ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*粦*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -粦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麟, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: 鹿Decomposition: 鹿 (lù ㄌㄨˋ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] deer,  Rank: 2,752
[鳞, lín, ㄌㄧㄣˊ] fish scales
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 2,763
[磷, lín, ㄌㄧㄣˊ] phosphorus
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 2,956
[粼, lín, ㄌㄧㄣˊ] clear, limpid (as of water)
Radical: Decomposition: 粦 (lín ㄌㄧㄣˊ)  巛 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] river,  Rank: 4,286
[嶙, lín, ㄌㄧㄣˊ] precipitous, steep, tall
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,467
[遴, lín, ㄌㄧㄣˊ] to select, to choose; surname
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 5,067
[辚, lín, ㄌㄧㄣˊ] the rumbling of wheels
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 5,973
[膦, lìn, ㄌㄧㄣˋ] phosphine
Radical: Decomposition: 粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] An organic compound ⺼ containing phosphorous 粦; 粦 also provides the pronunciation,  Rank: 7,087
[鄰, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: Decomposition: 粦 (lín ㄌㄧㄣˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] town,  Rank: 7,391
[粦, lín, ㄌㄧㄣˊ] phosphorus
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  舛 (chuǎn ㄔㄨㄢˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 7,967
[驎, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 8,244
[瞵, lín, ㄌㄧㄣˊ] to stare at
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 8,509
[鱗, lín, ㄌㄧㄣˊ] fish scales
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 8,735
[憐, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top