ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-offender-

AH0 F EH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: offender, *offender*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offender(n) ผู้กระทำความผิด, Syn. transgressor, lawbreaker

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
State County Municipal Offender Data System.จังหวัด เขตปกครอง เทศบาล ผู้กระทำความผิดในระบบข้อมูล The Blues Brothers (1980)
I'm a three-peat offender Murder, arson, rape...กูเนี่ยแหละผู้ต้องหา 3 คดีอุกฉกรรจ์! ฆ่าคน , วางเพลิง , ข่มขืน... Windstruck (2004)
- Greenaway-- highest number of solved cases in seattle 3 years running, specialty in sex offender cases.คลี่คลายคดีได้มากที่สุด/Nในซีเอทเทลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เชี่ยวชาญในด้านคดีทางเพศ Compulsion (2005)
Hotch says your background is in sex offender cases.ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ Extreme Aggressor (2005)
the most vicious offenders are condemned for eternity, their corporeal bodies destroyed, their essence haunting the wasteland.แปลไม่ออก ร่างกายทำลาย ปิดเสียเวลา Zod (2006)
Hiding an offender at our house may put my family in danger. What can we do then?การซ่อนผู้ร้ายในบ้าน มันอาจทำให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตราย แล้วเราจะทำงัยดี? Flowers for My Life (2007)
–The offender had the Kalashnikov.- ผู้กระทำผิดพกมันมา Hot Fuzz (2007)
Then you and I both know the statistics for repeat offenders in this city.ดังนั้นคุณและผมจึงรู้ เรื่องเกี่ยวกับพวกอาชญากรของเมืองนี้ Saw V (2008)
So, the offender came to the house after the boy arrived home.งั้น ผู้บุกรุกก็มาที่เข้าไปในบ้าน หลังจากที่เด็กกลับถึงบ้านแล้วซิ Memoriam (2008)
.. And violent offenders of every kind.พวกหัวรุนแรงทุกรูปแบบ Death Race (2008)
We're also going to need a list of registered sex offenders in a 20-mile radius.เราต้องการ รายชื่อของบุลคลที่มีอาชญากรรมทางเพศ ในระยะ 20 ไมล์ Bloodline (2009)
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG, ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenderHe even suspected that the man was the principle offender.
offenderSometimes first offenders are in need of help.
offenderSuch conduct would subject the offender to a heavy penalty.
offenderThe more laws, the more offenders.
offenderThe police spotting him at once as the offender.
offenderThe political offender rebelled against the police authority.
offenderThey discussed the subject of the offender of the meaning of life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้กระทำความผิด[phū kratham khwāmphit] (n, exp) EN: offender

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OFFENDER AH0 F EH1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offender (n) ˈəfˈɛndər (@1 f e1 n d @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ,   ] offender #371,863 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer { m } | Angreifer { pl }offender | offenders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offender \Of*fend"er\, n.
   One who offends; one who violates any law, divine or human; a
   wrongdoer.
   [1913 Webster]
 
      I and my son Solomon shall be counted offenders. --1
                          Kings i. 21.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offender
   n 1: a person who transgresses moral or civil law [syn:
      {wrongdoer}, {offender}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top