี่ชายของเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาช่วยฉัน, Thai definition: มีใจไม่เข้มแข็ง, มีใจไม่อดทน
แหย[V] be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINELESS    S P AY1 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spineless    (j) (s p ai1 n l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rückgratlos {adj}spineless [Add to Longdo]
wirbellos {adj}spineless [Add to Longdo]
wirbellos {adv}spinelessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
腰弱[こしよわ, koshiyowa] (adj-na,n) bad back; spineless person [Add to Longdo]
骨無し[ほねなし, honenashi] (n) boneless; spineless [Add to Longdo]
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spineless \Spine"less\, a.
   1. Having no spine, or vertebral column.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no thorns or barbs.
    [PJC]
 
   3. lacking in strength of character; cowardly, in a physical
    or moral sense.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top