ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผายลม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผายลม-, *ผายลม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผายลมก. ปล่อยให้ลมออกทางรูก้น, ตด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatusผายลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I hear so much as a mouse fart in here the rest of the night,ถ้าฉันได้ยินมากเป็นเมาส์ผายลมในที่นี่ส่วนที่เหลือของคืน The Shawshank Redemption (1994)
You'd cut a loud fart, he'd jump three feet in the air.คุณต้องการตัดผายลมเสียงดังเขาจะกระโดดสามฟุตในอากาศ The Shawshank Redemption (1994)
A man up and vanished like a fart in the wind.ขึ้นคนและหายไปเหมือนผายลมในลม The Shawshank Redemption (1994)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
No more itsy butt crack?ไม่มี ผายลม ปู้ดป้าด อีกแล้วนะ? Shrek 2 (2004)
So whenever I hear him fart,เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้ยินมันผายลม The Host (2006)
I blow you a fart. How do you Iike that?ผมพัดคุณผายลม วิธีการทำคุณที่ต้องการที่? Balls of Fury (2007)
What did you do this time, film yourself lighting a fart?คุณทำอะไร เวลานี้ ถ่าย ตัวเอง แสง ผายลม หรือไม่ I Spit on Your Grave (2010)
Who did you call last week after you farted on vaughn?ใครกันที่คุณโทรหาเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากที่คุณผายลมใส่วอนน์? Basic Genealogy (2010)
If farts are fair game, so is God.ถ้าการผายลมเป็นเรื่องไม่ผิดกติกา พระเจ้าก็เช่นกัน Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Top hit, "God of farts". - You ask for it... - It balances out.ท็อปฮิต "พระเจ้าแห่งการผายลม" นั่นหยาบคายที่สุด ใครจะอยากดูกันล่ะ? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
- Auto-tune God of farts. - Yeah! - Yeah!Auto-Tune พระเจ้าแห่งการผายลม อาเบด ทายซิว่าใครมีนิ้วโป้งสองนิ้ว Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fart[VI] ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
cut the cheese[SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
cut the mustard[SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
chuff[SL] ตด, See also: ผายลม
guff[SL] ตด, See also: ผายลม
raspberry[SL] ตด, See also: ผายลม, Syn. to blow a raspberry tart
to blow a raspberry tart[SL] ตด, See also: ผายลม, Syn. raspberry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top