ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*catastrophic*

K AE2 T AH0 S T R AA1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: catastrophic, -catastrophic-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
catastrophic(adj) ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
catastrophic floodcatastrophic flood, มหันตอุทกภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is turning into something really catastrophic.นี้จะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง ภัยพิบัติจริงๆ Dante's Peak (1997)
In a catastrophic emergency, you take giant panic breaths.โดยอาศัยแค่ ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ จริงอ้ะ? If one were so inclined. Fight Club (1999)
Catastrophic impact with Earth now appears unavoidable...การกระแทกโลก ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว... Pilot (2004)
That mission resulted in a catastrophic attack.เธอส่งให้คุณ แต่ไม่ใช่ที่นี่ Mission: Impossible III (2006)
In the wrong hands, this is potentially catastrophic.หายนะแน่ถ้าชิพตกอยู่ในมือคนชั่ว Chuck Versus the Truth (2007)
Could be catastrophic. Walter, i'll do it.ภาวะทางกาย catastrophic The Dreamscape (2008)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
You know that this is a security breach that could have catastrophic ramifications for the Company.เธอก็รู้ว่ามันมีผลต่อความปลอดภัยขององค์กร มันอาจก่อให้เกิดความวิบัติ ต่อองค์กร Scylla (2008)
The pollution is catastrophic.และได้มลพิษขั้นรุนแรง Home (2009)
If dispersed over a populated area, the results would be catastrophic.ในพื้นที่อยู่อาศัย ผลที่จะตามมาจะร้ายแรงมาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
What do you expect? We're facing a multimillion - dollar lawsuit that could have catastrophic long-term effects.คุณจะหวังอะไร เรามีคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายล้าน London. Of Course (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
We test a new weapon of my own design which is capable of catastrophic destruction, เราจะทำการทดสอบอาวุธชนิดใหม่ ซึ่งข้าเป็นคนออกแบบเอง พลังการทำลายล้างของมันร้ายกาจยิ่งนัก Defenders of Peace (2009)
Fortunately, Dr. Rush was able to avoid catastrophic disaster.โชคดีที่ ดร.รัส สามารถที่จะหลีกเหลี่ยง หายนะภัยพิบัติได้ Earth (2009)
Catastrophic failure, every time.หายนะ ความล้มเหลว ทุกเวลา Life (2009)
According to Elizabeth Kubler-Ross, when we are dying... or have suffered a catastrophic loss, we all move through five distinct stages of grief.ตามที่ อลิซาเบ็ธ คูเบลอร์-รอส กล่าวไว้ เมื่อเรากำลังตาย... หรือทุกข์ทนกับความสูญเสียจากหายนะ Good Mourning (2009)
That could quickly become catastrophic.นั้นอาจเป็นภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว Holidaze (2009)
He had a fear of a catastrophic earthquake hitting california.เขามีความกลัวในภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ที่เกิดในแคลิฟอร์เนีย The Eyes Have It (2009)
Euthanasia a state policy Some catastrophic things can evolve...ที่สามารถตอบคุณได้ว่า เมื่อคุณทำให้การุณยฆาตกลายเป็นนโยบายของรัฐ... You Don't Know Jack (2010)
Castle has a self-destruct program built into it in case of catastrophic events like this.คาสเซิลมีโปรแกรม ทำลายตัวเองติดตั้งเอาไว้ เผื่อภัยพิบัติแบบนี้ Chuck Versus the Beard (2010)
It could be catastrophic. - You mean he dies. - I mean he doesn't.มันอาจจะหายนะเลยก็ได้ หมายถึงเขาจะตายหรือ Caged Heat (2010)
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet, it could be catastrophic.ถ้าพวกเราพยายามยัดเยียด วิญญาณพิกลพิการนั่น กลับเข้าร่างของแซม มันอาจเป็นหายนะครั้งใหญ่ Appointment in Samarra (2010)
It would be catastrophic.มันจะเป็นความหายนะอย่างใหญ่หลวง The Third Man (2010)
In the event of a catastrophic power failure... in a terrorist attack, for example...ในกรณีที่ไฟดับเป็นความหายนะ ในการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ตัวอย่าง... TS-19 (2010)
- Listen, I'm just trying to get through my second shift without messing up in a catastrophic way again, all right?- ได้ยินรึเปล่า? - ฉันพยายามไม่ทำอะไรเปิ่นๆอีก Mercury Retrograde (2010)
For a catastrophic explosion like that, สำหรับการระเบิดซึ่งร้ายแรงแบบนั้น The Box (2010)
There's also the risk of a much more catastrophic overload...ซึ่งมากพอที่จะทำให้มันรับไม่ไหว ไม่เข้าเรื่องเลย ซ่อมมันซะ Trial and Error (2010)
See, if you want to go for more than, say, 50 yards, you're looking about a 70% chance of catastrophic failure.ถ้าคุณอยากไปไกลเกิน 50 หลา คุณมีโอกาส 70% ที่จะพลาดพลั้ง The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Which is a 30% chance of catastrophic success.อีก 30% คือสำเร็จ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Radiation levels have become catastrophic.กัมตภาพรังสีอยู่ในระดับที่อันตราย One Will Live, One Will Die (2011)
And within five minutes, there's a catastrophic leak to my competitor.และภายในแค่ ห้านาที ข้อมูลก็รั่วไหล ไปยังคู่แข่งจนได้ The Fasting and the Furious (2011)
But don't you think that your brother dragged you back into that catastrophic mess because he'd rather damn you with him than be alone?แต่นายไม่คิดหรอว่า พี่ชายของนาย พานาย ไปสู่ความพินาศ Defending Your Life (2011)
And they eventually do become unmoored, which leads to stage two, which is, uh, catastrophic memory loss.ในที่สุด พวกเขาก็จะไร้ที่ยึดเหนี่ยว ซึ่งนำไปสู่ระยะที่สอง ซึ่งก็คือ สูญเสีย ความทรงจำอย่างรุนแรง What Remains (2011)
Based on NSA intercepts, we believe that Gage is trying to initiate a catastrophic event, which poses an imminent threat to the country.จากการดักฟังของเอ็นเอสเอ เราเชื่อเกตส์พยายามที่จะ สร้างสถานการณ์ Pandora (2012)
Gage is planning a catastrophic event, right?เกตส์กำลังวางแผนการณ์ร้ายใช่มั้ย Pandora (2012)
Tampering with the containment chamber can cause all kinds of catastrophic results.จัดการกับห้องนี้ มีแต่สารเคมีที่มีผลรุนแรง Fast Times (2012)
Emergency responders now on the scene, and they have reported, as you can see, the damage is near catastrophic.หน่วยงานฉุกเฉินอยู่ในที่เกิดเหตุ และกำลังรายงาน อย่างที่คุณเห็น ความเสียหายเข้าขั้นหายนะ Lost & Found (2012)
The damages to Explorer are catastrophic. Will commence search for survivors.ความเสียหายต่อยานสำรวจคือหายนะ จะเริ่มค้นหาผู้รอดชีวิต Gravity (2013)
You will experience catastrophic organ failure.คุณจะได้สัมผัสกับ อวัยวะล้มเหลวหายนะ. Elysium (2013)
The citizen has suffered catastrophic blood loss leading to cardiac arrest.ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสูญเสียเลือดภัยพิบัต ที่นำไปสู่​​การจับกุมการเต้นของหัวใจ Elysium (2013)
Yes, he's about ten seconds out from a catastrophic accident.อืม เขาอยู่ห่างประมาณ 10 วิ จากอุบัติเหตุร้ายแรง One Percent (2013)
Yes, it was almost catastrophic.ใช่ มันเกือบเรียกได้ว่าเป็น หายนะร้ายแรงไปแล้ว Zero Day (2013)
So if you're like me-- and we both know you are-- you designed the machine so that a catastrophic crash puts it into a remote debugging protocol-- a God mode that gives the admin full access to all of its data.ถ้าหากคุณเป็นเหมือนฉัน.. และเราทั้งคู่รู้ว่าคุณเป็น คุณเป็นคนออกแบบแมชชีน ดังนั้นการโจมตีจะทำให้มัน Zero Day (2013)
This could be catastrophic.มันคงเป็นหายนะแน่ Truth: Part 1 (2013)
The potentially catastrophic risk of turning on this machine far outweigh any scientific gain that might come from it.ความเสี่ยงที่อาจเกิดภัยพิบัติ ของการเปิดเครื่องนี้ ห่างจากการถูกครอบครองโดย ผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ Keep Your Enemies Closer (2013)
It'll become something far more catastrophic... a hypernova.มันจะกลายเป็นสิ่งที่ห่าง ไกลภัยพิบัติมากขึ้น Sisters of the Sun (2014)
Because evolution is blind it cannot anticipate or adapt to catastrophic events.เพราะวิวัฒนาการเป็นคนตาบอด มันไม่สามารถคาดการณ์หรือปรับ ให้เข้ากับเหตุการณ์ภัยพิบัติ Some of the Things That Molecules Do (2014)
But a catastrophic extinction event for one species is a golden opportunity for another.เหตุการณ์การสูญเสียสำหรับชนิดหนึ่ง เป็นโอกาสทองอีก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Damage to the Ark was catastrophic.มันสร้างหายนะให้ดิอาร์ค The Calm (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อยยับ(adv) disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai Definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ยับย่อย(adv) tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai Definition: เสียหายป่นปี้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATASTROPHIC K AE2 T AH0 S T R AA1 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catastrophic (j) kˌætəstrˈɒfɪk (k a2 t @ s t r o1 f i k)
catastrophically (a) kˌætəstrˈɒfɪkliː (k a2 t @ s t r o1 f i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾难性[zāi nàn xìng, ㄗㄞ ㄋㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] catastrophic, #31,016 [Add to Longdo]
安禄山[Ān Lù shān, ㄢ ㄌㄨˋ ㄕㄢ, / 祿] An Lushan (703-757), famous general and favorite of Tang emperor Xuanzong 玄宗, eventually precipitated catastrophic An Shi rebellion 安史之亂|安史之乱 (755-763), #60,107 [Add to Longdo]
安史之乱[Ān Shǐ zhī luàn, ㄢ ㄕˇ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] An Shi rebellion (755-763) of An Lushan 安禄山 and Shi Siming 史思明, a catastrophic setback for Tang dynasty, #72,401 [Add to Longdo]
灾变论[zāi biàn lùn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] catastrophism; the theory that geological change is caused by catastrophic events such as the Biblical flood, #452,859 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katastrophalcatastrophic [Add to Longdo]
katastrophal { adv }catastrophically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catastrophic \Cat`a*stroph"ic\, a.
   Of a pertaining to a catastrophe. --B. Powell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catastrophic
   adj 1: extremely harmful; bringing physical or financial ruin;
       "a catastrophic depression"; "catastrophic illness"; "a
       ruinous course of action" [syn: {catastrophic},
       {ruinous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top