Search result for

*guff*

(91 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guff, -guff-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guff[N] การพูดอวดดี (คำสแลง), Syn. gibberish, nonsense, hot air
guff[SL] ตด, See also: ผายลม
guff[SL] ไร้สาระ
guffaw[N] การหัวเราะดังลั่น, Syn. roar, horselaugh, loud laughter, Ant. sob, cry
guffaw[N] การหัวเราะลั่น, Syn. shout of laughter, shriek, howl, Ant. cry, whimper
guffaw[VI] หัวเราะลั่น, Syn. laugh loudly, Ant. cry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guff(กัฟ) n. การพูดที่อวดดี
guffaw(กูฟอ) n. การหัวเราะลั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't let them give you any guff.อย่าปล่อยให้พวกมันอวดดีอีกต่อไป Killing Your Number (2009)
I cracked it! [guffaws]ฉันทำมันร้าวแล้ว! When in Rome (2010)
No one's giving you any guff about about being a stripper, Are they?ไม่มีใครใส่ร้ายเธอเรื่องเป็นดาวเปลือยใช่มั๊ย Lovely (2010)
So, what's the guff?แล้ว ได้เรื่องอะไรบ้างมั้ย? How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Now, I ain't gonna give you no guff.ผมไม่ได้พูดจาโอ้อวด Episode #1.2 (2012)
That's why we are appealing to the Macguffin Neurological Institute for this $40,000 Grant, so we can continue to fight this terrible disease and hopefully, one day, pay for this documentary.ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงร้องขอ เงินบริจาค $40,000 จากสถาบันประสาทวิทยาแม็คกัฟฟิน เพื่อที่เราจะได้ต่อสู้กับโรคร้ายนี้ต่อไป Advanced Documentary Filmmaking (2013)
What's the Macguffin Institute?สถาบันแม็คกัฟฟินอะไร? Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Lord, the Macguffin institute is coming to Greendale on Friday because they might give the school money to study Changnesia.สถาบันแม็คกัฟฟินจะมาที่กรีนเดลวันศุกร์ พวกเขาอาจให้เงินวิทยาลัยเป็นทุนวิจัยเรื่องแชงนีเชีย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
We want to know how you feel about the Macguffin people visiting.คุณคิดยังไงเรื่องที่คนของแม็คกัฟฟินจะแวะมาเยี่ยม Advanced Documentary Filmmaking (2013)
He became really gung-ho about Abed's documentary, and had a lot of great ideas about how to impress the Macguffin people.เขากลายเป็นคนกระตือรือร้น เรื่องหนังสารคดีของอาเบด เขามีไอเดียดีๆเยอะแยะ เกี่ยวกับการทำให้คนของแม็คกัฟฟินประทับใจ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
The Macguffin people were on campus, and Jeff had prepared quite the presentation.คนของแม็คกัฟฟินมาที่วิทยาลัย และเจฟก็เตรียมการแสดงไว้รับรอง Advanced Documentary Filmmaking (2013)
On behalf of the Macguffin neurological institute,ในฐานะตัวแทน สถาบันประสาทวิทยาแม็คกัฟฟิน Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Gotham tower, this is mcguffin airlines, flight 1138.ก็อตแธมทาวเวอร์ นี่คือแม็คกัฟฟิน แอร์ไลนส์ ไฟลท์1138 The Lego Batman Movie (2017)
Mr. McGuffin?คุณแม็คกัฟฟิน Léon: The Professional (1994)
You guffed it up earnestly, then suddenly shifted and softened with a kind smileและหน้าย่นๆของเธอในตอนที่เธอหัวเราะ ท่าทางที่ร้อนรนตอนที่เธอจริงจัง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
(GUFFAWING )ขณะนี้, ผู้ว่าฯรับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว ร่วมรับรู้ถึงความเจ็บปวด, Deja Vu (2006)
Well, well, if it isn't MacGuff the Crime Dog.อืมอืมใช่เด็กบ้านแม็คกัฟที่มีหมาบ้ารึป่าว Juno (2007)
Juno MacGuff.จูโน่ แม็คกัฟฟ์ Juno (2007)
Juno MacGuff called while you were out running today.จูโน่ แม็คกัฟโทรมาวันนี้ตอนลูกออกไปวิ่ง Juno (2007)
Hi! I'm Vanessa. You must be Juno and Mr. MacGuff.สวัสดีค่ะ ชั้นวาเนสซ่า เธอคงเป็นจูโน่ กับคุณแม็คกัฟ Juno (2007)
- How you doing? Mac McGuff.- สวัสดีครับ ผมแม็ค แม็คกัฟ Juno (2007)
Did you hear Juno MacGuff is pregnant?ได้ข่าวว่าจูโน แม็คกัฟท้องเหรอ Juno (2007)
(GUFFAWING) It's a worm.เบลล่าดูซิ มันคือหนอน Twilight (2008)
I'm Darren MacGuffin.Und ich bin Darren MacGuffin. My Fair Steele (1983)
What do you mean, Mr. MacGuffin?Was meinen Sie, Mr. MacGuffin? My Fair Steele (1983)
Don Gufferson now, his first shot at 17.Jetzt Don Gufferson, sein erster Schlag an Loch 17. Summer Rental (1985)
- Is Guffy around?- Ist Guffy in der Nähe? Flight of the Intruder (1991)
- You wanted to see me, Guffy?- Sie wollten mich sprechen, Guffy? Flight of the Intruder (1991)
Can I ask you something, Guffy?Darf ich Sie etwas fragen, Guffy? Flight of the Intruder (1991)
Unless it's a 'Waiting for Guffman' thing and the label guys don't show up.Es sei denn, es ist wie bei Waiting for Guffman und das Label kommt nicht. He's Slippin' 'Em Bread... Dig? (2005)
If it isn't MacGuff the Crime Dog.Wenn das nicht MacGuff ist. Juno (2007)
Juno MacGuff.Juno MacGuffJuno (2007)
Juno MacGuff called while you were out running today.Juno MacGuff hat vorhin angerufen. Juno (2007)
You must be Juno and Mr. MacGuff. Hi.Du musst Juno sein, Mr. MacGuffJuno (2007)
Mac MacGuff.Mac MacGuffJuno (2007)
Juno MacGuff's pregnant.Juno MacGuff ist schwanger. Juno (2007)
-You need to be nice to Daniel.Guffi, du musst jetzt ganz lieb sein zu Daníel! Mr. Bjarnfreðarson (2009)
-The dinner is starting.Komm jetzt Guffi, komm! Mr. Bjarnfreðarson (2009)
Good job Guffi.Bravo, Guffi! Mr. Bjarnfreðarson (2009)
You don't know that Guffi.Das weißt du nicht, Guffi! Du bist nämlich geistesgestört! Mr. Bjarnfreðarson (2009)
I'm proud to present: The Ylfa and Guffi Smart revue!Hier eine Nummer aus dem Zirkus "Ylfa und Guffi Smart". Mr. Bjarnfreðarson (2009)
-Guffi sing-ah.Guffi singen! Mr. Bjarnfreðarson (2009)
Guffi couldn't make it, he's at a weightlifting tourney.Guffi hat es nicht geschafft; er ist beim Gewichtheben. Episode #1.4 (2009)
(Ylfa screams) Guffi!Guffi! Wir haben das doch geübt! Episode #1.7 (2009)
Guffi, this is Daníel.Guffi, das ist Daníel. Episode #1.7 (2009)
Guffi, remember that you're my special boy.Guffi, denk dran, dass du mein besonderer Junge bist. Episode #1.7 (2009)
Guffi?Guffi? Episode #1.7 (2009)
Where's Guffi?Wo ist Guffi? Episode #1.7 (2009)
Guffi, come here at once!- Guffi, komm sofort her! Episode #1.7 (2009)
From the Lords Macintosh, MacGuffin and Dingwall.Von den Lords Macintosh, Macguffin und Dingwall. Brave (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
เสสรวล[V] guffaw, See also: chortle, chuckle, giggle, heehaw, Syn. หัวเราะ, สรวลเส, สรวลเสเฮฮา, Example: ในระหว่างทานข้าว ทุกคนต่างเสสรวลกันอย่างมีความสุข, Thai definition: หัวเราะเล่น, หัวเราะอย่างร่าเริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
ก๊าก[X] (kāk) EN: [guffaw sound]   
ปล่อยก๊าก[v. exp.] (plǿi kāk) EN: guffaw   

CMU English Pronouncing Dictionary
GUFF    G AH1 F
GUFFY    G AH1 F IY0
GUFFEY    G AH1 F IY0
GUFFIN    G AH1 F IH2 N
GUFFAW    G AH0 F AO1
GUFFAWS    G AH0 F AO1 Z
MCGUFFEE    M AH0 G AH1 F IY0
MCGUFFEY    M AH0 G AH1 F IY0
MCGUFFIE    M AH0 G AH1 F IY0
MCGUFFIN    M AH0 G AH1 F AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guffaw    (v) (g @1 f oo1)
guffaws    (v) (g @1 f oo1 z)
guffawed    (v) (g @1 f oo1 d)
guffawing    (v) (g @1 f oo1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelächter {n}guffaw [Add to Longdo]
lacht lautguffaws [Add to Longdo]
lachte lautguffawed [Add to Longdo]
laut lachendguffawing [Add to Longdo]
schallendes Gelächterguffaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp,v5u) to guffaw [Add to Longdo]
アッハッハ[, ahhahha] (int) guffaw [Add to Longdo]
ゲラゲラ;げらげら[, geragera ; geragera] (adv,adv-to) (on-mim) guffaw [Add to Longdo]
馬鹿笑い;ばか笑い[ばかわらい, bakawarai] (n,vs) horse laugh; guffaw; wild laughter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哄笑[hōng xiào, ㄏㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] to roar with laughter; hoots of laughter; guffaw [Add to Longdo]
爆笑[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] loud laugh; guffaw; explosion of laughter [Add to Longdo]
诶笑[ēi xiào, ㄟ ㄒㄧㄠˋ, / ] to laugh loudly; guffaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 guff \guff\ n.
   1. A ludicrously false statment. [WordNet sense 1]
 
   Syn: bullshit, bull, Irish bull, horseshit, shit, crap, bunk,
     bunkum, buncombe, rot, hogwash, dogshit.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Insolent or disrespectful talk; as, don't give me any of
    your guff, young lady.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top