ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*politely*

P AH0 L AY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: politely, -politely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politely(adv) อย่างสุภาพ, See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม, Syn. courteously, gently, graciously
impolitely(adv) อย่างไม่สุภาพ, See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย, Syn. discourteously, rudely, Ant. politely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calm down, sir. I think I asked politely.ใจเย็นน่า ผมแค่ขออย่างสุภาพนะ Pola X (1999)
We politely asked for a friendly match...เราแค่ขอสู้กันเล่นๆ เท่านั้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม The Constant Gardener (2005)
Just get rid of her, okay? Politely.ต้องกำจัดเธอ, โอเค แบบสุภาพ Love/Addiction (2007)
Say politely... what you know about the value of one "chutki sindur" ramesh.พูดให้มันอ่อนโยนหน่อย... คุณจะรู้อะไรเกี่ยวกับคุณค่าของ "สินทูร" ราเมซ Om Shanti Om (2007)
Sir, I am asking politely.คุณครับ , นี่ผมกำลัง... Transformers (2007)
Excuse me, son, the young lady asked you politely to remove yourself.โทษทีนะ คุณผู้หญิงคนนี้ เธอให้เกียรตินายมากพอแล้ว Rogue (2007)
But he duly wrote a reply politely explaining that the query was nonsense.แต่เค้าก้ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า คำถามนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ. Stardust (2007)
I am talking to you so politely but..ผมพูดกับคุณอย่างสุภาพมาก แต่... Heyy Babyy (2007)
And I'll ask you real politely.และฉันจะถามนายอย่างสุภาพ Chuck Versus the Cougars (2008)
You yelled politely.ใช่.. คุณดูสุภาพ Birthmarks (2008)
So I... I asked the man to stop, politely.ดังนั้นผมขอให้ชายคนนั้นหยุดอย่างสุภาพ Birthmarks (2008)
Sir, I'm asking you politely.คุณครับผมเตือนคุณดีๆแล้ว Day of the Dead (2008)
he walks in off the street, he politely waits his turn, he pays in cash.เขามักเดินบนทางเท้า สังเกตุว่าจะเดินๆหยุดๆ เขาใช้จ่ายด้วยเงินสด The Big Wheel (2009)
and smiling politely when they disagreed.และยิ้มอย่างสุภาพเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน Connect! Connect! (2009)
I'll wait politely.ฉันจะอยู่นิ่งๆแทน Episode #1.17 (2009)
I politely decline your offer.ผมขอปฏิเสธ Showmance (2009)
- I asked politely, and then panda took his pants off. - [ Laughs ] I never even knew that's what asexual meant.ในที่ไหนซักแห่งนี่ล่ะ ดังนั้น... ผมถามไปอย่างสุภาพ จากนั้นเจ้าแพนด้าก็ถอดกางเกงเขาออก ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า Asexual (ไร้เพศ) หมายถึงแบบนั้น Social Psychology (2009)
Ah, this hyungnim speaks politely all the time now.อา, เดี๋ยวนี้พี่ชายคนนี้ พูดจาสุภาพตลอดเวลา. Shining Inheritance (2009)
Yeah, we'll just wave politely and ask for help.ช่าย, เราจะโบกมือช้าๆให้รถหยุด แล้วขอความช่วยเหลือ Carriers (2009)
Politely, got it? Yes sir.พูดให้สุภาพหน่อยล่ะ ครับท่าน The Man from Nowhere (2010)
I politely ask him to take my meal backผมขอให้เขาเรื่องอาหารของผมอย่างสุภาพ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
since when do you ask politely?แกกลายเป็นคนที่ขอร้องแบบสุภาพแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่? Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
One: Address the students politely.ข้อแรก ให้เกียรตินักเรียน Confessions (2010)
I politely declined his offer.ฉันปฏิเสธเขาไป A Little Night Music (2010)
How do I put this politely?จะให้พูดอย่างสุภาพยังไงดี Bad Teacher (2011)
I asked you so politely, I didn't think you'd come.ผมถามคุณเพื่อให้สุภาพผมไม่ได้คิดว่าคุณต้องการมา We Bought a Zoo (2011)
Because I asked you politely, and I only do that once.เพราะฉันถามนายดีๆนะสิ และฉันจะถามดีๆอีกแค่ครั้งเดียว Magic Bullet (2011)
and I wanted to interview your mother for my inaugural article on the disgraced wives of dirty businessmen, but she not-so-politely declined.ฉันอยากจะสัมภาษณ์แม่คุณ สำหรับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของฉัน ความอับอายของภรรยาที่มีสามีเป็นนักธุรกิจสกปรก Beauty and the Feast (2011)
Yeah, to politely go to hell.ใช่ บอกให้ไปลงนรกซะ แบบสุภาพๆ Eye of the Beholder (2011)
Oh, I have no intention of it, but when I politely declined, she practically threatened me.ฉันก็มีความตั้งใจอย่างนั้นค่ะ แต่ตอนที่ฉันปฏิเสธ เธอก็ขู่ทำร้ายฉันนะค่ะ Guilt (2011)
Now that you have. Can I politely invite you to step off my fucking porch?ทีนี่ขอความกรุณรบกวนช่วยออกไปจากที่นี่ได้แล้ว Riddick (2013)
Since politely discussing my intellectual prowess wasn't exactly swaying his vote.ตั้งแต่ที่อธิบายอย่างสุภาพถึงระดับสติปัญญาที่ฉันมี มันไม่ได้ผลหนะสิ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
"What you gonna do? Oh, I'm gonna tell him politely"สิ่งที่คุณจะทำอย่างไรโอ้ฉันจะบอกเขาอย่างสุภาพ Starred Up (2013)
I've been politely asking for reading material for weeks, and this is what you bring me?ข้าขอหนังสือมาอ่านอย่างสุภาพมาเป็นอาทิตย์ แล้วเจ้าเอานี่มาให้เหรอ? Heaven Can't Wait (2013)
♪ Agreed politely#เออออไปตามคนอื่น# A Katy or a Gaga (2013)
I'll politely refuse their offer to stay at their hotel.ผมจะปฎิเสธข้อเสนอของพวกเขาอย่างสุภาพครับ Episode #1.2 (2013)
Stop when I ask you politely.หยุดเดี๋ยวนี้ ฉันขอร้องเธออย่างสุภาพนะ Episode #1.5 (2013)
Go to Maroni and ask him politely to hand over your little man.ไปหามาโรนี่ ขอร้องเขาอย่างสุภาพ ให้ส่งตัวคนตัวเล็กของเธอ Penguin's Umbrella (2014)
Politely.อย่างสุภาพ Penguin's Umbrella (2014)
Okay, I want you to walk back in there and very calmly, very politely, tell the risk assessors to fuck off.เอาล่ะฉันต้องการให้คุณเดิน ย้อนกลับในการมี และใจเย็นมากอย่างสุภาพ บอกประเมินความเสี่ยงที่จะมี เพศสัมพันธ์ออก The Big Short (2015)
I politely declined, yes.ผมปฏิเสธอย่างสุภาพ ใช่ครับ Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
You ask him to retire politely.คุณขอร้องให้เขาเกษียณตัวเองอย่างสุภาพ Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politelyHe declined the job-offer very politely.
politelyI politely turned down his offer and hung up.
politelyOf the three boys, Bill behaves most politely.
politelyShe always acts politely toward everybody.
politelyShe bowed to me politely.
politelyThese bank employees seem so politely insolent lately. I wonder what's behind it.
politelyWhen Chris suggested going out, she managed to politely say no.
politelyWhenever she sees me, she greets me politely.
politelyYou should have talked more politely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลึ่งตึงตัง(adv) impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai Definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท
วะ(end) word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai Definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
หยาบคาย(adv) rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่สุภาพ
ละมุนละม่อม(adv) gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลึ่งตึงตัง[thaleung teungtang] (adv) EN: impolitely ; impertinently
ทะลุกลางปล้อง[thaluklāngplǿng] (v, exp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in  FR: interrompre la conversation
หยาบคาย[yāpkhāi] (adv) EN: rudely ; impolitely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POLITELY P AH0 L AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politely (a) pˈəlˈaɪtliː (p @1 l ai1 t l ii)
impolitely (a) ˌɪmpəlˈaɪtliː (i2 m p @ l ai1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢绝[xiè jué, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to refuse politely, #22,596 [Add to Longdo]
殷勤[yīn qín, ㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] politely; solicitously; eagerly attentive, #28,618 [Add to Longdo]
谢客[xiè kè, ㄒㄧㄝˋ ㄎㄜˋ, / ] (euph.) to thank politely while declining to meet a visitor, #71,938 [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]
谢却[xiè què, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] to decline; to refuse politely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dankend verzichtento decline politely [Add to Longdo]
höflich { adv }politely [Add to Longdo]
unhöflich { adv }impolitely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na, int, n, vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp, v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]
聞き頂く;聞きいただく[ききいただく, kikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politely \Po*lite"ly\, adv.
   1. In a polished manner; so as to be smooth or glossy. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In a polite manner; with politeness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politely
   adv 1: in a polite manner; "the policeman answered politely,
       `Now look here, lady...'" [syn: {politely},
       {courteously}] [ant: {discourteously}, {impolitely},
       {rudely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top