ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilly

S IH1 V AH0 L IY0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilly-, *civilly*, civil
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ

CMU English Pronouncing Dictionary
CIVILLY    S IH1 V AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilly    (a) sˈɪvəliː (s i1 v @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civilly
   adv 1: in a civil manner; "he treats his former wife civilly"
       [ant: {uncivilly}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

civilly ( S IH1 V AH0 L IY0)

 


  

 
civilly
 • (ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ [Hope]
 • /S IH1 V AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /s'ɪvəliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top