Search result for

*offender*

(142 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: offender, -offender-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offender[N] ผู้กระทำความผิด, Syn. transgressor, lawbreaker

English-Thai: Nontri Dictionary
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persistent offenderผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sex offenderผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, allegedผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, fugitiveผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, persistentผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, sexผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile offender; juvenile delinquentเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of offendersการรวมฟ้องผู้กระทำความผิดหลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
youthful offendersผู้กระทำความผิดวัยรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive offenderผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first offenderผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual offenderผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual offender; habitual criminalผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual criminal; habitual offenderผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Child sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศเด็ก [TU Subject Heading]
Female offendersอาชญากรสตรี [TU Subject Heading]
Mentally ill offendersอาชญากรโรคจิต [TU Subject Heading]
Sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศ [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
.. And violent offenders of every kind.พวกหัวรุนแรงทุกรูปแบบ Death Race (2008)
Well, Toby, arsony is not something you just pick up like stripper ****. It's usually repeat offenders.โทบี้ คนวางเพลิงไม่ใช่สิ่งที่นายจะหยิบ ขึ้นมาเหมือนสาวเปลื้องผ้า ทีเป็นผู้กระทำผิดเสมอ Emotional Rescue (2009)
We're also going to need a list of registered sex offenders in a 20-mile radius.เราต้องการ รายชื่อของบุลคลที่มีอาชญากรรมทางเพศ ในระยะ 20 ไมล์ Bloodline (2009)
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น Zoe's Reprise (2009)
THAT'S HE'S A GEOGRAPHICALLY STABLE OFFENDER.ฆาตกรรายนี้ไม่ใช่พวกชอบย้ายถิ่น Zoe's Reprise (2009)
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG,ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)
WE'RE FOCUSING ON KNOWN OFFENDERSไบรอัน มิลเลอร์ อายุ 18 ปี House on Fire (2009)
After the first two abductions,cherry hill compiled a list of registered sex offenders in Camden county.หลังจากเกิดการลักพาตัวสองครั้งแรก ทางเชอร์รี่ ฮิลล์ก็ รวบรวมรายชื่อคนที่ก่อคดีทางเพศในแคมเดน เคาน์ตี้ A Shade of Gray (2009)
Let's make a special pile for more organized offenders,ทำรายชื่อผู้ต้องหาในคดีประเภทอื่น ๆ ด้วย A Shade of Gray (2009)
Registered sex offender hugh Rollins,43,lived in Camden county his whole life,ผู้ต้องหาคดีกระทำผิดทางเพศ ฮิวจ์ โรลินส์ อายุ 43 อาศัอยู่ที่แคมเดน เคาน์ตี้มาทั้งชีวิต A Shade of Gray (2009)
They're almost always multiple repeat offenders.พวกเขามักจะกระทำความผิดช้ำ ๆ และเพิ่มจำนวนทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ The Eyes Have It (2009)
And if you're a repeat offender, you can forget it.และถ้าคุณป้องกันตัวอีกครั้ง คุณจะลืมมัน Would I Think of Suicide? (2009)
cid already handed over the offender.CID แจ้งแล้วว่าผู้กระทำผิดคือใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
You like being the only genius level repeat-offender in the mid-west?อยากจะเป็นแค่คนเก่ง ดีแต่ชกต่อยไปวันๆ ในมิดเวสท์ Star Trek (2009)
These are... all violent offenders, right?พวกนี้ เป็นพวกที่กระทำการโหดร้าย ใช่มั้ย Shutter Island (2010)
I don't know this man. His caretaker just stepped away. I overheard him mention he's a sex offender.ผู้คุมเขาเพิ่งออกไป เขาเป็นพวกลักเพศ Dream On (2010)
Target rich and offender friendly.มีหลากหลายความรวดเร็วในเวลาในแต่ละคดี Solitary Man (2010)
He goes to offender friendly environments So he can blend in and still interact with his victims.งั้น ถ้าเขาเป็นคนที่นี่ ทำไมต้องแวะจุดพักรถด้วย Solitary Man (2010)
This offender's preferential, Young women mid - To late 20s.- 24 ช.ม.หลังจับตัวไป Solitary Man (2010)
Was abducted by the same offender.ถูกจับไปโดยคนร้ายคนเดียวกัน Mosley Lane (2010)
We all know that preferential offendersเรารู้กันว่าคนร้ายแบบเจาะจงนี้ Mosley Lane (2010)
Most predisposed female offenders are not.คนร้ายหญิงที่วางแผนล่วงหน้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ Mosley Lane (2010)
We know these offenders are skilled at abductionsเรารู้ว่าผู้ทำรายนี้มีทักษะ เรื่องการลักพาตัว Mosley Lane (2010)
This kind of scenario, an offender typically tries to stage the scene, make it look like murder, suicide, a burglary gone wrong.ชนิดของสถานการณ์เช่นนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะพยายามจัดฉาก ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย นักย่องเบาที่ทำงานผิดพลาด Episode #1.1 (2010)
In crimes like this, half the offenders end up shooting themselves in the face.ในการก่ออาชญากรรมเช่นนี้ ผู้ที่กระทำผิดครึ่งหนึ่ง จบลงด้วยการยิงศรีษะตัวเอง คนอื่นๆถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม Episode #1.2 (2010)
It's typical in an organized offender like this.มันเป็นลักษณะของ ผู้กระทำผิดแบบนี้ Rite of Passage (2010)
He's a registered sex offender.เขามีประวัติ เป็นผู้กระทำผิดทางเพศ ...A Thousand Words (2010)
I suggest immediate termination and entry into the statewide sex offender database.ฉันขอให้ดำเนินการทางกฏหมายเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ผู้กระทำผิดทางเพศ Audition (2010)
And keeps your name off the national sex offenders list.และจะเก็บชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้ต้องหาคดีทางเพศ The Townie (2010)
16. 16 registered sex offenders within a five-block radius of this girl's home.ได้ 16 ไฟล์ ตามทะเบียนประวัติ อาชญกรรมทางเพศ ภายในรัศมี 5ช่วงตึก ของบ้านเด็กผู้หญิงคนนั้น Pilot (2010)
Serial offenders, especially long-term, successful ones, don't just suddenly change what they do or how they do it.ทำความผิดต่อเนื่อง โดยเฉพาะ คดีที่ก่อสำเร็จอย่างยาวนาน ไม่ใช่แค่เปลี่ยนทันทีในสิ่งที่พวกเขาทำ หรือวิธีการกระทำ The Longest Night (2010)
Sex offenders can't live anywhere near kids.พวกที่ก่อความรุนแรงทางเพศ อยู่ใกล้เด็กๆไม่ได้หรอก First Blood (2010)
Now it's crawling with pedophiles and sex offenders.ตอนนี้มีแต่พวกตุ๋ยเด็กกับนักข่มขืน First Blood (2010)
- He's a sex offender. - I know.เขาเป็นพวกล่วงละเมิดทางเพศ / ผมรู้ First Blood (2010)
I ran a list of police officers with children who go to Ernstrom College, and I cross-referenced that with my flagged campus violent offenders.ฉันตรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีลูกซึ่งไปเรียนที่วิทยาลัยเอิร์นสตอร์ม และฉันโยงเข้ากับผู้ก่อความรุนแรงในมหาวิทยาลัย Middle Man (2010)
Garcia, expand your previous Louisiana search to former Ernstrom students who fit our offender profile.การ์เซีย ขยายการค้นหาในหลุยเซียน่า ไปยังศิษย์เก่าของเอิร์นสตอร์ม คนที่ตรงกับประวัติของผู้ต้องหา Middle Man (2010)
He thinks it's the same offender.เขาคิดว่า เป็นคนร้ายคนเดียวกัน Safe Haven (2010)
The offender must be just as strong or might have an upper hand if he's younger.คนร้ายคงจะ แข็งแรงพอ ๆ กัน หรือได้เปรียบ หากเขาหนุ่มกว่า Devil's Night (2010)
If he's an opportunistic offender, probably not.ถ้าเขาเป็นพวกฉวยโอกาสก่อคดีก็อาจจะไม่ Into the Woods (2010)
Most child offenders dispose of their victims immediately.ผู้ต้องหาลักเด็กส่วนใหญ่จะทิ้งเหยื่อในทันที Into the Woods (2010)
If he's a preferential offender, they'd be about the same age as Daniel.หากเขาเคยลงมือมาก่อน เหยื่อคงจะ รุ่นราวคราวเดียวกับแดเนียล Into the Woods (2010)
How can you attribute all of those to the same offender?คุณพิจารณายังไงว่าทั้ง 12 คนนั่น ถูกลักพาโดยผู้ต้องหาคนเดียวกัน Into the Woods (2010)
He claims the offenders broke in through the basement.เขาอ้างว่าคนร้ายบุกมาจากห้องใต้ดิน 25 to Life (2010)
The law for repeat offenders states that there will be an added penalty to your sentence.ดูจากกฎหมายแล้ว ดูเหมือนว่าคุณจะต้องรับโทษมากขึ้นนะคะเนี่ย Prosecutor Princess (2010)
What is it? How do they classify it? Sex offender.มันโดนข้อหาอะไร ล่วงละเมิดทางเพศ Horrible Bosses (2011)
I'm on the registered sex offender list, yes.ฉันติดบัญชีผู้ทำผิดล่วงละเมิดทางเพศ Horrible Bosses (2011)
Julia's the only one who'd hire me. Are you registered sex offenders?ฉันน่ะจำเป็นต้องทำงานอยู่ที่นี่ พวกแกโดนคดีละเมิดทางเพศเหรอ Horrible Bosses (2011)
She already knows that you're a sex offender.เธอรู้ว่าคุณเคยโดนคดีละเมิดทางเพศ Horrible Bosses (2011)
- A registered sex offender.- ที่ติดคดีล่วงละเมิดทางเพศ Horrible Bosses (2011)
The bullying stopped because your top offender stopped.พวกอันธพาลมันหยุด ก็เพราะตัวพ่อมันหยุดน่ะสิ Born This Way (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenderHe even suspected that the man was the principle offender.
offenderSometimes first offenders are in need of help.
offenderSuch conduct would subject the offender to a heavy penalty.
offenderThe more laws, the more offenders.
offenderThe police spotting him at once as the offender.
offenderThe political offender rebelled against the police authority.
offenderThey discussed the subject of the offender of the meaning of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย[N] violator, See also: law breaker, offender, Syn. ผู้ทำผิดกฎหมาย, Example: บ้านเมืองเราน่าจะมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายขั้นรุนแรงให้เข็ดหลาบบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ล่วงหรือละเมิด ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้
ผู้ร้าย[N] criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
มือมืด[N] mysterious offender, See also: invisible attacker, unknown hand, Example: ห้างได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า มีมือมืดนำระเบิดมาวางไว้บริเวณชั้น 1 ของห้าง, Thai definition: ผู้ที่ลอบทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือรู้เหลือเห็นว่าเป็นใคร
อาชญากร[N] criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
พ้นข้อหา[V] be relieved from being an offender, Ant. ถูกกล่าวหา, Example: ชาวคณะริ้วอักษรพ้นข้อหาใช้กระดาษหลวงไปพิมพ์หนังสือส่วนตัว, Thai definition: พ้นจากการกล่าวหา, พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender   FR: être acquitté
ผู้กระทำความผิด[n. exp.] (phū kratham khwāmphit) EN: offender   
ผู้กระทำความผิดอีก[n. exp.] (phū kratham khwāmphit īk) EN: recidivist ; repeat offender   FR: récidiviste [m]
ผู้กระทำผิด[n.] (phū kratham phit) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator   FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error   FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENDER    AH0 F EH1 N D ER0
OFFENDERS    AH0 F EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offender    (n) (@1 f e1 n d @ r)
offenders    (n) (@1 f e1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}offender | offenders [Add to Longdo]
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]
Haupttäter {m}principal offender [Add to Longdo]
Rückfalltäter {m}; Rückfalltäterin {f} [jur.]recidivist; subsequent offender; second offender [Add to Longdo]
Sexualverbrecher {m}; Sexualstraftäter {m}sex offender [Add to Longdo]
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state [Add to Longdo]
Straftäter {m}offender; criminal [Add to Longdo]
Täter {m}; Delinquent {m}; Delinquentin {f}offender [Add to Longdo]
Triebverbrecher {m}; Triebtäter {m}sex offender; sexual offender [Add to Longdo]
Verkehrssünder {m} | Verkehrssünder {pl}traffic offender | traffic offenders [Add to Longdo]
Wiederholungstäter {m}; Wiederholungstäterin {f}persistent offender [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender [Add to Longdo]
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P) [Add to Longdo]
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender [Add to Longdo]
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender [Add to Longdo]
常習者[じょうしゅうしゃ, joushuusha] (n) habitual offender [Add to Longdo]
情けが仇[なさけがあだ, nasakegaada] (exp) (id) Pardon makes offenders [Add to Longdo]
性犯罪者[せいはんざいしゃ, seihanzaisha] (n) sex offender [Add to Longdo]
政治犯[せいじはん, seijihan] (n) political offense; political offence; political offender; (P) [Add to Longdo]
正犯[せいはん, seihan] (n) principal offense; principal offence; principal offender [Add to Longdo]
正犯者[せいはんしゃ, seihansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
前科者[ぜんかしゃ;ぜんかもの, zenkasha ; zenkamono] (n) former convict; old offender; ex-convict; person with a criminal record [Add to Longdo]
属人主義[ぞくじんしゅぎ, zokujinshugi] (n) the principle of nationality (according to which an offender should be tried in accordance with the law of his or her own country) [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
犯人[はんにん, hannin] (n) offender; criminal; (P) [Add to Longdo]
保護処分[ほごしょぶん, hogoshobun] (n) disposing of a case by placing an offender on probation or under supervision [Add to Longdo]
捕り手;捕手[とりて, torite] (n) (1) (arch) policeman; official in charge of imprisoning offenders; (2) {MA} art of defeating (and capturing) an opponent with one's bare hands [Add to Longdo]
累犯者[るいはんしゃ, ruihansha] (n) repeat offender [Add to Longdo]
咎人;科人(iK)[とがにん, toganin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不法分子[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] law-breakers; offenders [Add to Longdo]
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, ] casual offender; casual offence [Add to Longdo]
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender [Add to Longdo]
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] chief offender; chief culprit [Add to Longdo]
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, ] repeated offender; habitual criminal; recidivist [Add to Longdo]
赦罪[shè zuì, ㄕㄜˋ ㄗㄨㄟˋ, ] to forgive (an offender) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offender \Of*fend"er\, n.
   One who offends; one who violates any law, divine or human; a
   wrongdoer.
   [1913 Webster]
 
      I and my son Solomon shall be counted offenders. --1
                          Kings i. 21.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top