ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectfully

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectfully-, *respectfully*, respectful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
respectfully(adv) in a respectful manner, Ant. disrespectfully

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With all due respect, your rottenness, couldn't we just wait for a real storm?ด้วยความเคารพ นายท่าน เราแค่รอพายุของจริงไม่ได้รึ Aladdin (1992)
Genuflect, show some respect, Down on one kneeโค้งเคารพ แสดงความเคารพ คุกเข่าลงไป Aladdin (1992)
I'll teach you some respect!ข้าจะสอนให้เจ้ารู้จักเคารพ Aladdin (1992)
Now a respectable start time is 5.7 seconds.เวลาที่กำหนดไว้คือ 5. 7 วินาที Cool Runnings (1993)
Respect.ด้วยความเคารพ Cool Runnings (1993)
'Respect to the man Irv Blitzer"# ด้วยความนับถือ เอิฟ บริสเซอร์ ## Cool Runnings (1993)
- Respect.- ด้วยความนับถือ Cool Runnings (1993)
- Respect!- ด้วยความเคารพ! Cool Runnings (1993)
- I want you to have some respect.- - ฉันต้องการให้คุณมีความเคารพบาง In the Name of the Father (1993)
- Aye, respect for who?- - เออ, การเคารพใคร In the Name of the Father (1993)
You're better off being guilty. At least you get some respect.คุณก็ยังดี offbeing ผิด อย่างน้อยคุณจะได้รับการเคารพบาง In the Name of the Father (1993)
Bride and groom, pay respect to each other.เจ้าบ่าว เจ้าสาว คารวะกันและกัน The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectfullyHe behaves respectfully toward his superiors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราบบังคมทูลพระกรุณา(v) inform (The king, a Royal Highness), See also: respectfully inform, tell (royal word), Example: นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
respectfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectfully

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (1) bowing one's head (in respect or worship); worship; (n-suf) (2) (hon) (after one's own name at the end of a letter) respectfully yours #15,410 [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r, vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
恭しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
謹んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
謹告[きんこく, kinkoku] (n, vs) informing with respect; announcing respectfully [Add to Longdo]
謹書[きんしょ, kinsho] (n, vs) respectfully written [Add to Longdo]
啓上[けいじょう, keijou] (n, vs) (hum) (often used in letters, e.g. as an opening phrase) (See 一筆啓上) speaking respectfully [Add to Longdo]
侍史[じし, jishi] (n) private secretary; respectfully [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top