Search result for

*marker*

(173 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: marker, -marker-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marker[N] เครื่องหมาย, See also: เครื่องบ่งชี้, ป้าย, สัญลักษณ์, Syn. label, ticket, mark
marker[N] สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย, Syn. felt tip pen, colored pen
marker[N] ผู้ทำเครื่องหมาย, See also: คนจดแต้ม, ผู้จดคะแนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marker, tumor; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marker, tumour; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
end of field markerเครื่องหมายสิ้นสุดเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of file indicator; end of file markerเครื่องหมายสิ้นสุดแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of tape markerเครื่องหมายสิ้นสุดแถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of data markerเครื่องหมายสิ้นสุดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
index bed; key bed; key horizon; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tumor marker; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumour marker; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
key bed; index bed; key horizon; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
key horizon; index bed; key bed; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic markersเครื่องหมายพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Surface Markersการแสดงเครื่องหมายบนผิวเซลล์
การใช้แอนติบอดีส์ (Antibodies) หรือวิธีการตรวจพบอื่นๆ ในการจำแนกเซลล์แต่ละชนิด โดยอาศัยหลักการที่ผิวนอกของเซลล์แต่ละชนิดจะมีโปรตีนชนิดจำเพาะแตกต่างกัน ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดจะทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีส์แล้วให้ผลลัพธ์ที่ทำให้มองเห็นแตกต่างกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tumor markers, Biologicalตัวบ่งชี้เนื้องอก [TU Subject Heading]
Biological Markersตัวชี้วัดทางชีวภาพ [การแพทย์]
Enzymes, Markerเอนซัยม์ที่เป็นเครื่องหมาย [การแพทย์]
Visibility marker - Visibility objectวัตถุ หรือเป้าทัศนวิสัย [อุตุนิยมวิทยา]
DNA markerDNA marker, ท่อนดีเอ็นเอขนาดสั้นหรือไม่ใหญ่นัก [ชีวจริยธรรม]
Genetic Markersเครื่องหมายกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Immunologic Marker Studyการศึกษามาร์กเกอร์ทางอิมมูน [การแพทย์]
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Markers, Traitตัวชี้วัดที่แสดงถึงลักษณะถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could be a second Marker. Please advise.อาจเป็นสัญลักษณ์ที่สอง โปรดแนะนำด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
The Marker's not the problem here.มันไม่ใช่ปัญหาหรอกน่า Dead Space: Downfall (2008)
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก Dead Space: Downfall (2008)
Captain, whatever was on the planet has made it aboard ship, and it's somehow connected to the Marker.กัปตัน ไอ้ตัวบนดาวนั้น ขึ้นมาอยู่บนยานเราแล้ว และมันเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
The Marker is making us paranoid and delusional.สัญลักษณ์นี่จะทำให้ เกิดภาพหลอนน่ะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
You were sent here by the church, specifically, to retrieve the Marker.ในโบสถ์ทุกคนเน้นว่าให้ส่งแก่ มารับสัญลัษณ์นี่ไป Dead Space: Downfall (2008)
The Marker must not return to Earth.ห้ามนำสัญลักษณ์กลับไปยัง โลก Dead Space: Downfall (2008)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
Instead you tell her to call the cops, give her stats on DNA markers.แทนที่คุณจะบอกเธอให้โทร\ เรียกตำรวจ ให้ข้อมูลของเธอที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ Emancipation (2008)
Throw me that marker, will you?คุณโยนปากกามาให้ผมได้ไหม Last Resort (2008)
That marker tickles.จั๊กจี้จังค่ะ Burn After Reading (2008)
The names on those grave markersชื่อบนป้ายหลุมศพนั้น The Price (2008)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
Mile marker 47.ใน 3 ชั่วโมง Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
A Shirley Temple movie called Little Miss Marker is at the Marbro.เออ มีหนังเชอรรี่ เทมเปอร์เรื่องลิตเติ้ลมิสมาเกอร์ฉายที่โรงมาร์โบร Public Enemies (2009)
The custody bus from Grafton Penitentiary has crashed... off the old mill road near mile marker 37.รถคุมขังจากสถานกักกันแกฟทันถูกชน ตกจากถนนแถวโรงงานเก่าใกล้ๆกับหลักไมล์ที่ 37 Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
This tree was our marker.ต้นไม้นี้เปนเครื่องหมอยของพวกเรา The Good Wound (2009)
How long have you been sniffing those markers?สูดปากกาพวกนั้นนานแค่ไหนแล้วเนี่ย If It's Only in Your Head (2009)
- I reworked the blood sample looking for other markersผมตรวจเลือดอีกที มองหาร่องรอยอื่น Remains to Be Seen (2009)
Okay, why is facial hair the marker of an adult male?ทำไมเส้นขนตรงใบหน้า ของผู้ใหญ่เพศชาย Harbingers in a Fountain (2009)
No, it's a subjective evaluation based on quantifiable psychological markers, okay?ไม่ การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของ จิตวิทยาที่เป็นไปได้ โอเค? The Bond in the Boot (2009)
In fact... there's no forensic markers at all.ไม่มีหลักฐานให้ทาง นิติวิทยาศาสตร์เลยสักอย่าง Fracture (2009)
The markers on these bones are anomalous, even for an immigrant.ตำหนิที่เห็นบนกระดูกนี้ ผิดส่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่น The Plain in the Prodigy (2009)
Our victim grew up with no bone markers that indicate modern life.เหยื่อของเราเติบโตด้วย กระดูกที่สมบูรณ์ นั่นบอกถึงการใช้ชีวิตสมัยใหม่ The Plain in the Prodigy (2009)
I... discovered the origins of our victim's markers.ฉัน... พบจุดเริ่มต้นของเหยื่อ จากรอยพรุนของเหยื่อ The Plain in the Prodigy (2009)
Markers. Great.รอยพรุน ดีแล้ว The Plain in the Prodigy (2009)
Okay, I'll see if I can locate any distinctive architectural markers outside the windows.โอเค ฉันจะลองหาว่าเขาอยู่ที่ไหน ทุกโครงสร้างของสถาปัตยกรรม มีความแตกต่างที่หน้าต่าง The Plain in the Prodigy (2009)
Maybe we don't need architectural markers.บางทีเราอาจไม่ต้องใช้ จุดเด่นของสถาปัตยกรรม The Plain in the Prodigy (2009)
The victim has all of the occupational markers of a wrestler.เหยื่ออาจมีอาชีพเป็นนักมวยปล้ำก็ได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
Crossing outer marker. Mine is in sight.เคลื่อนที่ไปจุดนั้น มองไปที่ฐานลงจอด Avatar (2009)
- The first marker is at Santi's tomb.ในการโพสต์, folks. ตรวจจับและ Atlas SCM ยืนยัน. Angels & Demons (2009)
And because the Vatican destroyed all of the pagan statues in the late 1800s, if this is the first marker, whatever clues were here to lead us to the next are sure gone by now.มันเป็นปฏิกริยาที่วิเศษมาก particles อยู่ในการเปลี่ยนแปลง. collisions มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน. Angels & Demons (2009)
This is the first marker.ใช่ใหญ่สัตว์ที่ตอน สันตะปาปา Pius IX ของศตวรรษ. Angels & Demons (2009)
The second marker must be a statue in St. Peter's Square.มาที่นี่คือความคิดของฉัน. Angels & Demons (2009)
By detecting specific genetic markers.โดยตรวจหารายละเอียดของรหัสผู้สร้าง Human (2010)
No, with that broad a spectrum of genetic markers, the target group could be anybody.ไม่ แต่ดูจากปริมาณสารสกัด ลักษณะทางพันธุกรรมมากขนาดนั้น เป้าหมายจะเป็นใครก็ได้ The Bishop Revival (2010)
But remember, cupid's face is magic marker on nylon,แต่อย่าลืม ใบหน้ากามเทพนั้นคือหมึกปากกามาร์คเกอร์บนผ้าไนล่อน Communication Studies (2010)
The spillway off route 219 and mile marker 8.ที่นอกเส้นทางน้ำล้น 219 และที่หลักไมล์ 8 Northwest Passage (2010)
At the 31st mile Marker, you're gonna turn right on an unmarked dirt road.ที่หลักไมล์ที่ 31 นายต้องเลี้ยวขวา เข้าไปในถนนลูกรังขรุขระ The Garden of Forking Paths (2010)
Your tumor markers are undetectable.เนื้องอกของคุณ เราตรวจหาไม่เจอแล้ว Course Correction (2010)
Half a dozen names hit key markers.ทหาร 6 คนก่อเหตุทะเลาะวิวาท Episode #1.2 (2010)
First you're taking your marker off of Aaron Birch's soul!สิ่งแรกนายต้องถอนเครื่องหมาย จากวิญญาณของแอรอน เบิร์ช! The Third Man (2010)
I-I would have to call in every marker I got and hand out a few to boot.ฉันต้องโทรไปหา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถมมีสิทธิ์จะโดนเด้งด้วย Weekend at Bobby's (2010)
You hold the marker and I'll take the giant knife...และพ่อเอามีดยักษ์นี่เอง Halloween (2010)
See if the victims share any additional genetic or environmental markers.ช่วยดูเพิ่มเติมด้วยว่า เหยื่อมีข้อมูล ทางพันธุกรรมหรือว่าตัวหมาย บ่งบอกสภาพแวดล้อมอะไรด้วยไหม The Couple in the Cave (2010)
Jeremy said there's an access road just past mile marker 6.เจเรมี่บอกว่ามี ถนนผ่าน ไมล์มาร์คเกอร์ 6 Rose (2010)
All right, what do we see? Determining markers.เอาล่ะ เราเห็นอะไรบ้าง ลักษณะเฉพาะ The Internet Is Forever (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
markerI need red and black markers or felt-tip pens. Do you have any?
markerOctal paid a large grant for the researchers to study the marker.
markerRemove the cap from the ink refill bottle, fill the dropper with ink, and drip an appropriate amount onto the marker's core.
markerThe box bears the stamp of the marker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมา[N] boundary marker of a temple, Syn. สีมา, ใบเสมา, Example: วัดนี้ไม่มีกำแพงแก้ว เสมาราม ไม่มีเจดีย์วิหาร มีแต่กระท่อมหลังเล็กเป็นกุฏิ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ใบแดง[N] red marker which indicate that person must enroll an army, Example: ทุกคนที่จับได้ใบแดง ต้องเป็นทหารตามจำนวนปีและจำนวนเดือนที่กำหนด, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหาร
ใบดำ[N] black marker which indicate that person must not enroll an army, Example: ผู้ที่จับได้ใบดำ ไม่ต้องเป็นพลทหาร และไม่ต้องเข้ากรมกองแต่ต้องมีใบสด. 43, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร
ไม้จัตวา[N] the fourth tonal marker of the Thai writing system represented by +, Thai definition: เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ๋ บอกเสียงสูงสุดใน 5 เสียง
ไม้ตรี[N] the third tonal marker of Thai writing system represented by ๗ , Thai definition: เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ๊
ไม้ไต่คู้[N] the short vowel marker of Thai writing system represented by ๘, Thai definition: เครื่องหมายรูปดังนี้ ็
ไม้เอก[N] the first tonal marker of Thai writing system represented by ' , Thai definition: เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
กรวยยาง[n. exp.] (krūay yāng) EN: road marker ; traffic cone   
ไม้ไต่คู้[X] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็   FR: signe de vocalique brève –็
–็[X] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็   FR: signe de vocalique brève –็
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
สีมา[n.] (sīmā) EN: boundary marker of a temple   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKER    M AA1 R K ER0
MARKERS    M AA1 R K ER0 Z
MARKERT    M AA1 R K ER0 T
POLYMARKER    P AA2 L IY0 M AA1 R K ER0
POLYMARKERS    P AA2 L IY0 M AA1 R K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marker    (n) (m aa1 k @ r)
markers    (n) (m aa1 k @ z)
bookmarker    (n) (b u1 k m aa k @ r)
bookmarkers    (n) (b u1 k m aa k @ z)
billiard-marker    (n) - (b i1 l i@ d - m aa k @ r)
billiard-markers    (n) - (b i1 l i@ d - m aa k @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

German-Thai: Longdo Dictionary
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressmarke {f}address marker [Add to Longdo]
Aktivierungskennzeichen {n}activation marker [Add to Longdo]
Buchzeichen {n}bookmarker [Add to Longdo]
Filzstift {m}marker [Add to Longdo]
Kennzeichnung {f}; Marke {f}; Absatzgebiet {n}marker [Add to Longdo]
Markierung {f} | Markierungen {pl}mark; marker; marking | markers; markings [Add to Longdo]
Platzhalter {m}place marker [Add to Longdo]
Taktspur {f}clock marker [Add to Longdo]
Textmarker {m}highlighter [Add to Longdo]
Zugangskennzeichen {n}acquisition marker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] (n) {comp} end-of-tape marker; EOT marker [Add to Longdo]
テレマーカー[, terema-ka-] (n) telemarker [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
マーカー(P);マーカ(P)[, ma-ka-(P); ma-ka (P)] (n) marker; (P) [Add to Longdo]
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] (n) {comp} marker type [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] (n) {comp} polymarker [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] (n) {comp} polymarker bundle table [Add to Longdo]
マジック[, majikku] (n) (1) magic; (2) (abbr) (See マジックマーカー) magic marker; (P) [Add to Longdo]
マジックインキ[, majikkuinki] (n) (abbr) magic ink marker [Add to Longdo]
マジックマーカー[, majikkuma-ka-] (n) magic marker [Add to Longdo]
採点者[さいてんしゃ, saitensha] (n) marker [Add to Longdo]
小数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] (n) {comp} decimal marker [Add to Longdo]
百度石[ひゃくどいし, hyakudoishi] (n) (See 百度参り・ひゃくどまいり) stone used as a marker for hundred times worship [Add to Longdo]
並立助詞[へいりつじょし, heiritsujoshi] (n) {ling} parallel marker (particle used to join two or more words, i.e. "to", "ya") [Add to Longdo]
並列助詞[へいれつじょし, heiretsujoshi] (n) {ling} (See 並立助詞) parallel marker (particle used to join two or more words, i.e. "to", "ya") [Add to Longdo]
墓標[はかじるし, hakajirushi] (n) grave marker; grave-post [Add to Longdo]
墓標;墓表[ぼひょう, bohyou] (n) grave-marker; gravestone [Add to Longdo]
矢印(P);→;←;↑;↓[やじるし, yajirushi] (n) arrow (mark or symbol); directional marker or indicator; (P) [Add to Longdo]
油性ペン[ゆせいペン, yusei pen] (n) (See 油性マーカー,油性マジック) permanent marker [Add to Longdo]
油性マーカー[ゆせいマーカー, yusei ma-ka-] (n) (See 油性ペン,油性マジック) permanent marker [Add to Longdo]
油性マジック[ゆせいマジック, yusei majikku] (n) (See 油性ペン,油性マーカー) permanent marker [Add to Longdo]
有無[うむ(P);ゆうむ(ok), umu (P); yuumu (ok)] (n) (1) (See 有り無し) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no; (3) {comp} flag indicator; presence or absence marker; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to receive; to accept; to suffer; subjected to; to bear; to stand; pleasant; (passive marker) [Add to Longdo]
[wo, ㄨㄛ˙, ] (particle) marker of surprise, sudden realization, reminder [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to taste; flavor; (past tense marker); already; formerly; already; ever; once; test [Add to Longdo]
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, / ] marker (writing instrument) [Add to Longdo]
带标识[dài biāo shí, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠ ㄕˊ, / ] marker [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause) [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause) [Add to Longdo]
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, / ] distance marker; pole marking distance on racetrack [Add to Longdo]
标砖[biāo zhuān, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢ, / ] marker brick (in building); keystone [Add to Longdo]
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ, / ] buoy; channel marker; signal light [Add to Longdo]
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ, / ] buoy; navigation marker [Add to Longdo]
[guò, ㄍㄨㄛˋ, / ] (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [Add to Longdo]
马克笔[mǎ kè bǐ, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄅㄧˇ, / ] marker (loan); felt marker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
マーカ[まーか, ma-ka] marker [Add to Longdo]
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] polymarker [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
小数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marker \Mark"er\, n.
   One who or that which marks. Specifically:
   (a) One who keeps account of a game played, as of billiards.
   (b) A counter used in card playing and other games.
   (c) (Mil.) The soldier who forms the pilot of a wheeling
     column, or marks the direction of an alignment.
   (d) An attachment to a sewing machine for marking a line on
     the fabric by creasing it.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top